โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,162 Views

หมอนรองกระดูกเทียม

หมอนรองกระดูกเทียม

ในภาวะปกติหมอนรองกระดูกสันหลังของคนเราจะทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อกระดูกสันหลังในกรณีที่หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมจะทำให้เกิดอาการปวดตามแนวของกระดูกสันหลัง ร่วมกับถ้าหมอนรองกระดูกสันหลังนั้น มีการโป่งพองหรือยุบหรือมีการเคลื่อนที่ไปกดทับเส้นประสาท จะทำให้มีอาการปวดร้าวไปที่ขาหรือปวดร้าวไปที่แขนเรียกว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมมีการโป่งและกดทับเส้นประสาท

การผ่าตัดใส่หมอนรองกระดูกสันหลังเทียม ทำการรักษาอาการปวดจากเส้นประสาทที่ถูกหมอนรองกระดูกสันหลังทับและยังคงรักษาการเคลื่อนไหวของข้อกระดูกสันหลังไว้ได้การผ่าตัดใส่หมอนรองกระดูกสันหลังเทียมในการรักษาโรคกระดูกสันหลังแต่ละอย่างจำเป็นจะต้องกระทำโดยแพทย์ผู้มีความชำนาญ โดยต้องเลือกเทคนิคการผ่าตัดและอุปกรณืให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพหรืออาการปวดของผู้ป่วย

ดังนั้นข้อสรุป คือศัลยแพทย์ที่ทำการรักษาผ่าตัด จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการใช้การรักษาชนิดนี้อย่างดีก็จะสามารถทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเทียมใช้ได้ดีกับอาการปวดของผู้ป่วย และได้ผลดีในระยะเวลายาวนาน

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อกรุงเทพ

7 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เนื้องอกของสายเสียง

10 สิงหาคม 2556 2.558

เนื้องอกของสายเสียงคือ การมีก้อนเนื้อที่ไม่ร้ายแรงอยู่บนสายเสียงซึ่งจะมีผลทำให้เกิดภาวะเสียงแหบได้ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เสียงผิดวิธีมีการตะเบ็งตะโกนพูดนานๆ เค้นเสียงร้องเพลงนานๆ

สิ่งแปลกปลอมติดคอ /หลอดลม

28 สิงหาคม 2556 5.013

ปัญหาสิ่งแปลกปลอมหล่นไปในทางเดินอาหารและหลอดลมเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ในเด็กเล็ก ๆ มักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความระมัดระวังส่วนในผู้ใหญ่มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อ

รักษาก้อนนิ่วในไตโดยไม่ต้องผ่าตัด

22 สิงหาคม 2556 2.931

นิ่ว เป็นปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะที่เป็นกันมากที่สุด เกิดจากตะกอนที่แยกตัวจากปัสสาวะแล้วมาสะสมกันอยู่ที่ผิวชั้นในของไต ถ้าตะกอนนี้เล็กก็จะผ่านระบบทางเดินปัสสาวะออกมาในขณะขับถ่าย โดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ถ้าสะสมกันจนเป็นก้อนใหญ่ก็จะทำให้ระบบการทำงานของไตเสี

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ