โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 7,105 Views

อาการเสียงแหบ

อาการเสียงแหบ

เสียงแหบ เสียงหายขณะพูด เสียงแตกพร่าเป็นอาการแสดงของโรคบริเวณเส้นเสียงหรือสายเสียง สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ความผิดปกติที่สายเสียง เช่น สายเสียงบวมอักเสบ หรือเป็นอัมพาตเสียงแหบบางอย่างเกิดจากการใช้เสียงที่ไม่ถูกต้องจากการพูดตะโกนการใช้เสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นการเชียร์กีฬาพวกที่เป็นหวัดเจ็บคอแล้วการอักเสบลุกลามลงไปยังกล่องเสียงก็จะทำให้มีอาการเสียงแหบตามมาได้ กลุ่มผู้ป่วยพวกนี้มักเป็นช่วงสั้น ๆและอาการดีขึ้นภายหลังการพักเสียง การดื่มน้ำและการรักษาตามอาการพวกที่เสียงแหบเรื้อรังเกินกว่า 2 สัปดาห์ต้องได้รับการตรวจจากแพทย์เพื่อดูความผิดปกติที่สายเสียงสิ่งที่พบได้บ่อยได้แก่ตุ่มที่สายเสียงซึ่งมักพบในผู้ที่มีอาชีพต้องใช้เสียงเช่น ครู นักร้องและมะเร็งบริเวณกล่องเสียงโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุที่มีอัตราเสียงต่อการเกิดมะเร็งสูง เช่นพวกที่กินเหล้า สูบบุหรี่เป็นประจำ

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการถนอมเสียงคือ หลีกเลี่ยงการตะโกนหรือกรีดร้องไม่ควรทำเสียงแปลกพิสดาร เค้นเสียงหรือเกร็งคอขณะพูดพึงหลีกเลี่ยงการพูดในที่ที่มีเสียงดังและการพูดควรใช้ระดับเสียงที่เป็นธรรมชาติของตัวเอง ไม่สูงหรือต่ำเกินไป โดยมีการหยุดเว้นวรรคตอนเพื่อเป็นการพักเสียง งดการสูบบุหรี่ควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากฝุ่นควันและกลิ่น

การกระทำดังกล่าวจะทำให้ท่านมีเสียงที่สดใสมีคุณภาพ และคงอยู่กับท่านนานเท่านาน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

Help Guide iPain แก้อาการ ปวดคอ ปวดไหล่ จากการเล่นสมาร์ทโฟน

3 กันยายน 2558 12.401

อาการปวด คอ ไหล่ และแขน จากท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ท่าทางเหล่านี้จะเป็นตัวการทำให้เกิด iPain

อารมณ์ซึมเศร้าจากการสูญเสีย

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.385

เมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้น คนเราจะเกิดความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจโดยเฉพาะเมื่อต้องสูญเสียคนที่รักมาก เช่น พ่อ แม่ หรือลูก ความรู้สึกซึมเศร้าจะรุนแรงทำให้เกิดอาการเบื่อหน่าย เสียใจ ร้องไห้บ่อยๆ คร่ำครวญถึง คิดถึง

ยีนที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน

27 สิงหาคม 2556 2.530

โรคกระดูกพรุนจัดเป็นภาวะที่มีเนื้อกระดูกบางตัวลงเนื่องจากมีการสร้างกระดูกน้อยกว่าการทำลายกระดูก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหัก หรือยุบตัวได้โดยง่ายจุดที่มีการหักบ่อย ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือก่อให้เกิดปัญหาในผู้สูงอายุ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ