โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,074 Views

ยาฉีด สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ยาฉีด สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อินสุลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน มีหน้าที่นำน้ำตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์ เพื่อสร้างเป็นพลังงานภายในเซลล์ เมื่อเกิดภาวะเบาหวานขึ้นแสดงว่าอินสุลินมีไม่เพียงพอ ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้น อาการของเบาหวาน เช่น อ่อนเพลีย หิวน้ำบ่อย และปัสสาวะบ่อย ก็จะเกิดขึ้น

คนไข้เบาหวานชนิดต้องพึ่งอินสุลินจำเป็นต้องใช้ยาฉีดอินสุลินไปตลอดชีวิต เพราะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี แต่จะต้องได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในปัสสาวะและในเลือดเป็นระยะๆ เพื่อปรับระดับขนาดของยาฉีดอินสุลิน ส่วนคนไข้เบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งอินสุลินอาจจำเป็นต้องใช้ อินสุลินในกรณีต่อไปนี้ รับประทานยาเบาหวานแล้วไม่ได้ผล ผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ โรคไตวาย เป็นต้น

สำหรับขนาดของยาฉีดอินสุลิน ตลอดจน จำนวนการฉีดในแต่ละวัน ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาอย่างเคร่งครัด อย่าปรับขนาดของยาเอง และอย่าหวังผลจากยาอย่างเดียว ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายให้สม่ำเสมอร่วมไปด้วย จะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียง หรือเหมือนกับคนปกติเลยนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไขมัน : มีในอาหารประเภทใด

6 มิถุนายน 2556 1.192

ไขมันเป็นสารอาหารที่ถือว่าเป็นจอมพลังงาน เพราะไขมัน 1 กรัม ให้พลังงานถึง 9 แคลอรี่ ขณะที่โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตให้เพียง 4 แคลอรี่เท่านั้น

ยากับ...นม

17 กุมภาพันธ์ 2557 30.098

ยากับ...นม "ยานี้สามารถทานพร้อมนมได้ไหม?" คำถามนี้คงเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัย และเคยถามเภสัชกรมาบ้างแล้ว นม และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น โยเกิร์ต เนย มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาหลายๆชนิด ซึ่งอาจจะส่งผลทั้งทำให้ฤทธิ์ของยาเพิ่มขึ้น หรือทำให้ฤทธิ์ของยาลดลงก็ได้

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา

17 กุมภาพันธ์ 2557 5.387

ผมได้มีโอกาสพบกับกรรมการฝ่ายการแพทย์ท่านหนึ่งของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย จากประเทศกาตาร์ ในการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผมทราบว่าท่านเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา ที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ