โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 7,570 Views

อาการเสียงแหบ

อาการเสียงแหบ

เสียงแหบ เสียงหายขณะพูด เสียงแตกพร่าเป็นอาการแสดงของโรคบริเวณเส้นเสียงหรือสายเสียง สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ความผิดปกติที่สายเสียง เช่น สายเสียงบวมอักเสบ หรือเป็นอัมพาตเสียงแหบบางอย่างเกิดจากการใช้เสียงที่ไม่ถูกต้องจากการพูดตะโกนการใช้เสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นการเชียร์กีฬาพวกที่เป็นหวัดเจ็บคอแล้วการอักเสบลุกลามลงไปยังกล่องเสียงก็จะทำให้มีอาการเสียงแหบตามมาได้ กลุ่มผู้ป่วยพวกนี้มักเป็นช่วงสั้น ๆและอาการดีขึ้นภายหลังการพักเสียง การดื่มน้ำและการรักษาตามอาการพวกที่เสียงแหบเรื้อรังเกินกว่า 2 สัปดาห์ต้องได้รับการตรวจจากแพทย์เพื่อดูความผิดปกติที่สายเสียงสิ่งที่พบได้บ่อยได้แก่ตุ่มที่สายเสียงซึ่งมักพบในผู้ที่มีอาชีพต้องใช้เสียงเช่น ครู นักร้องและมะเร็งบริเวณกล่องเสียงโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุที่มีอัตราเสียงต่อการเกิดมะเร็งสูง เช่นพวกที่กินเหล้า สูบบุหรี่เป็นประจำ

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการถนอมเสียงคือ หลีกเลี่ยงการตะโกนหรือกรีดร้องไม่ควรทำเสียงแปลกพิสดาร เค้นเสียงหรือเกร็งคอขณะพูดพึงหลีกเลี่ยงการพูดในที่ที่มีเสียงดังและการพูดควรใช้ระดับเสียงที่เป็นธรรมชาติของตัวเอง ไม่สูงหรือต่ำเกินไป โดยมีการหยุดเว้นวรรคตอนเพื่อเป็นการพักเสียง งดการสูบบุหรี่ควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากฝุ่นควันและกลิ่น

การกระทำดังกล่าวจะทำให้ท่านมีเสียงที่สดใสมีคุณภาพ และคงอยู่กับท่านนานเท่านาน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (Plantar Fasciitis) ตอนที่ 2

1 กรกฎาคม 2556 6.165

คอลัมน์เมื่อพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2550 เกี่ยวกับเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ได้รับความสนใจมากจากแฟนๆ ของ นสพ. เดลินิวส์มากทีเดียว ทั้งนี้มีผู้ที่อีเมล์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมพอสมควร นอกจากนี้ยังมีท่านผู้อ่านบางท่านพยายามติดต่อหาผมทางโทรศัพท์จนได้มีโอกาสคุยกัน นับว่าเรื่องเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนี้มีผู้ที่สนใจมากที่สุดเท่าที่ประเมินจากการติดต่อกลับเข้ามาหาผู้เขียนนะครับ

บาดเจ็บเข่าไม่ใช่เรื่องกระดูกอย่างเดียว

27 สิงหาคม 2556 39.827

เมื่อคนเรา เกิดอุบัติเหตุที่หัวเข่า จากการเล่นกีฬา หรือจากการขับขี่ยวดยานพาหนะ โดยเฉพาะมอเตอร์ไซด์ ทั้งหมอฉุกเฉิน และผู้ป่วยก็จะ มุ่งเน้นไปที่กระดูกกลัวว่าจะมีกระดูกหักหรือเปล่า เพราะกลัวว่าถ้าหักแล้วจะเดินไม่ได้หลายเดือน

ทำไมเราต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

16 กันยายน 2558 5.341

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับเบาหวานมี 2 ประเภท เพื่อช่วยประเมินผลการรักษาและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานในระยะยาวเช่น ภาวะไตเสื่อม ตาเสื่อม ระบบหลอดเลือดหัวใจและระบบปลายประสาทเสื่อม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ