โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 22,620 Views

อาการปวดจากการกดทับเส้นประสาทแบบไซอาติก

อาการปวดจากการกดทับเส้นประสาทแบบไซอาติก

เส้นประสาทไซอาติก (Sciatic) เป็นเส้นประสาทขนาดใหญ่ที่วิ่งจากกระดูกสันหลังส่วนเอวไปเลี้ยงความรู้และกล้ามเนื้อของขา 2 ข้าง อาการปวดร้าวที่วิ่งไปตามเส้นประสาท Sciatic นี้ เราเรียกว่า อาการปวดแบบ Sciatic หรือ Sciatica pain ซึ่งพบบ่อยว่าเกิดจากการกดทับรากประสาทไขสันหลัง หรือ (Nerve Root Compression) จุดที่มีการกดทับรากประสาทที่พบบ่อยที่สุดที่ได้รับการวินิจฉัยก็คือบริเวณของ กระดูกสันหลังส่วนเอวโรคที่ทำให้เกิดการกดทับของรากประสาทตรงบริเวณไขสันหลังส่วนเอวที่พบบ่อยที่สุดก็คือ โรคของหมอนรองกระดูก

ดังนั้น อาการปวดแบบ Sciatica Pain มักพบว่าเกิดจากปัญหาของหมอนรองกระดูกสันหลัง อาทิเช่นมีหมอนรองกระดูกสันหลังแตกไปกดทับรากประสาทที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวเป็นต้น ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบ Sciatica Pain นี้ จะมีลักษณะที่ชัดเจนกล่าวคือ มีอาการปวดร้าวจากบริเวณหลังไปสะโพก และไปที่บริเวณของ ขาทั้ง 2 ข้าง หรือข้างเดียว หรือขาข้างใดข้างหนึ่ง อาการปวดจะเป็นรุนแรงในบางครั้งจะเป็นรุนแรงมากจนไม่สามารถจะเดินได้อาการปวดมักสัมพันธ์กับอริยาบทนั่งหรือยืน ผู้ป่วยมักกล่าวว่าอาการปวดอาจจะเป็นรุนแรงตอนเช้าหลังตื่นนอน หรือนั่งนานๆไม่สามารถลุกขึ้นจากเก้าอี้หรือไม่สามารถลุกออกจากรถยนต์ที่นั่งอยู่เป็นเวลานานๆ ได้ เนื่องจากมีอาการปวดสะโพกร้าวลงไปตามด้านหลังของขาอย่างรุนแรงอาการปวดแบบ Sciatic จะมีลักษณะที่สำคัญ คือมักจะปวดตามเส้นและลงไปจนถึงน่องหรือปลายเท้าในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการป่วยแบบ Sciatic นี้ อาจจะเกิดจากปัญหาอื่นๆ ได้ที่ไม่ใช่เกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้น อาทิเช่นมีการกดทับที่บริเวณกล้ามเนื้อสะโพกหรือเกิดการกดทับจากการหนีบของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่พบบ่อยที่เป็นปัญหาคือกล้ามเนื้อ Piriformisซึ่งอยู่บริเวณสะโพก ก่อให้เกิดอาการปวดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คืออาการปวดร้าวจากสะโพกไปตามเส้นประสาทลงไปถึงปลายเท้าดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดร้าวตามเส้นประสาท Sciatic จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยแยกโรคระหว่างโรคของกระดูกสันหลัง หรือหมอนรองกระดูกสันหลังและโรคกล้ามเนื้อต่างๆที่อาจไปเบียดกดทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการปวดได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

อย่างไรก็ตาม อาการปวดตามเส้นประสาทแบบ Sciatic มีการพยาการณ์โรคที่ค่อนข้างดี หากแพทย์สามารถตรวจพบสาเหตุที่ทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทได้และการกดทับนั้นได้รับการแก้ไขอาการปวดจากเส้นประสาท Sciatic นี้ก็มักจะหายขาดได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยทิ้งอาการปวดนี้ไว้เป็นเวลานานอาการปวดที่เกิดจาก Sciatic Nerve หรือการปวดร้าวตามเส้นประสาท sciatic นี้อาจเป็นมากขึ้นจนกระทั่งเกิดอาการชาไปตามเส้นประสาท Sciatic หรืออาจร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงของบริเวณขาที่เลี้ยงโดยเส้นประสาท Sciatic ได้ ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการปวดดังกล่าวควรรีบได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะได้การรักษาไม่ยุ่งยากและหายป่วยได้อย่างรวดเร็วต่อไป

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

20 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การดูแลรักษาผู้ป่วยลมพิษ

16 กุมภาพันธ์ 2557 1.837

การดูแลรักษาผู้ป่วยลมพิษ ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของลมพิษ ได้แก่ อาหารทะเล, อาหารหมักดอง, อาหารที่มียากันบูด, อาหารกระป๋อง, ถั่ว, เนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู เพราะอาจมียาปฏิชีวนะตกค้างอยู่ในเนื้อ นอกจากนี้ผักผลไม้ที่รับประทานควรแช่น้ำและล้างให้สะอาด

อาหารผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง

6 มิถุนายน 2556 13.047

ไขมันในเลือดประกอบด้วย ไขมันชนิดที่ไม่ดีก่อให้เกิดโรค ไขมันชนิดที่ดีต่อต้านการเกิดโรค

การบาดเจ็บที่ข้อเข่าจากกีฬา (ตอนที่ 8)

18 กุมภาพันธ์ 2557 1.682

ทุกครั้งที่มีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เรามีหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ทุกคนควรทราบและผมเชื่อว่าในปัจจุบันแต่ละโรงเรียนหรือสถาบัน คุณครูพละศึกษาหรืออาจารย์ต่างๆ คงจะได้สอนนักเรียนนักศึกษากันจนเข้าใจดีแล้ว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ