โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,956 Views

วัคซีนไข้หวัดนก

วัคซีนไข้หวัดนก 

สวัสดีครับ

วันนี้มีเรื่องวัคซีนไข้หวัดนกมา update กันครับ ความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะผลิตวัคซีนไข้หวัด

นก เริ่มมาตั้งแต่ปี 1996 ครั้งนั้นเกิดการระบาดใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่ง เป็นครั้งแรกที่

เกิดความกังวลว่าอาจจะเป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ทั่วโลกได้ เชื้อไข้หวัดนกมีความสามารถในการ

ก่อโรคได้สูง หรือที่เรียกว่า highly pathogenic H5N1 avian influenza virus เริ่มเป็นที่สนใจกันอย่าง

มากครับ


ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาหลายแห่งในประเทศจีนจึงได้พัฒนาวัคซีนขึ้นมาใช้ ใน ตอนแรกๆ ยังไม่

ได้เป็นชนิด H5N1 แต่ได้นำสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงคือ H5N2 มาผลิตเป็นวัคซีนก่อน เรียกว่าเป็นชนิดตัว

ตาย inactivated vaccine ครับ และ เลือกใช้สายพันธุ์ A/turkey/England/N-28/73 ก็ยังไม่ถือว่ามี

ประสิทธิภาพเท่าใดนัก เมื่อนำมาใช้ป้องกันการระบาดของเชื้อ H5N1 ในปี 2004 ที่ประเทศจีน

ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโดย การตัดต่อยีนบางส่วนนำมาผสมระหว่าง เชื้อไวรัสสายพันธุ์

A/Harbin/Re-1/2003 (Re-1) ซึ่งได้รับ HA และ NA genes จาก GSGD/96 virus นำมาตัดต่อกับ

internal genes จำนวน 6 ชิ้นจากสายพันธุ์ A/Puerto Rico/8/34 (PR8) วิธีการดังกล่าวทางห้องปฏิบัติ

การเลือกใช้เทคนิก plasmid-based reverse genetics

ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ วัคซีนตัวตาย inactivated vaccine ที่ผลิตมาจากสายพันธุ์ Re-1 strain สา

มาารถก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันได้นานมากกว่า 10 เดือน หลังจากฉีดให้สัตว์ปีกเพียงหนึ่งครั้ง ก็ถือว่าเป็น

วัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ระยะหลังนี้ เริ่ม มีการพัฒนาวัคซีนตัวเป็น H5N1 fowlpox vectored live vaccine ซึ่งนักวิทยาศาสตร์

ได้ทำการสอดใส่ HA และ NA genes ของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ GSGD/96 virus เข้าไปในชิ้นส่วน

พันธุกรรมของ fowlpox vaccine strain

 

ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่าวัคซีนชนิดใหม่นี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัด

นก ได้นานมากกว่า 40 สัปดาห์ ถือเป็นความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

 

สำหรับ Human H5N1 vaccine ที่ จะนำมาใช้ในมนุษย์ ตอนนี้ที่เวียดนามผลิตได้ในห้องทดลอง

แล้วครับ กำลังส่งไปทดสอบมาตราฐานที่ National Institute of Verification of Vaccines and

Biological Products

 

สถาบันวิจัยวัคซีนที่เมืองนาตรัง Nha Trang Institute of Vaccines and Biological Products

แถลงความสำเร็จในการผลิตวัคซีนไข้หวัดนกสำหรับมนุษย์จำนวน 5,000 doses

 

การทดสอบในห้องทดลอง พบว่า หลัง จากฉีดวัคซีนให้สัตว์ทดลอง 2 เข็ม ห่างกัน 20 วัน สามารถ

ตรวจพบระดับแอนติบอดี้ชนิด haemagglutinin (HA) antibody สูงถึง 40-320 hemagglutination

inhibition units (HIU) คาดว่าในต้นปี 2007 นี้ คงจะนำมาศึกษาวิจัยต่อในมนุษย์เป็นลำดับต่อไป

 

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมื่อมีอาการบวม

21 สิงหาคม 2556 4.302

การบวมส่วนใหญ่จะเป็นการบวมเฉพาะที่ เช่น ถูกแมลงกัดต่อย หรือฟกช้ำหลังเล่นกีฬา การบวมแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหา การรักษาเฉพาะที่จะทำให้อาการบวมนั้นดีขึ้นในเวลาไม่นาน แต่มีการบวมที่สำคัญกว่านั้น

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เอชไอวี

8 สิงหาคม 2556 9.500

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เอชไอวี เป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก เกิดมิวเตชันแทบตลอดเวลา ในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะพบเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ต่างๆ ในตัวคนเดียวกัน

วิธีป้องกันยาเสพติด

7 มิถุนายน 2556 9.063

การแก้ไขปัญหายาเสพติดระบาดที่นับว่าได้ผลดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้มีคนที่ติดยาเสพติดมากขึ้นไปอีกกว่าที่มีในปัจจุบัน ดังคำกล่าวที่เราพยายามเผยแพร่ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอยู่เสมอๆ ว่า "ไม่เริ่ม..ไม่ต้องเลิก"

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ