โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 11,601 Views

ยารักษาโรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้

ยารักษาโรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้

คนไข้ทุกคนควรทราบอะไร เกี่ยวกับยารักษาโรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้

ประชาชน 10-20% ได้รับความทรมานจากโรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้ โดชคดีที่ทุกวันนี้มียาที่มีประสิทธิภาพ ใช้รักษาโรคเหล่านี้ ข้อมูลต่อไปนี้อาจจะช่วยให้ผู้ที่ทนทรมานกับโรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้เข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับยาหลักที่ใช้รักษาสภาวะเหล่านี้

ยาแอนติฮิสตามีน (Antihistamine) คืออะไร

บทบาท

ยาแอนติฮิสตามีน ใช้บรรเทา หรือป้องกันอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (ไข้ละอองฟาง) และโรคภูมิแพ้อื่น ๆ แอนติฮิสตามีนออกฤทธิ์โดยขัดขวางการออกฤทธิ์ของฮีสตามีน ซึ่งเป็นสารที่ผลิตในร่างกาย ขณะที่มีปฏิกิริยาภูมิแพ้เกิดขึ้น

ยาแอนติฮิสตามีนมีหลายรูปแบบ เป็นยาเม็ด แคปซูล ยาน้ำ หรือยาฉีด ในปัจจุบันมีรูปแบบผสมร่วมกับยาแก้คัดจมูก มีจำหน่ายในร้านขายา และโดยคำแนะนำของแพทย์

อาการข้างเคียง

ยาแอนติฮิสตามีนส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการง่วง มึน ซึม แต่แอนติฮิสตามีนรุ่นใหม่ ๆ (Loratadine, Fexofenadine, Cetirizine) ไม่ทำให้ง่วง อาการข้างเคียงโดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก ท้องผูก และสับสน เด็กบางคนมีอาการฝันร้าย ตื่นเต้น กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ หรือหงุดหงิด

ยาแก้คัดจมูก (Decongestants) คืออะไร

บทบาท

ยาแก้คัดจมูก ใช้รักษาอาการเลือดคั่งที่จมูก และอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหวัด และภูมิแพ้ ยาในกลุ่มนี้ทำให้หลอดเลือดหดตัว และการสร้างน้ำมูกลดลง ยาลดอาการคัดจมูก มีทั้งในร้านขายยา และโดยคำแนะนำของแพทย์ รูปแบบธรรมดาของยาที่ใช้มีชนิดยาน้ำ และยาเม็ด ส่วนชนิดที่เป็นยาพ่นจมูก หรือหยอดจมูก ใช้สำหรับอาการเฉียบพลัน แต่ใช้ได้ไม่เกิน 2-3 วัน ตามหลักหรือตามคำแนะนำของแพทย์ ยาพ่นจมูกที่มีจำหน่าย ถ้าใช้เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน จะทำให้เกิด "Rebound Rhinitis" หรือมีอาการคัดจมูกอีก

อาการข้างเคียงที่พบ

ยาแก้คัดจมูก อาจทำให้กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง ถ้าใช้ในรูปแบบพ่นจมูกนานเกินไป จะทำให้มีอาการคดัจมูกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ยาขยายหลอดลม (Bronchodilators) คืออะไร

บทบาท

ยาขยายหลอดลดใช้บรรเทาอาการไอ จาม หายใจสั้น และหายใจลำบาก Bronchodilators ออกฤทธิ์โดยขยายหลอดลม ให้อากาศผ่านเข้าไปในปอด อากาศจึงสามารถผ่านเข้าไปได้มากขึ้น ตัวอย่างยาขยายหลอดลม เช่น Beta Agonist, Theophylline และ Anticholinergics มีทั้งชนิดสูดดม, ยาเม็ด, แคปซูล, ยาน้ำ หรือยาฉีด

อาการข้างเคียงที่พบ

ยาขยายหลอดลมมีอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ใจสั่น มือสั่น กระวนกระวาย และนอนไม่หลับ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และเด็ก ซึ่งไวมากต่อผลของยาพวกนี้

ยาต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory Agent) คืออะไร

บทบาท

Cromolyn, Nedocromil และ corticosteroids (สเตียรอยด์) ลดอาการอักเสบในทางเดินหายใจ อาการอักเสบเป็นเหตุให้ Bronchi (หลอดลมใหญ่จากลำคอไปยังปอด) กลายเป็น Twitchy (Twitch = การเขม่นอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ) ทางเดินหายใจที่ Twitchy จะไวต่อสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคหืด เช่น การออกกำลังกาย อากาศเย็น การสูบบุหรี่ เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของหวัด (Cold virus) และสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ (Allergens) ยาต่อต้านการอักเสบที่แพทย์แนะนำ ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดสูดดม ในบางกรณีอาจแนะนำให้ใช้ Corticosteroids (สเตียรอยด์) ชนิดรับประทาน

อาการข้างเคียงที่พบ

การใช้ Corticosteroids (สเตียรอยด์) เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน โดยเฉพาะสเตียรอยด์ชนิดรับประทานไม่แนะนำให้ใช้ ยกเว้นในกรณีเป็นโรคหืดที่ควบคุมไม่ได้ การใช้ Corticosteroids (สเตียรอยด์) ชนิดรับประทานนาน ๆ ทำให้มีผลข้างเคียง เช่น แผลในกระเพาะอาหาร น้ำหนักตัวเพิ่ม ต้อกระจก กระดูกผุ ความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และเป็นแผลง่าย

ส่วนอาการข้างเคียงจากยาต่อต้านการอักเสบชนิดสูดดม ทำให้ไอ และเสียงแหบ คนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับยารักษาหืด และภูมิแพ้ ควรปรึกษากับแพทย์ภูมิแพ้ (Allergist)

การเก็บรักษายา

เก็บยาให้พ้นจากความร้อน และแสงสว่างโดยตรง ห้ามเก็บยาในลิ้นชักที่ร้อน หรือชื้น จะทำให้ยาเสื่อมง่าย
ห้ามเก็บยาที่เป็นของเหลว ไว้ในช่องแช่แข็ง
ห้ามเก็บยาที่หมดอายุไว้ และหรือยาที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ให้ทิ้งยาที่เป็นของเหลว และแคปซูลลงในชักโครก เว้นแต่ภาชนะบรรจุจะระบุให้ทิ้งโดยวิธีอื่น
เก็บยาทุกชนิดให้พ้นจากมือเด็ก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์

17 กุมภาพันธ์ 2557 3.706

ทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์ สำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และครองชีวิตคู่แล้ว การมีระดูผิดปกติไม่ว่าระดูจะขาดหายไปหรือเลื่อนออกไปเป็นเวลานานกว่าปกติ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าท่านอาจจะตั้งครรภ์ ยิ่งถ้ามีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ตึงหรือคัดเต้านม คลื่นไส้อาเจียนหรือที่เรียกว่า อาการแพ้ท้องก็ควรจะให้ความสนใจเพราะหากมีการตั้งครรภ์จริง ท่านจะต้องมีการปฏิบัติตัวที่ระมัดระวังยิ่งขึ้น เพื่อลูกน้อยในครรภ์ ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวควรที่จะได้ตรวจสอบการตั้งครรภ์ว่าเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันอาจจะตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง

รวมบทความโรคมือเท้าปาก

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.481

จาก ข่าวที่มีเด็กสียเสียชีวิตเพราะโรค มือเท้าปาก ในเด็ก เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมาอาจจะทำให้ผู้ปกครองมีความกังวลกับเหตุการที่เกิดขึ้น ทางศูนย์วิจัยได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับโรคมือ เท้า ปาก ที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ bangkokhealth.com เพื่อเป็นแหล่งข

เนื้องอกในกล่องเสียง

8 สิงหาคม 2556 2.549

เนื้องอกในกล่องเสียง เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่มะเร็งและเกิดอยู่ภายในกล่องเสียงโดยเฉพาะที่บริเวณสายเสียงเชื่อกันว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่ในบริเวณกล่องเสียงเองในผู้ป่วยเด็กนั้นอาจจะติดเชื้อจากตอนคลอดออกจากช่องคลอดของมารดา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ