โพสต์ 28 ส.ค. 58 ปรับปรุง 8 ต.ค. 58 13,954 Views

อาการโรคจิตติดมือถือ โรคโนโมโฟเบีย

ขอขอบคุณ

Author

พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ

ชำนาญพิเศษการชะลอวัย

3 บทความ

ผู้ประพันธ์
Author

นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ

ชำนาญพิเศษการชะลอวัย, Hormone and weight loss

6 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเหนี่ยวนำการคลอด

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.156

การที่จะกระตุ้นให้เกิดการคลอด จะต้องมีข้อบ่งชี้ทั้งทางแม่ และทารกในครรภ์ ไม่ใช่ตามฤกษ์ยามตามที่เข้าใจกัน ข้อบ่งชี้ทางแม่ เช่น แม่เป็นพิษแห่งครรภ์ แม่มีความดันโลหิตสูง เป็นเบาหวาน มีการตั้งครรภ์เกินกำหนด และน้ำเดินก่อนกระบวนการคลอดจะเริ่ม ข้อบ่งชี้ทางด้านทารก เช่น ทารกที่มีความพิการ เป็นต้น

เมื่อลูกโกรธแล้วลงนอนดิ้น

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.168

โดยธรรมชาติของเด็กในวัย 1-3 ปี เมื่อมีความโกรธมากๆ จะไม่สามารถใช้คำพูดในการระบายความรู้สึกได้ดีพอ กลไกการปรับตัวยังจำกัดมาก ดังนั้นจึงมีลักษณะเจ้าอารมณ์ได้ง่ายบางครั้งจะอาละวาด กระทืบเท้า หรือลงนอนดิ้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

EQ กับคุณแม่มือใหม่

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.357

ช่วงเวลาตั้งครรภ์จะเป็นช่วงที่สภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย มิใช่แต่เฉพาะรูปร่างภายนอกเท่านั้น แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงระดับรากฐาน เช่น ตัวเซลล์ การสร้างฮอร์โมนสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงในขนาด รูปร่าง ปริมาณ วิธีการทำงานมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นคุณแม่เหล่านี้มีพื้นอารมณ์แกว่งไกว ตั้งแต่มีอารมณ์รัก มีความสุขสุดขีด สลับกับอารมณ์ที่หงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียว ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง หวั่นไหว วิตกกังวลสูงต่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ