โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,263 Views

วิธีใช้ยาหยอดตา

วิธีใช้ยาหยอดตา

ล้างมือ ล้างหน้าให้สะอาด
นอน หรือนั่งแหงนหน้าขึ้นมองเพดาน
ใช้นิ้วดึงหนังตาล่างลงมาเบา ๆ เปิดฝาหลอดยาออก
หยอดยาลงในกระเปาะตาล่าง อย่าให้ปลายหลอดสัมผัสกับบริเวณตา
หลับตาลง 1-2 นาที อย่าใช้มือขยี้ตา
ใช้นิ้วสะอาดกดหัวตาเบา ๆ ยาจะได้ไม่ไหลลงคอ จะได้ไม่ขมคอ
ปิดฝาหลอดยาทันทีที่ใช้เสร็จแล้ว
ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น
ควรทิ้งขี้ผึ้งป้ายตา หลังจากเปิดใช้แล้ว 1 เดือน
วิธีใช้ยาป้ายตา

ล้างมือ ล้างหน้าให้สะอาด
แหงนหน้าขึ้น ใช้นิ้วดึงหนังตาล่างลงมาเบา ๆ เปิดฝาหลอดยาออก
เหลือบตามองขึ้นข้างบน บีบขี้ผึ้งเป็นเส้นยาว ประมาณครึ่งนิ้วลงในกระเปาะตาล่าง อย่าให้ปลายหลอดสัมผัสกับบริเวณตา
หลับตาใช้นิ้วสะอาดคลึงตาเบา ๆ เช็ดยาส่วนที่เกินออกมาด้วยกระดาษทิชชูสะอาด

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคกลัว

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.874

โรคกลัว เป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งซึ่ง มีอาการสำคัญคือ ความกลัวต่อวัตถุ , สัตว์, บุคคล, หรือสถานการณ์ ซึ่งคนปกติไม่ได้กลัวกัน และความกลัวนี้จะรุนแรงมากกว่าความกลัวตามปกติมาก

การดูแลฟันปลอม

27 กันยายน 2556 1.636

ฟันปลอมมักจะทำด้วยพลาสติกเป็นโครงโลหะหล่อ ซึ่งมีส่วนที่เป็นพลาสติกร่วมด้วย ทันตแพทย์จะออกแบบฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปบางส่วน

กล่องเสียง

5 มิถุนายน 2556 1.505

กล่องเสียงเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายมนุษย์ ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของลำคอ กล่อง เสียงนี้จะอยู่ต่อเนื่องมาจากคอหอยและติดอยู่กับส่วนต้นของหลอดลม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ