โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 ก.พ. 57 2,044 Views

อาหารพร้อมปรุง

อาหารพร้อมปรุง

     ในปัจจุบันนี้มีอาหารพร้อมปรุงวางขายอยู่ทั่วไป ท่านสามารถหาซื้อได้ง่าย และมีให้เลือกซื้อหลายชนิด แต่ที่สำคัญในการเลือกซื้อก็คือ

ต้องควรคำนึงถึงความสดและความสะอาดเป็นสำคัญ

ต้องดู วันเดือนปี ที่เขียนติดไว้บนฉลาก ว่าผลิตและบรรจุไว้ตั้งแต่เมื่อใด ถ้าหากยิ่งใกล้หรือเป็นวันเดียวกับที่ท่านไปเดินหาซื้อ ก็ยิ่งดีใหญ่ เพราะเช่นผัก ที่อยู่ในชุดของอาหารพร้อมปรุงที่วางจำหน่ายอยู่ ควรจะต้องมีความสด ผักไม่แห้งเหี่ยว และความสดจะมีผลในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการด้วยว่า ในมื้อหนึ่งๆ ถ้าเราจะเลือกซื้ออาหารพร้อมปรุงชนิดใดบ้าง เพื่อนำไปรับประทานให้ได้ครบอาหารหลัก 5 หมู่ และในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายด้วย เช่นเดียวกับการปรุงอาหารกินเอง

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิค

17 กุมภาพันธ์ 2557 3.750

หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยิน คำว่า แอนแอโรบิค ว่าเป็นการออกกำลังกายชนิดใด แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น ขอให้ท่านเข้าใจคำว่า แอโรบิค ไว้เป็นพอ

ข้อเคลื่อน/ข้อหลุด

27 สิงหาคม 2556 5.428

ข้อ หรือข้อต่อ (joint) เกิด จากการประกอบกันขึ้นของปลายกระดูกอย่างน้อย 2 ชิ้น ข้อต่อในร่างกายคนเรามีมากมายหลายร้อยข้อ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ข้อที่มีการเคลื่อนไหว เช่น ข้อศอก ข้อเข่า ข้อมือ ข้อเท้า และข้อที่ยึดติดแน่นและรวมกัน เช่น กะโหลกศีรษะ

ภาวะกัดฟันขณะหลับ

6 มิถุนายน 2556 1.207

คนบางคนนอนกัดฟันเสียงดังมาก ซึ่งจะไม่สามารถทำให้เกิดเสียงนั้นได้เมื่อตื่นนอน ผู้ที่นอนกัดฟันเวลากลางคืนมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ