โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 8,008 Views

อาการปวดต้นคอ / สะบัก

อาการปวดต้นคอ / สะบัก

อาการปวดต้นคอและสะบักก็เหมือนอาการปวดทั่วไป ที่ต้องคำนึงถึงว่าเป็นการปวดที่มี่สาเหตุจากตำแหน่งที่ปวดเอง หรือมีสาเหตุมาจากส่วนอื่นๆ แล้วปวดร้าวมาที่คอและสะบัก

การปวดที่มีสาเหตุจากตำแหน่งที่ปวด อาจได้แก่ การอักเสบของกล้ามเนื้อและเอ็นบริเวณก้านคอ และพื้นที่ด้านข้างของกระดูกสันหลัง ระหว่างสะบัก 2 ข้าง บาง ครั้งอาจเป็นบริเวณเหนือไหล่ก็ได้ บางคนอาจเกิดขึ้นภายหลังการใช้งานผิดปกติเช่น เงยคอมากเกินไป เอี้ยวคอและไหล่มากเกินไป บางคนเกิดจากนั่งรถอยู่เบาะหน้าแล้ว เอื้อมไปหยิบของตรงเบาะหลัง บางคนเอื้อมแขนมากเกินไปเพื่อเก็บของ เป็นต้น ส่วนใหญ่อาการที่พบจะเป็นอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ ไม่มีลักษณะของอาการปวดร้าวมาจากที่ใด
การปวดที่มีสาเหตุจากส่วนอื่นๆ อาจได้แก่ การ ผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ มีการเสื่อมหรือมีการอักเสบ หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอจะมีเส้นประสาทอยู่ภายใน หากมีการเปลี่ยนแปลงและมีการรบกวนเส้นประสาท จะทำให้คนไข้มีอาการปวดร้าวมาที่คอและพื้นที่ระหว่างสะบัก 2 ข้างได้ นอก จากนี้ในคนไข้ที่มีอายุมากขึ้นประมาณ 40ปีขึ้นไป ถ้าเกิดหมอนรองกระดูกเสื่อมมากขึ้นมีการยุบตัวของหมอนรองกระดูก ทำให้เกิดการแคบของช่องที่ เป็นทางออก ของเส้นประสาทที่จะมาเลี้ยงแขนและบางรายทำให้เกิดการสร้างกระดูกใหม่ที่ เรียกว่ากระดูกงอก แล้วไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงหัวไหล่ แขนหรือมือทำให้มีอาการปวด ชา หรืออ่อนแรงของแขนหรือมือได้

สำหรับการดูแลรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการระมัดระวังการใช้คอหรือการใช้ส่วน ที่เคลื่อนไหวแล้วทำให้เกิดอาการเจ็บ อาจใช้ยาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ยาคลายกล้ามเนื้อ ในบางรายอาจใช้กายภาพบำบัด หรือใช้การฉีดยาเฉพาะที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ผู้รักษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

สุขภาพดี..อยู่ที่ตัวท่าน

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.056

ในปัจจุบันนี้ มนุษย์เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆ กว่าในอดีต อายุขัยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งใน อนาคตมนุษย์อาจมีอายุขัยเฉลี่ยเป็น 80 ปี โดยที่มีสุขภาพภายและสุขภาพจิตยังดีอยู่ เดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเอง

การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก ข้อเคลื่อน

27 สิงหาคม 2556 5.554

กระดูกหัก (Fracture) กระดูกหักแบบปิด (Closed Fracture) การหักของกระดูกประเภทที่ไม่มีบาดแผลติดต่อกับภายนอกร่างกาย การรักษาทำได้ง่ายโดยการดึงกระดูกที่หักให้เข้าที่แล้วเข้าเฝือก หรือยึดตรึงกระดูกให้อยู่นิ่งด้วยวิธีอื่น ๆ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ