โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,067 Views

วัคซีนไข้หวัดนก

วัคซีนไข้หวัดนก 

สวัสดีครับ

วันนี้มีเรื่องวัคซีนไข้หวัดนกมา update กันครับ ความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะผลิตวัคซีนไข้หวัด

นก เริ่มมาตั้งแต่ปี 1996 ครั้งนั้นเกิดการระบาดใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่ง เป็นครั้งแรกที่

เกิดความกังวลว่าอาจจะเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ทั่วโลกได้ เชื้อไข้หวัดนกมีความสามารถในการ

ก่อโรคได้สูง หรือที่เรียกว่า highly pathogenic H5N1 avian influenza virus เริ่มเป็นที่สนใจกันอย่าง

มากครับ


ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาหลายแห่งในประเทศจีนจึงได้พัฒนาวัคซีนขึ้นมาใช้ ใน ตอนแรกๆ ยังไม่

ได้เป็นชนิด H5N1 แต่ได้นำสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงคือ H5N2 มาผลิตเป็นวัคซีนก่อน เรียกว่าเป็นชนิดตัว

ตาย inactivated vaccine ครับ และ เลือกใช้สายพันธุ์ A/turkey/England/N-28/73 ก็ยังไม่ถือว่ามี

ประสิทธิภาพเท่าใดนัก เมื่อนำมาใช้ป้องกันการระบาดของเชื้อ H5N1 ในปี 2004 ที่ประเทศจีน

ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโดย การตัดต่อยีนบางส่วนนำมาผสมระหว่าง เชื้อไวรัสสายพันธุ์

A/Harbin/Re-1/2003 (Re-1) ซึ่งได้รับ HA และ NA genes จาก GSGD/96 virus นำมาตัดต่อกับ

internal genes จำนวน 6 ชิ้นจากสายพันธุ์ A/Puerto Rico/8/34 (PR8) วิธีการดังกล่าวทางห้องปฏิบัติ

การเลือกใช้เทคนิก plasmid-based reverse genetics

ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ วัคซีนตัวตาย inactivated vaccine ที่ผลิตมาจากสายพันธุ์ Re-1 strain สา

มาารถก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันได้นานมากกว่า 10 เดือน หลังจากฉีดให้สัตว์ปีกเพียงหนึ่งครั้ง ก็ถือว่าเป็น

วัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ระยะหลังนี้ เริ่ม มีการพัฒนาวัคซีนตัวเป็น H5N1 fowlpox vectored live vaccine ซึ่งนักวิทยาศาสตร์

ได้ทำการสอดใส่ HA และ NA genes ของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ GSGD/96 virus เข้าไปในชิ้นส่วน

พันธุกรรมของ fowlpox vaccine strain

 

ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่าวัคซีนชนิดใหม่นี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัด

นก ได้นานมากกว่า 40 สัปดาห์ ถือเป็นความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

 

สำหรับ Human H5N1 vaccine ที่ จะนำมาใช้ในมนุษย์ ตอนนี้ที่เวียดนามผลิตได้ในห้องทดลอง

แล้วครับ กำลังส่งไปทดสอบมาตราฐานที่ National Institute of Verification of Vaccines and

Biological Products

 

สถาบันวิจัยวัคซีนที่เมืองนาตรัง Nha Trang Institute of Vaccines and Biological Products

แถลงความสำเร็จในการผลิตวัคซีนไข้หวัดนกสำหรับมนุษย์จำนวน 5,000 doses

 

การทดสอบในห้องทดลอง พบว่า หลัง จากฉีดวัคซีนให้สัตว์ทดลอง 2 เข็ม ห่างกัน 20 วัน สามารถ

ตรวจพบระดับแอนติบอดี้ชนิด haemagglutinin (HA) antibody สูงถึง 40-320 hemagglutination

inhibition units (HIU) คาดว่าในต้นปี 2007 นี้ คงจะนำมาศึกษาวิจัยต่อในมนุษย์เป็นลำดับต่อไป

 

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมออกกำลังกาย

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.258

ร่างกายของคนในวัยต่าง ๆ มีความจำเป็นในการออกกำลังกายแตกต่างกันไป อายุเป็นสิ่งที่กำหนดว่าควรจะออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน

How much do you know about sexually transmitted diseases (STDs)?

8 สิงหาคม 2556 5.991

After having celebrated the New Year, the “Month of Love” is coming up. In this month we have Valentine’s day the universal day for lovers. When we talk about love and passion, there are other important factors that couples should think about, including

ก้อนที่โคนลิ้น (ตอนที่ 1)

6 สิงหาคม 2556 31.907

โคนลิ้น เป็น ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของลิ้น โดยที่โคนลิ้นนั้นกินอาณาบริเวณ 1 ใน 3 ด้านหลังของลิ้น เมื่อเราอ้าปากขึ้นส่องกระจก จะพบว่าสองข้างของโคนลิ้นจะประกอบไปด้วย ฟันกรามล่าง (ซี่ในสุด) และต่อมทอนซิล…

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ