โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,887 Views

สถานการณ์ของเชื้อไขัหวัดนก H5N1

สถานการณ์ของเชื้อไขัหวัดนก H5N1 

สวัสดีครับ

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไขัหวัดนก H5N1ในประเทศอินโดนีเซีย ล่าสุดรายงานยอดผู้ป่วย

74 ราย และเสียชีวิตไปแล้วรวม 57 รายครับ รายล่าสุดเป็นหญิงอายุ 35 ปี เข้า รับการรักษาในโรง

พยาบาลนาน 14 วัน ก็ถือเป็นยอดผู้ป่วยที่รายงานต่อองค์การอนามัยโลกที่สูงเป็นอันดับสอง อันดับ

หนึ่งยังเป็นที่เวียดนาม จำนวนผู้ป่วย 93 ราย เสียชีวิต 42 ราย ส่วนประเทศไทยรายงานยอดผู้ป่วย 25

ราย เสียชีวิต 17 ราย

 

ข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมีหลายเรื่องครับ เรื่องแรก พบ ว่าสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัส H5N1 สามารถแพร่เชื้อ

ไวรัสได้เป็นจำนวนมาก โดยที่มันเองไม่แสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เห็น ฝรั่งเรียกว่าเป็น “silent

reservoir" ของเชื้อไวรัส อันนี้อันตรายครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราเฝ้าระวังเพียงแค่สัตว์ป่วย หรืดสัตว์

ล้มตาย อาจไม่เพียงพอเสียแล้วในตอนนี้

 

ในขณะที่ผลการศึกษาวิจัยใน ห้องปฏิบัติการไวรัสไข้หวัดนกหลายแห่ง พบว่าเชื้อไวรัสในปี 2004,

2005 มีความสามารถในการอยู่รอดมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปกติ หมายความว่าโอกาสที่เชื้อจะแพร่

ไปสู่สัตว์อื่น เป็นไปได้มากขึ้นและง่ายยิ่งขึ้น และเมื่อทำการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสในเซลล์ของสัตว์

ทดลอง นักวิทยาศาสตร์ยังพบอีกว่า เชื้อไวรัสรุ่นหลังๆ มีความสามารถในการก่อโรคมากกว่าเชื้อไวรัส

ในรุ่นแรกๆ เช่น

เชื้อในปี 1997

 

อีกเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับเชื้อ ไวรัส H5N1 กำลังขยายขอบข่ายการติดเชื้อ ทั้งนี้พบ

ว่าเริ่มมีการติดเชื้อไวรัส H5N1 ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด จากที่เดิมก่อนหน้านี้ เราบอกว่าสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมไม่น่าติดเชื้อชนิดนี้

 

และเมื่อศึกษาการติดเชื้อในนกป่าอพยพที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก พบ ว่าเมื่อปลายปี 2005 มี

การตายของนกป่าอพยพที่ตอนกลางของประเทศจีนมากถึง 6,000 ตัว และเชื้อไวรัส H5N1 ที่ตรวจพบ

ทั้งหมดเป็นชนิด highly pathogenic H5N1 หมายถึงความสามารถในการก่อโรคสูงทั้งสิ้น ถือว่าเป็น

เหตุการณ์ที่ผิดปกติและเกินความคาดหมาย ในอดีตที่ผ่านมาพบการตายของนกป่าอพยพในลักษณะนี้

เมื่อปี 1961 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ และเชื้อที่เป็นสาเหตุเป็นชนิด H5N3 อีกครั้งหนึ่งพบที่ฮ่องกงเมื่อปี

2002–2003 เชื้อที่เป็นต้นเหตุคือ H5N1

 

ช่วงนี้สถานการณ์ในบ้านเราไม่ มีข่าวอะไรที่น่าตกใจ ดูเหมือนข่าวคราวไข้หวัดนกจะเงียบหายไป

บ้าง ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่เราท่านจะได้ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในแง่มุมต่างๆของ

เชื้อไวรัส H5N1 ครับ ซึ่งจะได้นำมาเสนอเพิ่มเติมในตอนต่อๆ ไปอย่างแน่นอน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยสูงสุดภายในห้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง

3 สิงหาคม 2556 2.173

การผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นการผ่าตัดที่มีความละเอียดอ่อนสูง จะสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยหลายรายที่ทำการผ่าตัดแล้วอาการปวดไม่ดีขึ้นหรืออาการปวดจำเป็นที่จะต้องรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกสันหลังซ้ำ

ข้อแนะนำการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายให้อาหารผ่านทางหน้าท้อง

8 สิงหาคม 2556 1.653

ข้อควรปฏิบัติและข้อพึงระวังในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายให้อาหารผ่านทางหน้าท้อง

ตุ่มถุงน้ำที่ริมฝีปาก

8 สิงหาคม 2556 16.277

บริเวณช่องปากจะมีต่อมน้ำลายขนาดเล็กอยู่ ซึ่งไปทำหน้าที่สร้างน้ำลายให้ความชุ่มชื้นในปาก แต่ถ้ามีการอุดตันของท่อน้ำลายขนาดเล็กเหล่านี้ จะทำให้มีน้ำขังอยู่ใต้เยื่อบุผิว มักพบโรคนี้บริเวณริมฝีปากล่าง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ