โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 6,387 Views

อาการเจ็บคอ

อาการเจ็บคอ

คนเราทุกคนมีโอกาสที่จะมีอาการเจ็บคอไม่วันใดก็วันหนึ่งอาจเป็นมากเป็นน้อยหรือเป็นบ่อยๆแตกต่างกัน บางครั้งอาจมีอาการมากจนทำให้กลืนลำบากและทำให้มีผลต่อการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน

อาการเจ็บคออาจมีสาเหตุได้จากหลายประการ แต่ที่พบบ่อยได้แก่พวกที่เกิดจากการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไข้หวัด , คอและต่อมทอนซิลอักเสบในกรณีที่เป็นเรื้อรังอาการนั้นอาจเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ , มะเร็งโรคที่พบบ่อยที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอ คือการอักเสบของคอและต่อมทอนซิลซึ่งมักจะมีอาการเจ็บคอร่วมกับไข้ , ไอ , กลืนเจ็บ , ปวดหัว , ปวดเมื่อยตามตัวบางครั้งอาจมีปวดร้าวหู ในเด็ก ๆอาจไม่ค่อยยอมทานอาหาร การตรวจร่างกายมักพบคอแดง , ต่อมทอนซิลโตมีจุดหนองสีขาวเหลืองอยู่บนต่อมและต่อมน้ำเหลืองที่คอมักโตสำหรับการรักษาแพทย์มักต้องแยกการวินิจฉัยให้ได้ว่าการอักเสบนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียเพื่อพิจารณาว่าสมควรให้ยาปฏิชีวนะช่วยด้วยหรือไม่ถ้าเป็นการอักเสบจากเชื้อไวรัสการรักษาจะเป็นเพียงการแนะนำให้พักผ่อน , ดื่มน้ำให้เพียงพอ , รับประทานยาลดไข้แก้ปวด , อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและระวังการแพร่กระจายติดต่อไปยังบุคคลข้างเคียงด้วยการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจาม

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บคอ มีดังนี้

1.  ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะหรือยาชุดรับประทานเองเพราะอาจไม่จำเป็นในกรณีที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็อาจทำให้ดื้อยาได้

2.  คอยติดตามสังเกตอาการอื่น ๆ เช่น น้ำมูกหรือเสมหะเหลืองข้น , อาการเจ็บหู , หูอื้อ , อาการไอมากขึ้น หรือหอบเหนื่อยควรรีบพบแพทย์อีกครั้ง เพราะสิ่งต่าง ๆเหล่านั้นอาจเป็นอาการของโรคแทรกซ้อน ที่ต้องการการรักษาเพิ่มเติมและต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยพร่องอิมมูน หรือมีการปลูกถ่ายอวัยวะ (Reverse Precaution)

18 กรกฎาคม 2556 2.896

เป็นการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ทั้งเชื้อจากภายนอกร่างกาย และเชื้อในร่างกายผู้ป่วยเอง เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด, ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ, ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันโรค, ผู้ป่วยมีแผลไฟไหม้

คำถามยอดฮิตพิชิตเบาหวาน

7 สิงหาคม 2559 8.129

ตอบคำถามจากการสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับเบาวาน และคำแนะนำจากคุณหมอ

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) โดย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

3 สิงหาคม 2556 8.576

โรคข้อเสื่อมจัดเป็นโรคข้อเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากความเสื่อมของร่างกายทำให้เกิดความไม่สมดุลในการสร้าง การทำลายและการซ่อมแซมภายในข้อ เกิดการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้ออย่างช้าๆทำให้ผิวกระดูกอ่อนสึกกร่อน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ