โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 31 พ.ค. 57 1,479 Views

อาหารเสริมของเด็ก

อาหารเสริมของเด็ก

     เมื่อแรกคลอดอาหารหลักของเด็กทารก คือ นมค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นนมแม่หรือ นมกระป๋องก็แล้วแต่ พออายุประมาณ 4 เดือน ขึ้นไป แพทย์ก็จะแนะนำให้เด็กเริ่มรับประทานอาหารเสริม เพื่อให้เขาได้รับสารอาหารต่างๆ ได้มากขึ้น นอกจากนั้น ก็ยังเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้รสชาติของอาหารอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย

     อาหารเสริมที่คุณพ่อคุณแม่ จะให้ลูกรับประทานในระยะเริ่มแรก อาจเริ่มที่ข้าวบดผสมกับน้ำต้มผัก กล้วยน้ำว้าครูก หรือ ธัญญพืชสำเร็จรูป ในปริมาณเล็กน้อย เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักกับรสชาติของอาหาอื่นๆ นอกเหนือจากนม แล้วคุณพ่อคุณแม่ ก็ค่อยๆ เปลี่ยนชนิดของอาหารเสริมไปทีละอย่างในแต่ละสัปดาห์ โดยเฉพาะไข่ ควรให้เด็กรับประทานเฉพาะไข่แดงก่อนสัก 1 ปี ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพ้โปรตีนในไข่ขาว ที่มักพบได้บ่อยๆ ในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีอาหารเสริมสำเร็จรูปวางขายอยู่มากมายในท้องตลาด ทั้งชนิดเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ แต่ถ้าหากคุณแม่มีเวลา ทำอาหารเสริมให้ลูกรับประทานเองทุกมื้อ ก็จะมีประโยชน์ มีคุณค่ามากกว่าอาหารสำเร็จรูป ที่สำคัญคือประหยัดเงินกว่าและปลอดภัยกว่า อาหารสำเร็จรูป ที่มักจะมีสารกันบูดและเกลือผสมอยู่ ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

15 กุมภาพันธ์ 2557 4.482

โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย ที่พบเป็นปัญหาได้บ่อยคือการที่ไม่สามารถที่จะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัว หรือคงสภาพการแข็งตัว เป็นเวลานานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ตามปกติได้ ปัจจุบันนิยมเรียกว่า "โรคอีดี" (Erectile Dysfunction)

ต่อและแตน (wasp & hornet)

17 กุมภาพันธ์ 2557 5.735

ต่อและแตน (wasp & hornet) เป็นแมลงจัดอยู่ใน class Insecta, order Hymenoptera ตัวต่อมีขนาดลำตัวยาว 1.5 ซ.ม. ขึ้นไป ส่วนแตน มีขนาดต่ำกว่า 1.5 ซ.ม. ต่อและแตนมีเหล็กไนอยู่ที่ส่วนปลายของลำตัว มีลักษณะคล้ายเข็มฉีดยา ต่อและแตนมีลักษณะและวงจรชีวิตคล้ายกัน ตัวต่อหนึ่งตัวสามารถต่อยศัตรูได้หลายครั้งโดยตัวเองไม่ตาย ต่อในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น ต่อหัวเสือ ต่อป่า ต่อหลวง ต่อรัง ต่อหลุม ต่อนอนวัน เรียกตามลักษณะการทำรัง พฤติกรรม หรือที่อยู่อาศัย ส่วนแตนมีหลายชนิด เช่น แตนบัว แตนฝักบัว แตนลิ้นหมา แตนกล้า แตนลาน เป็นต้น ซึ่งเรียกตามลักษณะของรังแตน

หลักการดูแลทันตกรรม

20 กุมภาพันธ์ 2557 1.140

1. การรักษาความสะอาดปากและฟัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ