โพสต์ 16 ก.พ. 57 ปรับปรุง 10 มิ.ย. 57 1,551 Views

อันตรายจากสุรา ในคนท้อง

ปัญหาของการดื่มเหล้าในหญิงตั้งครรภ์

ในอดีต ปัญหาของการดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์ในผู้หญิงทั่วไปในประเทศไทย อาจจะยังมีไม่มากเท่าใด อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมของบ้านเรา แต่ปัญหาเหล่านี้ก็พบว่ามีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน อาจจะเป็นเพราะแฟชั่นของวัยรุ่น หรือการเลี้ยงดูของบิดามารดาผู้ปกครอง อาจขาดตกบกพร่องมากกว่าแต่ก่อน จึงทำให้มีผู้หญิงดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์เพิ่มมากขึ้น และผู้หญิงที่ดื่มประจำ เมื่อแต่งงานและมีการตั้งครรภ์ ก็ยังทำให้เกิดปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่จะเกิดกับทารกในครรภ์

จากสถิติพบว่าความผิดปกติของทารกในครรภ์ของมารดาที่ดื่มเหล้ามีค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะทำให้เกิดทารกที่คลอดออกมาไม่สมประกอบ ยังอาจทำให้เกิดแท้งลูกได้ง่ายด้วย หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกท่านจึงควรเลิกดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์ เพราะปริมาณแอลกอฮอล์แม้แต่น้อยนิดก็สามารถทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้

หากหญิงตั้งครรภ์ใด ยังคงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ต่อไป ทารกที่คลอดออกมามีโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติ อาจจะมีอาการบางอย่างหรือมีครบทุกอย่างดังต่อไปนี้คือ

 • ทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
 • ทารกอาจมีปากแหว่ง เพดานโหว่ ดวงตาและกรามมีขนาดเล็กกว่าปกติ
   
 • ทารกมีสมองเล็กกว่าปกติ
   
 • ทารกมีหัวใจผิดปกติโดยกำเนิด
   
 • การเจริญเติบโตของแขนและขาผิดปกติ
   
 • ความสามารถในการดูดด้อยกว่าทารกปกติ
   
 • ทารกจะค่อนข้างร้องกวนและโยเยง่าย
   
 • ทารกจะมีรูปร่างค่อนข้างแคระแกรน
   
 • ทารกจะนอนหลับยาก
   
 • ทารกจะมี I.Q. ต่ำกว่าปกติ
   
 • นอกจากนี้สถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ทารกจำนวนหนึ่งในห้า ที่มีมารดาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเสียชีวิตในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก และทารกที่รอดชีวิตก็จะมีความพิการทั้งทางร่างกายและทางจิต

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

แรงบันดาลใจในการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (ชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลิน (NIDDM))

16 ตุลาคม 2558 1.461

การออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงได้ เพราะว่าร่างกายจะต้องใช้พลังงานในขณะที่ออกกำลังกาย และแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดในร่างกายก็คือน้ำตาล หากออกกำลังกายให้เพียงพอร่างกายจะใช้น้ำตาลในเลือดเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร ?

15 กุมภาพันธ์ 2557 917

การสำรวจในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในชายไทยทั่วประเทศจำนวน 1,250 รายพบว่า มีชายไทยเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศร้อยละ 37.5 โดยมีอาการตั้งแต่น้อยๆ คือ ร่วมเพศไม่สำเร็จแค่บางครั้งจนถึงไม่สามารถที่จะร่วมเพศได้เลย

โรคหัวใจขาดเลือด

6 มิถุนายน 2556 1.492

ปกติหัวใจคนเราทำงานตลอด 24 ชม. ไม่มีเวลาพักผ่อนหรือหยุดเต้นเลยแม้แต่วินาทีเดียว หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งตัวหัวใจเองด้วย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ