โพสต์ 7 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 1,758 Views

อาการทางหูที่ควรรีบปรึกษาแพทย์ทางหูคอ จมูก

อาการทางหูที่ควรรีบปรึกษาแพทย์ทางหูคอ จมูก

1.  ปวดหูมาก

2.  การได้ยินเสียงต่างๆ ลดลง

3.  เวียนศีรษะรู้สึกตัวหมุน หรือสิ่งแวดล้อมหมุน

4.  มีเสียงดังในหู คล้ายมีแมลงบิน หรือเสียงเครื่องจักร

5.  มีน้ำหรือหนองไหลออกจากหู

อาการทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน ควรได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์หู คอ จมูกโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาและลดผลแทรกซ้อนจากโรคของหูที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำถามยอดฮิตพิชิตเบาหวาน

7 สิงหาคม 2559 5.927

ตอบคำถามจากการสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับเบาวาน และคำแนะนำจากคุณหมอ

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 2

19 กุมภาพันธ์ 2557 4.272

“Fitness” หรือ ความฟิตของร่างกาย ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนเรามีสุขภาพแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย

ทำไมเป็นโรคเบาหวาน

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.255

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน และ/หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ