โพสต์ 16 ก.พ. 57 ปรับปรุง 10 มิ.ย. 57 1,687 Views

อันตรายจากสุรา ในคนท้อง

ปัญหาของการดื่มเหล้าในหญิงตั้งครรภ์

ในอดีต ปัญหาของการดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์ในผู้หญิงทั่วไปในประเทศไทย อาจจะยังมีไม่มากเท่าใด อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมของบ้านเรา แต่ปัญหาเหล่านี้ก็พบว่ามีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน อาจจะเป็นเพราะแฟชั่นของวัยรุ่น หรือการเลี้ยงดูของบิดามารดาผู้ปกครอง อาจขาดตกบกพร่องมากกว่าแต่ก่อน จึงทำให้มีผู้หญิงดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์เพิ่มมากขึ้น และผู้หญิงที่ดื่มประจำ เมื่อแต่งงานและมีการตั้งครรภ์ ก็ยังทำให้เกิดปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่จะเกิดกับทารกในครรภ์

จากสถิติพบว่าความผิดปกติของทารกในครรภ์ของมารดาที่ดื่มเหล้ามีค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะทำให้เกิดทารกที่คลอดออกมาไม่สมประกอบ ยังอาจทำให้เกิดแท้งลูกได้ง่ายด้วย หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกท่านจึงควรเลิกดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์ เพราะปริมาณแอลกอฮอล์แม้แต่น้อยนิดก็สามารถทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้

หากหญิงตั้งครรภ์ใด ยังคงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ต่อไป ทารกที่คลอดออกมามีโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติ อาจจะมีอาการบางอย่างหรือมีครบทุกอย่างดังต่อไปนี้คือ

 • ทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
 • ทารกอาจมีปากแหว่ง เพดานโหว่ ดวงตาและกรามมีขนาดเล็กกว่าปกติ
   
 • ทารกมีสมองเล็กกว่าปกติ
   
 • ทารกมีหัวใจผิดปกติโดยกำเนิด
   
 • การเจริญเติบโตของแขนและขาผิดปกติ
   
 • ความสามารถในการดูดด้อยกว่าทารกปกติ
   
 • ทารกจะค่อนข้างร้องกวนและโยเยง่าย
   
 • ทารกจะมีรูปร่างค่อนข้างแคระแกรน
   
 • ทารกจะนอนหลับยาก
   
 • ทารกจะมี I.Q. ต่ำกว่าปกติ
   
 • นอกจากนี้สถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ทารกจำนวนหนึ่งในห้า ที่มีมารดาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเสียชีวิตในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก และทารกที่รอดชีวิตก็จะมีความพิการทั้งทางร่างกายและทางจิต

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการของผู้ป่วยโรคเอดส์

8 สิงหาคม 2556 2.353

แม้ ว่าโรคเอดส์จะยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน แต่ถ้าผู้ติดเชื้อเอดส์รู้ตัวได้เร็ว มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ก็สามารถจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปได้อีกหลายปีทีเดียวล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นลองฟังดูนะคะว่า อาการนำที่พบได้บ่อย ๆ

ครรภ์เป็นพิษ พิษแห่งครรภ์

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.445

ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม อย่างหนึ่งคือ โรคพิษแห่งครรภ์ หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปว่า ครรภ์เป็นพิษ โรคพิษแห่งครรภ์ คืออะไร มีสาเหตุจากอะไร ?

การออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์

16 กุมภาพันธ์ 2557 2.025

คนตั้งครรภ์ไม่ใช่คนป่วย แต่คนตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา ที่ข้อต่อและกล้ามเนื้อ จากการที่น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายจึงสามารถออกกำลังกายได้และควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ร่าเริง ได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ