โพสต์ 16 ก.พ. 57 ปรับปรุง 10 มิ.ย. 57 2,383 Views

อันตรายจากสุรา ในคนท้อง

ปัญหาของการดื่มเหล้าในหญิงตั้งครรภ์

ในอดีต ปัญหาของการดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์ในผู้หญิงทั่วไปในประเทศไทย อาจจะยังมีไม่มากเท่าใด อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมของบ้านเรา แต่ปัญหาเหล่านี้ก็พบว่ามีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน อาจจะเป็นเพราะแฟชั่นของวัยรุ่น หรือการเลี้ยงดูของบิดามารดาผู้ปกครอง อาจขาดตกบกพร่องมากกว่าแต่ก่อน จึงทำให้มีผู้หญิงดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์เพิ่มมากขึ้น และผู้หญิงที่ดื่มประจำ เมื่อแต่งงานและมีการตั้งครรภ์ ก็ยังทำให้เกิดปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่จะเกิดกับทารกในครรภ์

จากสถิติพบว่าความผิดปกติของทารกในครรภ์ของมารดาที่ดื่มเหล้ามีค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะทำให้เกิดทารกที่คลอดออกมาไม่สมประกอบ ยังอาจทำให้เกิดแท้งลูกได้ง่ายด้วย หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกท่านจึงควรเลิกดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์ เพราะปริมาณแอลกอฮอล์แม้แต่น้อยนิดก็สามารถทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้

หากหญิงตั้งครรภ์ใด ยังคงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ต่อไป ทารกที่คลอดออกมามีโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติ อาจจะมีอาการบางอย่างหรือมีครบทุกอย่างดังต่อไปนี้คือ

 • ทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
 • ทารกอาจมีปากแหว่ง เพดานโหว่ ดวงตาและกรามมีขนาดเล็กกว่าปกติ
   
 • ทารกมีสมองเล็กกว่าปกติ
   
 • ทารกมีหัวใจผิดปกติโดยกำเนิด
   
 • การเจริญเติบโตของแขนและขาผิดปกติ
   
 • ความสามารถในการดูดด้อยกว่าทารกปกติ
   
 • ทารกจะค่อนข้างร้องกวนและโยเยง่าย
   
 • ทารกจะมีรูปร่างค่อนข้างแคระแกรน
   
 • ทารกจะนอนหลับยาก
   
 • ทารกจะมี I.Q. ต่ำกว่าปกติ
   
 • นอกจากนี้สถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ทารกจำนวนหนึ่งในห้า ที่มีมารดาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเสียชีวิตในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก และทารกที่รอดชีวิตก็จะมีความพิการทั้งทางร่างกายและทางจิต

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

สัตว์ป่าที่เป็นภัยต่อนักท่องเที่ยว

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.627

ในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ หรือในทะเล อันตรายจากสัตว์ป่านับว่ามีน้อยมาก ยิ่งได้รับการระมัดระวังเป็นอย่างดีแล้ว อันตรายจากสัตว์ป่าแทบจะไม่มีเลย อย่างไรก็ตาม สัตว์ที่นับว่าเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นงูชนิดต่างๆ งูที่พบในประเทศไทยประมาณ 178 ชนิด มี 110 ชนิดที่นับเป็นพิษเป็นภัย โดยเป็นงูที่มีพิษรุนแรงทำลายระบบประสาท 12 ชนิด

เจ็นเทิลแย็ก (GentleYAG)

16 กุมภาพันธ์ 2557 3.910

เจ็นเทิลแย็ก (GentleYAG) สามารถรักษาอะไรได้บ้าง รักษาริ้วรอยเหี่ยวย่น (Wrinkle) ถอนขนถาวร (Permanent Hair Removal) รักษาเส้นเลือดขอด (Leg Vein) 1 ที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 มม. ตามใบหน้า และร่างกาย

กินอย่างไรจะห่างไกลโรคในวัยทอง

5 มิถุนายน 2556 1.318

การปฏิบัติตนในด้านการบริโภคเพื่อป้องกันโรคแห่งความเสื่อมในวัยสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง กระดูกโปร่งบางและมะเร็ง ก็คือการรู้จักเลือกอาหารหลัก 5 หมู่ให้ดีที่สุด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ