โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,535 Views

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างแก้ไขความพิการ

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างแก้ไขความพิการ

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างแก้ไขความพิการ (Plastic and Reconstructive

Surgery) ศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างแก้ไขความพิการ หมายถึง การผ่าตัดเพื่อเสริมแต่งส่วน

ของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม เช่น การเสริมจมูก เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน การทำตา

สองชั้น การผ่าตัดแปลงเพศ การผ่าตัดกราม การผ่าตัดดึงหน้าท้อง การดูดไขมันส่วนเกิน การผ่าตัด

ถุงใต้ตา การดึงหน้า การปลูกผม การฉีดสารต่างๆ เพื่อลบเลือนริ้วรอยที่เกิดขึ้นตามวัย การผ่าตัด

แก้ไขริมฝีปาก ฯลฯ


 

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความพิการที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น การผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดาน

โหว่ การผ่าตัดทำหูในรายที่ไม่มีหูแต่กำเนิด การผ่าตัดแยกนิ้วในกรณีที่นิ้วติดกันแต่กำเนิด ฯลฯ

ที่มา : นพ.สุขเกษม กุลจิตติสำราญ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้ทันเรื่อง.....ข้อเสื่อม & กระดูกพรุน

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.083

โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) ส่วนมากพบอาการกับข้อใหญ่ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวมาก หรือข้อที่รับน้ำหนักมาก เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่บุปลายกระดูกข้อ เป็นเหตุให้ผิวของกระดูกอ่อนเปลี่ยนสภาพจากผิวเรียบมัน กลายเป็นผิวขรุขระ เป็นผลให้การเคลื่อนไหวของข้อมีการติดขัดและเสียไป การเสื่อมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดเวลา

น้ำหนักตัวที่เหมาะสม

5 มิถุนายน 2556 1.914

ก่อนที่ท่านจะต้องเริ่มขบวนการควบคุมน้ำหนักตัว ท่านควรจะทราบน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของท่านก่อนว่าควรจะเป็นเท่าใด บางท่านอาจจะใช้สูตรง่ายๆเช่น

สารอันตรายในบุหรี่

7 มิถุนายน 2556 2.256

ควันบุหรี่จะประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพกายของคนเราประมาณ 4000 ชนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ