โพสต์ 22 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,158 Views

รักษาก้อนนิ่วในไตโดยไม่ต้องผ่าตัด

รักษาก้อนนิ่วในไตโดยไม่ต้องผ่าตัด

ก้อนนิ่วในไตคืออะไร

          นิ่วเป็นปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะที่เป็นกันมากที่สุด เกิดจากตะกอนที่แยกตัวจาก

ปัสสาวะแล้วมาสะสมกันอยู่ที่ผิวชั้นในของไต ถ้าตะกอนนี้เล็กก็จะผ่านระบบทางเดินปัสสาวะออกมาในขณะขับถ่าย โดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ถ้าสะสมกันจนเป็นก้อนใหญ่ก็จะทำให้ระบบการทำงานของไตเสีย ทำให้การไหลของปัสสาวะขัดข้อง และทำให้เจ็บปวดจึงจำเป็นที่จะต้องรักษา ถ้าหากไม่รักษา ไตอาจจะเสียได้ ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 2-3 วัน เพราะมีก้อนนิ่วขวางอยู่ ก้อนนิ่วเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งทางโภชนาการ การขาดน้ำ (ดื่มน้ำไม่เพียงพอในขณะทำงาน แบบใช้กำลังหรือเล่นกีฬา) และทางกรรมพันธุ์ เป็นต้น

อาการทั่วๆไปของนิ่ว

  • ปวดในช่องท้องน้อย หรือบั้นเอวมาก
  • มีไข้
  • มีเลือดปนออกมาในปัสสาวะ
  • ปวดเวลาปัสสาวะ

แพทย์จะบอกไว้ว่าเป็นนิ่วหรือไม่ โดยการตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ และการทำอัลตราซาวด์

การรักษานิ่วทำได้อย่างไร

          การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษานิ่วที่ทำกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด แต่ก็เป็นวิธีที่ทำให้เจ็บตัว มี

แผลเป็น อีกทั้งยังจะต้องพักฟื้นเป็นเวลานาน (4-6 สัปดาห์) แต่ในปัจจุบันมีวิธีสลายนิ่วด้วยคลื่น หรือ ESWL ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการรักษา โดยใช้คลื่น SHOCK WAVE แทนการผ่าตัดในการสลายเอาก้อนนิ่วออกจาไต หรือระบบทางเดินปัสสาวะ โดย

  • ไม่มีแผลเป็น
  • หายเร็ว
  • ไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล
  • เป็นการรักษาแต่ภายนอก
image image
ก่อนนิ่วสลายตัว หลังนิ่วสลายตัว

       คลื่น SHOCK WAVE ผ่านเนื้อเยื่อของร่ายกาย โดยไม่ทำอันตราย เมื่อคลื่นถูกก้อนนิ่ว เราจะ

มองเห็นรอยร้าว หรือแตกบนก้อนนิ่ว ก้อนนิ่วจะสลายตัวหลังจากใช้เครื่องสลายนิ่วราว ๆ 1 ชั่วโมง และจะถูกขับออกมาพร้อมปัสสาวะ หลังจากรับการรักษาแล้วหลายวันถึง 1 สัปดาห์

กรรมวิธีการสลายนิ่วด้วยคลื่น

          วิธีการนี้เป็นวิธีแบบง่าย ๆ แพทย์จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องสลายนิ่วหาตำแหน่งของ

ก้อนนิ่วแล้ว เล็งคลื่นไปที่ก้อนนิ่วด้วยความแม่นยำ และส่งกำลังที่พอเหมาะ ทำให้ก้อนนิ่วแตกโดยไม่ทำลายอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อข้างเคียง การรักษาโดยจะส่งคลื่นออกไปเพื่อสลายก้อนนิ่วให้แตกออกเป็นก้อนเล็ก ๆ และขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะในภายหลัง จะใช้เวลาในการสลายนิ่วด้วยคลื่นประมาณ 1 ชั่วโมง คนไข้ไม่จำเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาล และสามารถกลับไปทำงานได้ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง แต่ในบางกรณีอาจจะต้องทำการรักษาซ้ำ เพื่อสลายก้อนนิ่วขนาดใหญ่ให้หมดไป

image

1 ชั่วโมงหลังจากใช้เครื่องสลายนิ่ว
ก้อนนิ่วจะสลายตัว และขับออกมาตามธรรมชาติ

การสลายนิ่วด้วยวิธีใช้คลื่นปลอดภัยหรือไม่

          การ สลายนิ่วด้วยคลื่น SHOCK WAVE เป็นวิธีที่ปลอดภัย และทำกันได้ผลดีเยี่ยมทั่วโลก

ซึ่งไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด อีกทั้งยังทำภายใต้การควบคุมของแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้ง อาจเป็นรอยช้ำในบริเวณที่รักษา มีเลือดปนในปัสสาวะ หรือรู้สึกปวดสองถึงสามวันหลังจากการรักษา

          คนไข้ทั่วไปสามารถใช้การรักษาด้วยวิธีการสลายนิ่วด้วยคลื่นได้ ยกเว้นผู้ป่วยที่เป็นโรค

ความดันโลหิตสูง การแข็งตัวของเลือดไม่ปกติ และทางเดินปัสสาวะอักเสบ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า สำหรับหญิงมีครรภ์ไม่ควรรักษานิ่วด้วยวิธีนี้

การป้องกันหลังจากสลายนิ่ว

          คนไข้ควรกลับไปให้แพทย์ตรวจหลังจากการสลายนิ่วได้ 2-3 สัปดาห์ ถ้ามีเศษก้อนนิ่วปน

ออกมาในขณะปัสสาวะ ให้ใช้ที่กรองปัสสาวะช้อนเก็บเอาไว้แล้วนำไปให้แพทย์วินิจฉัยเศษก้อนนิ่ว นั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นนิ่วขึ้นมาอีก วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การดื่มน้ำให้มากพอ ควรดื่มน้ำให้ได้วันละ 2 ลิตร หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ และสภาพอากาศในขณะนั้น

ที่มา  :  แผ่นพับ Global Lithotripsy Services


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือรับคำปรึกษาจากแพทย์ได้ ที่นี่

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคหัวใจขาดเลือด

6 มิถุนายน 2556 3.751

ปกติหัวใจคนเราทำงานตลอด 24 ชม. ไม่มีเวลาพักผ่อนหรือหยุดเต้นเลยแม้แต่วินาทีเดียว หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งตัวหัวใจเองด้วย

โยคะ

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.308

โยคะ เป็นวิธีการฝึกร่างกายของคนเราพร้อมๆ กับการฝึกควบคุมจิตใจไปพร้อมๆ กัน โยคะเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมาจากนักปราชญ์อินเดียสมัยโบราณ ซึ่งมีความเชื่อว่าจะทำให้คนเราจะสามารถติดต่อกับอำนาจสากลได้

สเต็มเซลล์ของระบบประสาทเป็นอย่างไร

7 มิถุนายน 2556 3.894

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเซลล์สมองของหนูในส่วนฮิปโปแคมปัสและอัลแฟคตอรีบัลบ์ สามารถแบ่งตัวเป็นเซลล์ประสาทตัวใหม่ได้ การค้นพบครั้งนั้นเกิดขึ้นมานานกว่าสามสิบปีแล้ว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ