โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,024 Views

อินสุลินชนิดพ่น

อินสุลินชนิดพ่น

ก่อนหน้านี้ได้มีความพยายามพัฒนาอินสุลินชนิดพ่น inhaled insulin โดยให้ทางระบบทางเดินหายใจมานานแล้วแต่เพิ่งมาเริ่มสนใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้เมื่อเทคโนโลยีอนุภาคละอองยาพ่น ขนาด ความหนาแน่น ประจุ และสูตรทางเคมีช่วยให้อินสุลินชนิดพ่นสามารถดูดซึมผ่านถุงลมในปอดและพบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ใกล้เคียงกับอินสุลินชนิดฉีดใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะการลดระดับน้ำตาลในเลือดภายหลังมื้ออาหารอีกทั้งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยยังพบว่าไม่มีผลต่อเยื่อบุจมูกและไม่มีผลเสียต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดอีกด้วย

ทางเดินหายใจเป็นตำแหน่งที่มีพื้นที่มากที่สุดในร่างกายสำหรับการใช้ยา โดยเฉลี่ยประมาณ 140-150 ตารางเมตรโดยที่เยื่อบุถุงลมมีพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 95 ของทั้งหมดเยื่อบุถุงลมมีความบางมากเพียง 0.1-0.2 ไมครอนมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนสูงและมีหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กมาหล่อเลี้ยงเป็นจำนวนมาก

อินสุลินชนิดพ่นรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 1998 และได้นำเสนอในการประชุมเบาหวานโลกที่เมืองชิคาโกเมื่อเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนั้น เป็นรายงานผลการวิจัยเฟสที่สองใช้ผู้ป่วยโรคเบาหวานในการศึกษาโดยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่ง 70 คนและผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สอง 51 คนพบว่าประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือดใกล้เคียงกับอินสุลินชนิดฉีดที่ใช้กันมานานถึง 75 ปี

ในการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบของตัวนำอนุภาคอินสุลินชนิดพ่น โดยใช้สารต่างๆเป็นตัวนำอนุภาคมากมายหลายชนิดเพื่อเพิ่มการดูดซึมที่ปอดพบว่าเทคนิก liposomes นำมาใช้ได้ดีที่สุดในปัจจุบันโดยไม่ทำลายเซลล์ปอดเมื่อใช้ในขนาดสูง และปัญหาการดูดซึมยังพบบ้างเล็กน้อยเนื่องจากโมเลกุลของอินสุลินเพียง 2-4 โมเลกุลจาก 10 โมเลกุลเท่านั้นที่สามารถถูกดูดซึมผ่านปอดเข้ากระแสเลือดได้

เนื่องจากตลาดทางธุรกิจของอินสุลินมีมูลค่าสูงถึง 3 พันล้านเหรีญสหรัฐต่อปี งานวิจัยส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้นของบริษัทยาและเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายจึงมุ่งไปที่การพัฒนาอินสุลินชนิดที่ไม่ต้องฉีด เป้าหมายหลักสามอย่างที่สำคัญชนิดแรกคืออินสุลินรับประทาน ชนิดที่สองเป็นอินสุลินพ่นจมูกและชนิดที่สามคืออินสุลินชนิดพ่นเข้าปอด ส่วนชนิดที่ทราบแล้วว่าไม่ได้ผลคือรูปแบบอินสุลินที่ใช้ทาผิวหนัง และรูปแบบอินสุลินชนิดสวนทวารหนัก

อินสุลินชนิดพ่นที่ออกฤทธิ์เร็ว เรียกว่า rapid-acting pulmonary insulin ที่มีการศึกษามากที่สุดในปัจจุบันคือ Inhale/Exuberaพบว่าสามารถดูดซึมผ่านปอดและออกฤทธิ์เหมือนอินสุลินชนิดฉีดบริษัทผู้ผลิตชื่อ Inhale ตั้งอยู่ที่ซานคาร์ลอส แคลิฟอร์เนียพัฒนายาร่วมกับบริษัท Pfizer และยังมีโครงการวิจัยร่วมกับบริษัท Lilly ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง peptides และ proteins ชนิดอื่นๆ

ส่วนอินสุลินชนิดพ่นที่ออกฤทธิ์ยาว เรียกว่า long-acting pulmonary insulin ก่อนหน้านี้ได้ใช้เทคนิก liposomes โดยผสมอินสุลินเพียงหนึ่งในห้าเพื่อหวังผลให้ออกฤทธิ์โดยค่อยๆปล่อยอินสุลินเข้าสู่กระแสเลือดแต่พบว่าเทคนิกนี้มีข้อเสียตรงที่ใช้ขนาดยาสูงมากต่อมาจึงพัฒนาเทคนิกใหม่เป็นรูปแบบอนุภาคชนิดแห้ง ขนาด 1-3 ไมครอนความหนาแน่นน้อยกว่า 0.1 กรัมต่อตารางเมตร ลักษณะเป็นแบบปากกาซึ่งพกพาสะดวกพบว่าอินสุลินชนิดพ่นที่ผลิตโดยใช้อนุภาคชนิดแห้งนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาใกล้เคียงกับ long-acting insulin ชนิดฉีดใต้ผิวหนังนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจในวงการแพทย์เพื่อนำมาใช้รักษาโรคเบาหวานอีกชิ้นหนึ่งทีเดียว

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

174 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การรักษาอวัยวะที่ถูกตัดขาด

27 สิงหาคม 2556 3.709

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของแพทย์ด้านจุลศัลยกรรม หรือการผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์มีมากขึ้น แพทย์สามารถทำการต่ออวัยวะที่หลุดขาดออกจากร่างกาย และประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ แต่บางกรณีก็ไม่สามารถผ่าตัดต่อได้สำเร็จ

ทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์

17 กุมภาพันธ์ 2557 4.289

ทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์ สำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และครองชีวิตคู่แล้ว การมีระดูผิดปกติไม่ว่าระดูจะขาดหายไปหรือเลื่อนออกไปเป็นเวลานานกว่าปกติ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าท่านอาจจะตั้งครรภ์ ยิ่งถ้ามีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ตึงหรือคัดเต้านม คลื่นไส้อาเจียนหรือที่เรียกว่า อาการแพ้ท้องก็ควรจะให้ความสนใจเพราะหากมีการตั้งครรภ์จริง ท่านจะต้องมีการปฏิบัติตัวที่ระมัดระวังยิ่งขึ้น เพื่อลูกน้อยในครรภ์ ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวควรที่จะได้ตรวจสอบการตั้งครรภ์ว่าเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันอาจจะตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง

ผีอำ

5 สิงหาคม 2556 5.530

ผีอำ (sleep paralysis) เป็นอาการของจิตใจแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในขณะกำลังเคลิ้มหลับหรือใกล้ตื่นนอน ในขณะนั้นสภาพจิตใจเริ่มรู้ต้วขึ้นบ้างแต่ยังไม่รู้ตัวเต็มที่ อาจรับรู้ทางหูหรือทางตาได้บ้าง แต่อาจแปลเสียงหรือภาพไปในทางน่ากลัว ซึ่งอาจสัมพันธ์กับความฝันที่เกิดขึ้นก่อน อาจเห็นภาพผี

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ