โพสต์ 5 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,837 Views

เชื้อโรคในหูข้างหนึ่งสามารถลุกลามทะลุไปยังหูด้านตรงข้ามได้หรือไม่

เชื้อโรคในหูข้างหนึ่งสามารถลุกลามทะลุไปยังหูด้านตรงข้ามได้หรือไม่

โรคหูชั้นนอกอักเสบติดเชื้อ โรคหูน้ำหนวกมีหนองในหูชั้นกลาง โรคฝีที่ใบหูนั้นต่างก็เป็นโรคที่ควรได้รับการตรวจและควรได้รับการรักษาโดยการรักษาพยาบาลนั้นมักต้องมียาปฏิชีวนะร่วมด้วยผู้ป่วยมักถามกลับมาว่าเชื้อโรคในหูข้างที่เป็นนั้นสามารถทะลุผ่านไปยังหูอีกข้างได้หรือไม่ คำตอบคือ เชื้อโรคไม่สามารถทะลุผ่านศีรษะไปยังหูอีกข้างหนึ่งได้ เนื่องจากใบหู และรูหูของคนเรานั้นมีกะโหลกศีรษะ โพรงจมูก กั้นหู 2 ข้างออกจากกันหากว่าเชื้อโรคจะลุกลามเข้าไปหาหูอีกข้างแล้วล่ะก็ต้องลุกลามผ่านกระดูกฐานสมอง หรือเนื้อสมองเข้าไปก่อนจึงจะไปถึงหูอีกข้างได้ ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นได้ยากมากและผู้ป่วยคงจะมีอาการแย่ลงอย่างมากเสียก่อน (จากกระดูกและสมองติดเชื้อ)

แต่การดูแลร่างกายอย่างไม่ถูกต้องเช่น การใช้ไม้พันสำลี หรืออุปกรณ์แคะหูต่างๆทำความสะอาด หรือแคะในหูข้างที่อักเสบติดเชื้อแล้วนำไปใช้ต่อกับหูอีกข้างหนึ่งนั้นสามารถนำพาเอาเชื้อโรคเข้าไปปนเปื้อนในหูข้างที่ดีได้และก่อให้เกิดโรคอย่างเดียวกันกับหูข้างแรกได้

กรณีที่สอง คือ โรคของทางเดินหายใจ เช่น หวัด ไซนัสอักเสบแล้วเชื้อโรคลุกลามมาทางด้านหลังของโพรงจมูกผ่านท่อยูสเตเชี่ยน (ซึ่งอยู่ท่างด้านหลังของโพรงจมูก)เข้าไปยังหูชั้นกลางและทำให้หูชั้นกลางอักเสบได้ ซึ่งท่อนี้มีอยู่ 2 ข้างของทางด้านหลังโพรงจมูก เชื้อโรคก็จะสามารถลุกลามผ่านท่อทั้ง 2 ข้างนี้ไปยังหูชั้นกลางทั้ง 2 ข้างได้เช่นกัน

อีกกรณีหนึ่งคือ ถ้ามีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อเชื้อโรคสามารถลุกลามมาตามเส้นประสาทสมองหรือลุกลามจากเยื่อหุ้มสมองมายังหูชั้นใน ทำให้เส้นประสาทของหูและหูชั้นในอักเสบติดเชื้อ และทำงานได้ไม่เหมือนปกติซึ่งภาวะนี้เชื้อโรคอาจลุกลาม ไปยังหูข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียวหรืออาจลุกลามไปที่หูทั้ง 2 ข้างได้

ข้อแนะนำ ไม่ควรแคะหูหรือทำความสะอาดรูหูด้วยตนเอง ไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆแหย่เข้าไปในรูหูด้วยตนเอง เมื่อมีปัญหาควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เลือดกำเดาออก

10 สิงหาคม 2556 2.821

เลือดกำเดาออกเป็นปัญหาที่พบได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุสาเหตุอาจเป็นผลจากโรคในจมูกเองหรือโรคที่มีผลทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายก็เป็นได้ตำแหน่งในจมูกที่มักพบมีเลือดออก ได้แก่ บริเวณส่วนหน้าของผนังกั้นจมูก (Nasal septum)

ทำไมจึงต้องออกกำลังกาย

17 กุมภาพันธ์ 2557 14.722

ในปัจจุบันวิทยาทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สามารถป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ ได้มากมาย ดังนั้นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตจะมาจากโรคที่ไม่ติดเชื้อและจากพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้เราสามารถป้องกันได้หรือทำให้ทุเลาลงได้ โดยการออกกำลังกาย

เลือดกำเดาออก

28 สิงหาคม 2556 3.195

ส่วนใหญ่เลือดกำเดาไหลเกิดในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่และมักเกิดในช่วงหน้าหนาวที่อากาศแห้ง ทำให้เยื่อบุจมูกพลอยแห้งและตกสะเก็ดตามไปด้วย หากสะเก็ดถูกแคะ แกะ เกลา ก็ทำให้เลือดออกตามมา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ