โพสต์ 8 เม.ย. 58 ปรับปรุง 20 มี.ค. 59 3,591 Views

สงกรานต์ มาแล้ว ระวังภัยสุขภาพ ที่จะมาในช่วงสงกรานต์

Download PDF File

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาวะพร่อง G 6 PD

20 กุมภาพันธ์ 2557 1.200

G 6 PD เป็นเอนไซม์ ที่ช่วยสร้างพลังงานจากน้ำตาล พบภายในเซลล์ทั่วไปของร่างกาย การขาด เอนไซม์ G 6 PD ในเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายในหลายสภาวะ เช่น ระยะหลังคลอด ใหม่ๆ เมื่อมีการติดเชื้อรุนแรง หลังจากการได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิด

ปัญหาของนักกีฬาที่ต้องไปแข่งขัน ณ ที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากๆ

4 กรกฎาคม 2556 2.423

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักฟุตบอลทีมชาติไทยต้องไปแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ในการเข้ารอบ เพื่อหาทีมเป็นตัวแทนของทวีปเอเซีย ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2010 โดยต้องพบกับทีมเยเมน มีทีมชาติไทยเป็นทีมเยือนก่อน

การดูแลสายตาในเด็ก

20 กุมภาพันธ์ 2557 19.877

ตาของเด็กเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการดูแลก็เช่นเดียวกันกับอวัยวะอื่นๆ หลักใหญ่ๆ ก็คือ ทำ ให้ร่างกายแข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ การจัดสถานที่อ่านหนังสือ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ