โพสต์ 7 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 6,025 Views

ยาป้ายจมูก

ยาป้ายจมูก

ผู้ป่วยบางท่านอาจเคยสงสัยว่า มีอาการทางจมูก แต่พอมาตรวจแล้วกลับได้ยาที่ใช้เกี่ยวกับตากลับไปแทน ตกลงเป็นโรคอะไรกันแน่ และยาเหล่านี้ใช้กับอวัยวะอื่นได้หรือไม่

เมื่อผู้ป่วยมีอาการเกี่ยวกับจมูก เช่น แสบจมูก มีคราบขี้มูกเกรอะกรังที่ทางด้านหน้าของโพรงจมูก บางครั้งมีเลือดปนด้วย แพทย์ตรวจแล้วให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคของเยื่อจมูกทางด้านหน้าอักเสบ จากนั้นให้ยารับประทาน และยาป้ายจมูกกลับไป ยาป้ายจมูกที่ได้ไปมักจะเป็นยาปฏิชีวนะผสมกับสเตียรอยด์ และมักมีฉลากกำกับว่า “ใช้กับตาหรือ ยาใช้ภายนอก” ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยสับสนได้ จึงต้องขออธิบายดังต่อไปนี้ค่ะปกติแล้วน้ำตาของคนเราจะคอยหล่อเลี้ยงเบ้าตาและไหลไปที่หัวตาซึ่งจะมีท่อเล็กๆ ต่อไปยังโพรงจมูก น้ำตาส่วนหนึ่งจะไหลผ่านท่อเล็กๆ นี้ลงไปในโพรงจมูกและไหลลงคอไปในที่สุดโดยที่เจ้าของน้ำตาไม่มีความรู้สึกเลยว่าน้ำตาได้ไหลผ่านจมูกและลงคอไปแล้วเวลาที่ผู้ป่วยใช้ยาหยอดตายาส่วนเกินก็จะไหลตามท่อเล็กๆนี้ลงไปในโพรงจมูกและลงคอไปในที่สุด และเนื่องจากยามีรสขมผู้ป่วยจึงรู้สึกได้ว่า เวลาหยอดตาจะรู้สึกขมในคอนั่นก็เพราะยาได้ไหลลงคอไปแล้วนั่นเองยาเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใดต่อเยื่อบุจมูกและลำคอเพราะฉะนั้นในบางกรณีแพทย์จึงได้แนะนำให้เอายาที่ใช้กับตามาประยุกต์ใช้กับโพรงจมูก รวมทั้งบางครั้งอาจนำไปใช้กับหูได้ด้วย

ยาบางตัวมีข้อดี แต่ก็อาจมีข้อเสียได้เช่นกัน ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้กระจ่างค่ะ

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การก้าวขึ้นลงบนที่วางเท้าเตี้ยๆ

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.472

การออกกำลังกายด้วยการก้าวเท้าขึ้นลงบนที่วางเท้าเตี้ยๆ นี้ถือได้ว่า เป็นการฝึกความแข็งแรงอดทนทั่วไปของระบบการหายใจและไหลเวียนเลือด

เซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) ความหวังใหม่ของวงการแพทย์

30 มกราคม 2556 9.948

“วิทยาศาสตร์มอบความหวังให้กับเราคือ การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด

การผ่าตัดขากรรไกร

27 กันยายน 2556 5.733

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกร เรียกว่า Orthognatic Surgery เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับตำแหน่งของขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เพื่อช่วยแก้ไขและปรับปรุงโครงหน้าที่ปกติ รวมถึงการแก้ปัญหาการสบฟันให้มีความถูกต้องและเหมาะสม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ