โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,620 Views

ลูกปัดเข้าจมูก

ลูกปัดเข้าจมูก

มักเกิดในเด็กเล็กๆ ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หยิบสิ่งของใกล้ตัวชิ้นเล็กๆ ยัดเข้าจมูก เช่น

ลูกปัด เมล็ดถั่ว ยางลบ เป็นต้น แต่เหตุการณ์สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกบางครั้งก็อาจเกิดกับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน เช่น สำลักน้ำแล้วเศษดินเศษทรายเข้าจมูกูกลูก

เด็กบางคนแอบยัดสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกแล้วเอาออกเองไม่ได้ ก็ปล่อยให้ค้างไว้ในจมูกเนื่องจากไม่กล้าบอกผู้ปกครองเพราะกลัวความผิด กลัวถูกดุ แต่เด็กบางคนเกิดความเจ็บขึ้นในจมูกข้างนั้นๆจึงจำต้องบอกให้ผู้ปกครองช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นผู้ปกครอง และบุคคลใกล้ชิดต้องคอยสังเกตอาการผิดปกติของเด็กที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นมีน้ำมูกไหลออกจากจมูกข้างเดียว เป็นๆหายๆ และน้ำมูกนั้นมักจะมีกลิ่นเป็นหวัดเรื้อรัง หรือมีเสมหะไหลลงคอ และไอบ่อยๆ ปวดจมูกข้างเดียวเป็นๆ หายๆ อ้าปาก หายใจทางปากเหมือนคัดจมูกตลอดเวลาการปฐมพยาบาลขั้นต้น เมื่อเห็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ในจมูกผู้ป่วยต้องไม่พยายามที่จะคีบ หรือดึงออกด้วยตนเองควรรีบมาพบแพทย์เพราะสิ่งแปลกปลอมอาจหลุดเข้าไปลึกมากขึ้นและอาจตกจากโพรงจมูกเข้าไปในหลอดลมได้ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายทำให้หายใจไม่ออกและเสียชีวิตในที่สุดได้

เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์ แพทย์จะใช้อุปกรณ์ในการคีบสิ่งแปลกปลอมออกมาจากจมูกโดยการคีบนี้จะทำที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แต่หากผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือเช่น ดิ้นไปมาอย่างแรงก็จำเป็นต้องดมยาสลบเนื่องจากถ้าผู้ป่วยขยับตัวอย่างแรงในขณะที่แพทย์ทำการคีบสิ่งแปลกปลอมนั้นอาจทำให้สิ่งแปลกปลอมพลัดหลุดไปทางด้านหลังของโพรงจมูกและตกไปในทางเดินหายใจได้ แต่ถ้าโชคดีสิ่งแปลกปลอมนั้นไม่ตกลงไปในหลอดลมก็อาจถูกกลืนลงไปในหลอดอาหารได้เช่นกันสิ่งแปลกปลอมที่ค้างอยู่ในโพรงจมูกนานๆ จะทำให้เกิดมีน้ำมูก คัดจมูกและอักเสบขึ้นในโพรงจมูกได้ ถ้าการอักเสบลุกลามมากขึ้นก็อาจมีน้ำมูกปนเลือดออกมาได้

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การให้ยาสลบ/ระงับความรู้สึก

6 มิถุนายน 2556 23.509

การให้ยาสลบ/ระงับความรู้สึก ผู้ที่รับผิดชอบหรือมีความชำนาญในเรื่องให้ยาสลบ หรือยาระงับความรู้สึกเราเรียกกันว่า วิสัญญีแพทย์ หรือหมอดมยา หลายท่านอาจจะเคยได้ยิน

โรคพิษสุนัขบ้า...ไม่ได้บ้าแค่สุนัข !!

2 สิงหาคม 2556 3.329

ช่วงนี้เราคงจะได้ยินข่าวเรื่องของสุนัขบ้าที่ระบาดอยู่ทั่วกรุง จนทำให้หลายๆคนรู้สึกหวาดระแวงเมื่อมีสุนัขจรจัดเข้าใกล้ๆ แต่เชื่อไหมคะว่า “พิษสุนัขบ้า” นอกจากจะติดจากสุนัขแล้ว เจ้าสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักรอบๆตัวเรา เช่น แมว หนูแฮมสเตอร์ กระรอก กระต่าย

อาการของผู้ป่วยโรคเอดส์

8 สิงหาคม 2556 20.441

แม้ ว่าโรคเอดส์จะยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน แต่ถ้าผู้ติดเชื้อเอดส์รู้ตัวได้เร็ว มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ก็สามารถจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปได้อีกหลายปีทีเดียวล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นลองฟังดูนะคะว่า อาการนำที่พบได้บ่อย ๆ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ