โพสต์ 14 ก.พ. 57 ปรับปรุง 28 ก.พ. 57 4,070 Views

อุต๊ะ ผู้ชายวัยทอง

อุต๊ะ ผู้ชายวัยทอง 

คำกลอนนี้เราได้ยินกันมานานแล้ว ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนั้นต่างก็มีความยากลำบากตั้งแต่วัยหนุ่มสาว สุภาพสตรีบางท่านคิดว่าผู้หญิงซิลำบากกว่า ต้องมีประจำเดือน เป็นเพศที่ต้องตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตร ย่างเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก็มีความผิดปกติของร่างกายและจิตใจต้องปรับตัวปรับใจให้เข้ากับวัยที่สูงขึ้น วัยทองของผู้หญิงนี้เป็นที่รู้จักกันดีมานานว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจครั้งใหญ่ของสตรี แต่ผู้ชายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหละเมื่ออายุมากขึ้น


ผู้ชายวัยทองมีหรือไม่?

คำตอบคือ “มี”ผู้ชายก็ต้องผ่านช่วงนี้ของชีวิตเช่นกัน อาการของชายวัยทองนั้นจะค่อยเป็นค่อยไปไม่แสดงออกอย่างชัดเจนเหมือนกับผู้หญิง มีจำนวนน้อยมากที่มีอาการร้อนวูบวาบตามตัวอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับวัยทองของผู้หญิง อาการของผู้ชายวัยทองจะแสดงออกทั้งทางร่างกาย จิตใจและทางเพศคือ อ่อนเพลียง่ายในตอนกลางคืนและตอนเช้า กระสับกระส่าย หงุดหงิดง่าย ไม่กระฉับกระเฉง เฉื่อยชาลง กล้ามเนื้อลดขนาดลง อ้วนลงพุง นอนไม่หลับ ความจำเสื่อม อารมณ์แปรปรวน บางรายมีอาการซึมเศร้า ความต้องการทางเพศลดลง การแข็งตัวของอวัยวะเพศน้อยลง การหลั่งน้ำอสุจิลดลงทั้งปริมาณและความถี่ อย่างไรก็ดีผู้ชายส่วนใหญ่จะปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเริ่มมีอายุมากขึ้น มักจะอ้างว่าเป็นผลจากการทำงานหนัก ความเครียดที่ต้องทำงานรับผิดชอบครอบครัว แต่ถึงแม้จะมีวันหยุดพักผ่อนยาว มีคนเอาใจใส่ดูแลอย่างดี ก็มิได้ช่วยให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นมากนัก ที่สำคัญคุณสุภาพบุรุษทั้งหลายมักจะไม่เอ่ยปากพูดเรื่องนี้กับใครและไม่ไปพบแพทย์ มักจะปลอบตัวเองว่า “….คงจะเป็นปกติในวัยนี้..... คงไม่มีอะไรที่จะทำให้ดีขึ้นได้ ”

โลกในอนาคตนั้นจะเป็นโลกของผู้สูงอายุ ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นและต้องการชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงวัยเองและต่อสังคม เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางการรักษาพยาบาล

การให้บริการและดูแลชายวัยทองเริ่มเป็นที่สนใจกันไม่นานมานี้ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าสตรีวัยทองเลย การให้ฮอร์โมนเพศชายเสริมในการรักษาภาวะขาดฮอร์โมนเพศชายมีประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ แต่ก็มีผลข้างเคียงได้เช่นกัน การดูแลรักษาด้วยฮอร์โมนในชายวัยทองจึงควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ดีพฤติกรรมหลายอย่างมีผลต่อฮอร์โมนและสุขภาพ เช่น สุรา บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลชายวัยทองด้วยเช่นกัน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การทำแท้ง

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.478

การทำแท้งคือการทำให้เกิดการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ขณะที่ทารกยังไม่สามารถดำรงชีพภายนอกมดลูกได้ด้วยตัวเอง มีทั้งถูกกฏหมายและผิดกฏหมาย ในประเทศไทยการทำแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฏหมาย ยกเว้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อ การตั้งครรภ์นั้นจะก่ออันตรายต่อแม่ หรือลูกมีความพิการเท่านั้น การทำแท้งตามคลีนิคหมอเถื่อนอันตรายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมักจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่สะอาด

โรคฤดูร้อน

5 มิถุนายน 2556 5.889

ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เนื่องจากฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน

ภาวะกระดูกพรุน

27 สิงหาคม 2556 2.957

ภาวะกระดูกพรุนเป็นภาวะที่ร่างกาย มี Calcium น้อยกว่าปกติ หรือร่างกายมีการดูดซึม Calcium ได้น้อยกว่าปกติ การที่จะหลีกเลี่ยงภาวะกระดูกพรุนนี้ มีวิธีต่าง ๆ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ