โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 54,583 Views

มีขุยสีขาวๆที่รูหู

มีขุยสีขาวๆที่รูหู

เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเราทุกคนต้องมีขี้หู บางคนมีมากบางคนมีน้อยแตกต่างกันไปบางท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเป็นภาวะผิดปกติ หรือเป็นโรคชนิดหนึ่งในขณะที่บางท่านมีอาการผิดปกติจริงแต่กลับเข้าใจผิดคิดว่านั่นคืออาการของคนมีขี้หูธรรมดาจึงละเลยและไม่รักษา

อาการผิดปกติที่ว่านั้นคือ มีขุยสีขาวๆ บริเวณรูหูด้านนอก ซึ่งทำความสะอาดแล้วก็มีขึ้นมาใหม่อีกในเวลาเพียงไม่กี่วัน อาการนี้เกิดจากผิวหนังบริเวณใบหู และรูหูมีการอักเสบและหลุดลอกตัวออกมาเร็วกว่าผิวหนังปกติ บางท่านอาจไม่รู้สึกอะไรแต่บางท่านอาจรู้สึกคัน เจ็บหรือแสบๆ ที่บริเวณที่มีการหลุดลอกและบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนมีน้ำชื้นๆ เกาะที่ผิวหนังบริเวณนั้นด้วย เนื่องจากการหลุดลอกตัวของผิวหนังที่ผิดปกติ ร่วมกับการทำความสะอาดเช็ดขัดเอาผิวที่ลอกนั้นออกไปทำให้เกิดการถลอกมากยิ่งขึ้น จึงมีน้ำเหลือง (plasma) ซึมออกมาได้ เมื่อไม่ได้รับการรักษาอาการเหล่านี้อาจลุกลามออกมานอกบริเวณรูหู มาที่ใบหูได้ ขุยขาวๆเหล่านี้ก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นและอาจหลุดออกมาติดอยู่กับเส้นผมบริเวณใกล้เคียงจนผู้ป่วยคิดว่าเป็นรังแคก็ได้นอกจากนั้นบางท่านอาจมีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ ทำให้มีอาการเจ็บ บวม แดง หรืออาจมีหนองร่วมด้วย และในบางรายผิวหนังอักเสบที่บริเวณหูนี้อาจเกิดร่วมกับผิวหนังอักเสบของอวัยวะอื่นพร้อมๆ กันได้ด้วย เช่นที่ผิวหนังบริเวณใบหน้า แก้ม หน้าผาก บริเวณระหว่างคิ้ว ผิวหนังบริเวณชายผมเป็นต้น

ภาวะผิวหนังอักเสบที่ใบหู และรูหูนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบกระเทือนต่อการได้ยินนั่นหมายความว่า การได้ยินมักจะเป็นปกติดียกเว้นเมื่อมีอาการอักเสบติดเชื้อร่วมด้วยและลุกลามเข้าไปด้านในของรูหูก็อาจทำให้หูอื้อได้ค่ะ

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์

16 กุมภาพันธ์ 2557 5.875

คนตั้งครรภ์ไม่ใช่คนป่วย แต่คนตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา ที่ข้อต่อและกล้ามเนื้อ จากการที่น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายจึงสามารถออกกำลังกายได้และควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ร่าเริง ได้

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2

17 กุมภาพันธ์ 2557 4.683

แรงบีบมือด้วยมือที่ถนัด (Hand Grip)

มะเร็งกล่องเสียง (ตอนที่ 8)

3 สิงหาคม 2556 3.389

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้ายที่ โรคลุกลามมากจนไม่สามารถรักษาหรือควบคุมโรคได้ เช่น มะเร็งกระจายไปยังอวัยวะสำคัญ เช่น กระดูก ปอด สมอง เส้นเลือดใหญ่ เป็นต้น การรักษาพยาบาลก็ยังพอจะมีบทบาทอยู่บ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาแบบประคับประคอง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ