โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,574 Views

ลิ้นก็เป็นมะเร็งได้

ลิ้นก็เป็นมะเร็งได้

ลิ้นเป็นอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ เนื่องจากมีหน้าที่ที่สำคัญ 2 อย่างคือ การกลืน และการพูด

ตัวลิ้นเองประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายมัดประกอบกันทำให้ลิ้นสามารถเคลื่อนไหวได้หลายทิศทาง

และสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้กล้ามเนื้อเหล่านี้ ถูกยึดติดกัน และคลุมด้วยเยื่อบุลิ้นซึ่งเป็นชั้นของเซล

ชนิดเดียวกับที่คลุมบริเวณช่องปาก เหงือก รวมทั้งงลำคอเจ้าเซลเหล่านี้แหละครับ ที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงกลายเป็นมะเร็งได้

 

มะเร็งในช่องปาก เป็นมะเร็งที่พบบ่อยได้ในลำดับต้นๆ ของคนไทย ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่ง

ชาติ พบว่า มะเร็งในช่องปาก อยู่ใน 5 อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชาย และถ้าแยกย่อยลงมา

เฉพาะในช่องปากจะพบว่า ลิ้นจะเป็นมะเร็งได้บ่อยที่สุดในช่องปาก สำหรับสาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด

แต่พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และการเคี้ยวหมาก

 

อาการและอาการแสดงของมะเร็งที่ลิ้นที่สำคัญก็ืคือ การมีก้อน หรือเป็นแผลที่ลิ้น โดยเฉพาะ

แผลที่ไม่หายหลังจากให้การรักษาภายใน 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการก้อนที่คอซึ่งเกิดจากการ

ที่มีการกระจายมาที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ ในระยะที่เป็นมากมักมีอาการเจ็บลิ้น เลือดออก พูดไม่ชัด

หรือกลืนอาหารลำบากร่วมด้วย

 

เมื่อมาพบแพทย์ หากไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน และเป็นมาในระยะไม่เกิน 2 สัปดาห์แพทย์อาจจะ

ลองรักษาแบบแผลธรรมดาก่อน หากไม่หาย หรือมีประวัติเป็นมานานแพทย์จะพิจารณาตัดชิ้นเนื้อมา

ตรวจทางพยาธิวิทยาการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจนี้ไม่น่ากลัว แพทย์จะฉีดยาชาและตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็ก

และเย็บแผล ซึ่งมักใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีทำเสร็จแล้ว สามารถรับประทานอาหารได้ปกติ และกลับ

บ้านได้และจะนัดมาฟังผลชิ้นเนื้อ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างนี้ผู้ป่วยควรจะหยุดปัจจัยเสี่ยง

ทั้งหมด และทำความสะอาดช่องปากด้วยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือหลังอาหารทุกมื้อหากผลการตรวจ

ไม่พบว่าเป็นเนื้อร้ายแพทย์จะให้การรักษาด้วยยาต่อ รวมทั้งนัดผู้ป่วยมาติดตามการรักษา ในบางกรณี

อาจจำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อซ้ำ หากติดตามการรักษาแล้วพบว่า แผลไม่ดีขึ้น

 

หากผลการตรวจพบว่า เป็นเนื้อร้าย หรือเป็นมะเร็ง ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยด่วนเนื่องจาก

 

มะเร็งที่ลิ้น มักจะลุกลามเร็วและมักชอบกระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการ

วินิจฉัย จนกระทั่งได้รับการรักษาไม่ควรจะเกิน 2 สัปดาห์

ติดตามการรักษา มะเร็งที่ลิ้น ในตอนต่อไป

 

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรค หู คอ และ จมูก

15 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรณีฉุกเฉิน : ข้อควรทราบ (2)

5 มิถุนายน 2556 3.228

สำหรับการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินมุ่งเน้นไปตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

ไขมัน : ความสำคัญต่อร่างกาย

6 มิถุนายน 2556 2.069

ร่างกายคนเราจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่สำคัญครบทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ จึงจะทำให้อวัยวะต่างๆทำหน้าที่ได้ตามปกติ

กลุ่มอาการผื่นตามมือ เท้า และแผลในปาก (Hand Foot Mouth Disease)

20 กุมภาพันธ์ 2557 6.964

ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมักก่ออาการไม่รุนแรง มีเพียงส่วนน้อยมากที่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ (จึงไม่ต้องกังวลมากนะครับ) พบมีการระบาดได้บ่อยที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ