โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 5,777 Views

ยาเสพติด...ในวัยรุ่น

ยาเสพติด...ในวัยรุ่น

การระบาดของยาเสพติด
 
ในปัจจุบันมีความรุนแรงอย่างมากไปทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมักจะระบาดในพวกนักเรียนนิสิตนักศึกษา วัยรุ่นที่อยู่ในช่วงที่ชอบทดลอง ดังนั้นท่านผู้ปกครองย่อมต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากมาย หากบุตรหลานในปกครองของท่านติดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลให้หายจากการติดยาเสพติด ซึ่งจำเป็นต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ความสงบสุขในครอบครัวที่อาจสูญเสียไป ความวิตกกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจะเข้ามาทดแทน ปัญหาอื่นๆ ที่ร้ายแรงมากขึ้นก็คือ การถูกจับกุม เนื่องจากการเสพยาเสพติด หรือการมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ทำให้บุตรหลานตกเป็นผู้ต้องหา อาจต้องมีการประกันตัว มีการฟ้องศาล หรือมีการจำคุกเกิดขึ้น แล้วแต่ละกรณีไป ซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อน ความโกลาหลในครอบครัว บางครอบครัวอาจไม่มีความพร้อมในด้านทรัพย์สินและเงินทองในการประกันตัวบุตรหลาน เช่น บางครอบครัวอาจถูกเรียกร้องเงินทองในการช่วยเหลือบุตรหลาน ทำให้เสียทั้งเวลาและเงินทองในการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ และหากบุตรหลานต้องถูกจำคุก อนาคตภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร? ทุกท่านคงจะทราบดี
 
ดังนั้น ถ้าท่านที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็น คุณพ่อ คุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กๆ หรือวัยรุ่นที่ต้องดูแลอยู่ในบ้าน ขอได้โปรดคำนึงถึงผลร้ายของยาเสพติดที่มีอย่างมหันต์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจของบุตรหลานเอง รวมทั้งปัญหาตามมามากมายของท่านดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น ท่านจะต้องจัดสรรแบ่งปันเวลาและความพยายามทั้งหลายทั้งปวง โปรดอย่าคิดว่าเรา พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องทำงานหนัก เหน็ดเหนื่อย ลูกหลานควรเข้าใจ หรือคิดว่าได้ให้ทรัพย์สินเงินทองกับลูกหลานใช้จ่ายก็เพียงพอแล้ว เป็นต้น เรื่องดังกล่าว พ่อ แม่ ผู้ปกครองควรต้องพิจารณาให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานของท่านเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นอันขาด ดังคำกล่าวที่ว่า "ไม่เริ่ม..ไม่ต้องเลิก" และขอให้ท่านได้กรุณากดรหัส 5419 เรื่องข้อสังเกตคนติดยาเสพติด เพื่อท่านจะได้รู้เท่าทันบุตรหลานของท่าน ก่อนที่จะสายเกินไป และหากบุตรหลานติดยาเสพติดแล้ว กรุณากดรหัส 5420 นะคะ
 
ขอให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านจงโชคดี จะประสพความสำเร็จในการแก้ปัญหาต่างๆ ของท่าน ขอให้ทุกท่านรอบคอบใจเย็นๆ มีความมานะอุตสาหะในการแก้ปัญหาให้ได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคกระดูกพรุน

17 สิงหาคม 2556 1.806

โรคกระดูกพรุน กระดูก พรุน คือ ภาวะที่มีเนื้อกระดูกบางตัวลง เนื่องจากมีการสร้างกระดูกน้อยกว่าการทำลายกระดูก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหัก หรือยุบตัวได้โดยง่าย จุดที่มีการหักบ่อย ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือ ก่อให้เกิดปัญหาในผู้สูงอายุ

รู้จักโรค “โนโมโฟเบีย (nomophobia)” โรคสุดฮิตของคนใช้สมาร์ทโฟน

6 สิงหาคม 2558 58.517

อาการที่เกิดจากความหวาดกลัว วิตกกังวลเมื่อขาดโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อสื่อสาร

การเตรียมโลหิตก่อนการผ่าตัด

8 สิงหาคม 2556 2.906

ท่าน ที่เคยได้รับการผ่าตัด หรือ เป็นญาติของคนไข้ที่เคยได้รับการผ่าตัด ท่านคงจะทราบดีว่า คนไข้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดเกือบทุกรายจะต้องมีการเตรียมเลือดไว้ เผื่อกรณีฉุกเฉินเสียเลือดมากในขณะผ่าตัด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ