โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,770 Views

สถานการณ์ของเชื้อไขัหวัดนก H5N1

สถานการณ์ของเชื้อไขัหวัดนก H5N1 

สวัสดีครับ

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไขัหวัดนก H5N1ในประเทศอินโดนีเซีย ล่าสุดรายงานยอดผู้ป่วย

74 ราย และเสียชีวิตไปแล้วรวม 57 รายครับ รายล่าสุดเป็นหญิงอายุ 35 ปี เข้า รับการรักษาในโรง

พยาบาลนาน 14 วัน ก็ถือเป็นยอดผู้ป่วยที่รายงานต่อองค์การอนามัยโลกที่สูงเป็นอันดับสอง อันดับ

หนึ่งยังเป็นที่เวียดนาม จำนวนผู้ป่วย 93 ราย เสียชีวิต 42 ราย ส่วนประเทศไทยรายงานยอดผู้ป่วย 25

ราย เสียชีวิต 17 ราย

 

ข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมีหลายเรื่องครับ เรื่องแรก พบ ว่าสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัส H5N1 สามารถแพร่เชื้อ

ไวรัสได้เป็นจำนวนมาก โดยที่มันเองไม่แสดงอาการเจ็บป่วยออกมาให้เห็น ฝรั่งเรียกว่าเป็น “silent

reservoir" ของเชื้อไวรัส อันนี้อันตรายครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราเฝ้าระวังเพียงแค่สัตว์ป่วย หรืดสัตว์

ล้มตาย อาจไม่เพียงพอเสียแล้วในตอนนี้

 

ในขณะที่ผลการศึกษาวิจัยใน ห้องปฏิบัติการไวรัสไข้หวัดนกหลายแห่ง พบว่าเชื้อไวรัสในปี 2004,

2005 มีความสามารถในการอยู่รอดมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปกติ หมายความว่าโอกาสที่เชื้อจะแพร่

ไปสู่สัตว์อื่น เป็นไปได้มากขึ้นและง่ายยิ่งขึ้น และเมื่อทำการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสในเซลล์ของสัตว์

ทดลอง นักวิทยาศาสตร์ยังพบอีกว่า เชื้อไวรัสรุ่นหลังๆ มีความสามารถในการก่อโรคมากกว่าเชื้อไวรัส

ในรุ่นแรกๆ เช่น

เชื้อในปี 1997

 

อีกเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับเชื้อ ไวรัส H5N1 กำลังขยายขอบข่ายการติดเชื้อ ทั้งนี้พบ

ว่าเริ่มมีการติดเชื้อไวรัส H5N1 ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด จากที่เดิมก่อนหน้านี้ เราบอกว่าสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมไม่น่าติดเชื้อชนิดนี้

 

และเมื่อศึกษาการติดเชื้อในนกป่าอพยพที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก พบ ว่าเมื่อปลายปี 2005 มี

การตายของนกป่าอพยพที่ตอนกลางของประเทศจีนมากถึง 6,000 ตัว และเชื้อไวรัส H5N1 ที่ตรวจพบ

ทั้งหมดเป็นชนิด highly pathogenic H5N1 หมายถึงความสามารถในการก่อโรคสูงทั้งสิ้น ถือว่าเป็น

เหตุการณ์ที่ผิดปกติและเกินความคาดหมาย ในอดีตที่ผ่านมาพบการตายของนกป่าอพยพในลักษณะนี้

เมื่อปี 1961 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ และเชื้อที่เป็นสาเหตุเป็นชนิด H5N3 อีกครั้งหนึ่งพบที่ฮ่องกงเมื่อปี

2002–2003 เชื้อที่เป็นต้นเหตุคือ H5N1

 

ช่วงนี้สถานการณ์ในบ้านเราไม่ มีข่าวอะไรที่น่าตกใจ ดูเหมือนข่าวคราวไข้หวัดนกจะเงียบหายไป

บ้าง ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่เราท่านจะได้ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในแง่มุมต่างๆของ

เชื้อไวรัส H5N1 ครับ ซึ่งจะได้นำมาเสนอเพิ่มเติมในตอนต่อๆ ไปอย่างแน่นอน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อันตรายจากเสียงต่อหู

28 สิงหาคม 2556 3.965

เสียงที่ดังนี้นอกจากจะมีผลต่อการได้ยินแล้วยังมีผลต่อร่างกายและตัวเราอีกหลายด้าน เช่น อาจรบกวนการนอกเสียงที่ดังยังรบกวนประสิทธิภาพในการทำงาน รบกวนการสื่อสารติดต่อทำให้อารมณ์ตึงเครียด หงุดหงิดและอารมณ์เสียได้ง่าย

ช่องท้อง

2 สิงหาคม 2556 2.938

ช่องท้อง (abdominal cavity) เป็นช่องลำตัวในร่างกายมนุษย์ และสัตว์อื่นๆ ซึ่งบรรจุอวัยวะภายใน ตั้งอยู่ใต้ช่องอก และเหนือช่องเชิงกราน อวัยวะที่อยู่ในช่องท้อง

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง

24 กันยายน 2556 81.558

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงมีหลายชนิด เช่น เม็ดเลือดแดงขนาดผิดปกติ เม็ดเลือดแดงติดสีผิดปกติ เม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติ เม็ดเลือดแดงมีสิ่งผิดปกติอยู่ภายในเซลล์ และเม็ดเลือดแดงเรียงตัวผิดปกติ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ