โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,541 Views

อุปกรณ์ออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิค

อุปกรณ์ออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิค

หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยิน คำว่า แอนแอโรบิค ว่าเป็นการออกกำลังกายชนิดใด แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น ขอให้ท่านเข้าใจคำว่า แอโรบิค ไว้เป็นพอ ส่วนการออกกำลังกายที่ไม่ให้ประโยชน์แบบแอโรบิค คือ ไม่ให้ความแข็งแรงอดทนต่อระบบหัวใจ และการไหลเวียนของโลหิต เราเรียกว่า การออกกำลังกายแบบ แอนแอโรบิค

การฝึกยกน้ำหนักถือเป็นการออกกำลังกายแบบ แอนแอโรบิค ชนิดหนึ่ง คือ เป็นการใช้แรงจากกล้ามเนื้อโดยตรงในการออกแรงยกน้ำหนัก มีช่วงพักเป็นช่วงๆ โดยที่ยังสามารถออกแรงยกน้ำหนักได้เท่าเดิม หรือเกือบเท่าเดิมในการยกน้ำหนักครั้งใหม่ เป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ คนส่วนใหญ่จะทำควบคู่ไปกับการ ออกกำลังกายแบบแอโรบิค การฝึกยกน้ำหนักมีหลายแบบ เช่น การยกน้ำหนักแบบฟรีเวท อาศัยตุ้มน้ำหนัก หรือดรัมเบล ซึ่งท่านจะต้องควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวเอง ส่วนเครื่องฝึกยกน้ำหนัก เป็นการยกน้ำหนักแบบสถานี ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคและสรีระวิทยา มีการล็อคมุมการเคลื่อนไหว ทำให้ท่านได้กล้ามเนื้อที่ต้องการให้แข็งแรงขึ้นตรงตามความมุ่งหมาย

เครื่องฝึกยกน้ำหนักในท้องตลาดเมืองไทย มีทั้งผลิตในประเทศและต่างประเทศ ราคาแตกต่างกันตามวัสดุ และคุณภาพในการผลิต แต่คงจะไม่สำคัญเท่ากับ ถ้าท่านเลือกซื้อแล้ว ขอให้ท่านได้เริ่มใช้ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิค สุขภาพของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ต่อมทอนซิลอักเสบ

28 สิงหาคม 2556 1.419

ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นการติดเชื้อที่พบได้บ่อยในเด็กตั้งแต่วัยก่อนเรียนขึ้นไปเนื่องจากเป็นอวัยวะที่กักกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย อาจเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง เจ็บคอ กลืนอาหารลำบาก

การส่องกล้องดูข้อต่อต่างๆ

27 สิงหาคม 2556 860

วิวัฒนาการทางการแพทย์ของวิชาออร์โธปิดิกส์ที่มีส่วนสำคัญมากในการให้การรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ได้แก่การใช้กล้องส่องดูข้อต่อต่างๆ ซึ่งเป็นการตรวจดูภายในข้อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟทิค ภาพที่เห็นมาขยายใหญ่ผ่านทางจอโทรทัศน์

เครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.634

เครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติการตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดมีความสำคัญมากในการวินิจฉัยโรคเลือดและโรคอื่นๆอีกหลายชนิด ถือเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่ควรรู้จัก เรียกว่า complete blood count (CBC) โดยทั่วไปแพทย์เลือกการตรวจที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ