โพสต์ 30 พ.ค. 60 ปรับปรุง 30 พ.ค. 60 132 Views

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ตั้งแต่วัยเด็ก

ขอขอบคุณ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อุบัติเหตุ..ป้องกันได้ (จราจร)

17 กุมภาพันธ์ 2557 930

อุบัติเหตุ..ป้องกันได้ (จราจร) อุบัติเหตุเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ในชั่วพริบตาเดียว ท่านสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ ถ้าท่านคิดถึงความปลอดภัยไว้ในใจเสมอ ไม่ว่าท่านกำลังจะทำกิจกรรมใดก็ตาม เหมือนคำว่า "คิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อน หรือภาษาอังกฤษที่ว่า Safety First นั่นเอง

อาหารผสมสี

6 มิถุนายน 2556 803

ในปัจจุบันนี้การเลือกซื้ออาหารหรือขนมที่ผสมสี ควรตระหนักถึงความปลอดภัย เพราะอาหารบางชนิดใส่สีผสมอาหารที่ไม่ถูกต้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น ใช้สีย้อมผ้า ซึ่งมีราคาถูก และมีพวกโลหะหนักผสมอยู่

อาการของผู้ที่อาจจะเป็นเบาหวาน

15 กุมภาพันธ์ 2557 467

ลักษณะอาการของผู้ที่มีโอกาสจะเป็นโรคเบาหวานมีดังนี้ ปัสสาวะบ่อยและมีมดขึ้น กระหายน้ำและดื่มน้ำมากกว่าปกติมีลักษณะผอมลงเรื่อยๆ ชาและปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือปลายเท้า ตามัวลงเรื่อยๆ มักเป็นฝีฝักบัวหรือฝีตามตัวบ่อยๆ หากเป็นผู้หญิงอาจมีผื่นแดงที่ปากช่องคลอด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ