โพสต์ 20 ก.พ. 57 ปรับปรุง 21 พ.ค. 57 1,777 Views

ภาวะพร่อง G 6 PD

ภาวะพร่อง G 6 PD

G 6 PD เป็นเอนไซม์ ที่ช่วยสร้างพลังงานจากน้ำตาล พบภายในเซลล์ทั่วไปของร่างกาย การขาด

เอนไซม์ G 6 PD ในเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายในหลายสภาวะ เช่น ระยะหลังคลอด

ใหม่ๆ เมื่อมีการติดเชื้อรุนแรง หลังจากการได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิด เช่น การสูดดมกลิ่นลูก

เหม็น (Moth ball) การรับประทานถั่วปากอ้า (Fava bean) เป็นต้น

 

สาเหตุ
 

เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่อยู่ในยีนส์ของโครโมโซม X ส่วนใหญ่พบในเพศชาย สำหรับ

ประเทศไทย พบได้ประมาณ 10 -16 % ของประชากรโดยเฉลี่ย

อาการ
 

เด็กที่ขาด G 6 PD จะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเช่นเดียวกับเด็กปกติแต่บางครั้งอาจมีอาการดังนี้

 • ทารกแรกเกิดที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากภาวะพร่อง G 6 PD อาจมีตัวเหลือง เมื่ออายุ 1 – 2 วัน หรือภายในสัปดาห์แรกหลังคลอด อาการตัวเหลืองจะเป็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
 •  
 • เด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่เม็ดเลือดแดงแตกมาก จะมีอาการซีด เพลีย และตัวเหลือง มีปัสสาวะสีคล้ายสีโคล่า ปัสสาวะน้อยลงหรือไม่ปัสสาวะได้ หากเป็นมากอาจเกิดภาวะไตวาย ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์

การวินิจฉัย
 

โดยการตรวจเลือดหาระดับเอนไซม์ G 6 PD ในผู้ป่วย ซึ่งหลังจากที่เม็ดเลือดแดงแตกใหม่ๆ อาจได้

ค่าเอนไซม์ปกติ ในรายที่แพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคนี้จะนัดมาเจาะซ้ำภายหลัง

 

การรักษา
 

ไม่มีการรักษาให้หายขาดเพราะเป็นสาเหตุจากทางพันธุกรรม

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่พร่องเอนไซม์ G 6 PD

 • ไม่ควรซื้อยาเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์
 •  
 • ไม่ควรใช้ลูกเหม็น
 •  
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วปากอ้า เพราะเม็ดเลือดแดงอาจแตกง่าย
 •  
 • เมื่อมีอาการซีด เหลือง หรือปัสสาวะเป็นสีโคล่า ต้องรีบปรึกษาแพทย์
 •  
 • แจ้งแพทย์ทุกครั้งว่ามีภาวะพร่อง G 6 PD พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัว (Identification Card) ที่โรงพยาบาลออกให้ ภายในบัตรจะระบุชื่อยาและสารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยงไว้

รายชื่อยาที่ห้ามใช้และควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยพร่อง G 6 PD

ยาที่ห้ามใช้ ยาและสารที่ควรหลีกเลี่ยง
ยาปฏิชีวนะ

Nitrofurans

 

Quinolones


- Ciprofloxacin
 

- Moxifloxacin
 

- Nalidixic acid
 

- Norfloxacin
 

- Ofloxacin

 

Chloramphenicol

 

Sulphonamides

ยาแก้ปวด

 

Aspirin

 

Acetanilid

 

Acetaminophen

 

Dipyrone

(Metamizole)

 

Phenacetin

 

Phenazone

 

(Antipyrine)

ยาปฏิชีวนะ Furazolidone
Antidotes Dimercaprol (BAL)

ยารักษาโรคความ

ดันโลหิตสูง

Hydralazine

Methydopa

ยารักษาโร

คมาเลเรีย

Cholroquine &

derivatives

Quinidine

 

Quinine

ยารักษาโร

คมาเลเรีย

Dapsone & other

Sulfones

Primaquine

ยาตรวจมะเร็ง Toluidine blue
ยารักษาโรคเก๊าท์ Probennecid

สารต้าน

Themoglobin

Methylene blue ฮอร์โมน Mestranol
ยารักษาเนื้องอก Rasburicase สารไนเตรท Isobutyl nitrite
ยารักษาวัณโรค

Para –

aminosalicylic acid

ไวตามิน K Menadione

ยาลดการอักเสบ

ในทางเดิน

ปัสสาวะ

Phenazopyridine

(Pyridium)

 

 

ไวตามินอื่น ๆ Vit C (พบน้อย)
    สารอื่น ๆ

Berberine


(in Coptis

chinensis)

Fava beans (ถั่วปาก

 

อ้า)

 

Naphthalene (in

 

mothballs) (ลูก

 

เหม็น)


ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

นมพร่องมันเนย

19 กุมภาพันธ์ 2557 82.071

นมพร่องมันเนย ในความหมายที่เข้าใจง่ายๆ หมายถึงนมที่แยกไขมันออกไปบางส่วน ให้เหลือไขมันในปริมาณน้อย นมพร่องมันเนยจึงให้พลังงานต่ำ ขณะเดียวกันกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันซึ่งได้แก่ วิตามินเอ วิตามินอี วิตามินดี และวิตามินเค ก็จะขาดหายไปด้วย

การใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิ

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.330

ยาฆ่าเชื้ออสุจิเป็นการคุมกำเนิดชั่วคราววิธีหนึ่ง ยาชนิดนี้มีหลายรูปแบบทั้งแบบโฟม คือเป็นฟองครีม เช่น เยล เป็นน้ำยาเป็นแท่งสอดใส่ในช่องคลอด แต่ทุกชนิดต้องสอดใส่ในช่องคลอดก่อนมีการร่วมเพศ และจะต้องทิ้งไว้ 6-8 ชม.

สาเหตุของการนอนไม่หลับ

5 สิงหาคม 2556 2.323

อาการนอนไม่หลับ (insomnia) โดยทั่วๆไปจะหมายถึง การที่นอนหลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือตื่นขึ้นมากลางดึก แล้วหลับต่อไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้รู้สึกเพลีย หลับได้ไม่เต็มอิ่มในเช้าวันรุ่งขึ้น ในผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยควรนอนให้ได้ประมาณ 7-8 ชม. โดยให้สังเกตว่าตราบใดที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วมีความสดชื่น ไม่อ่อนเพลีย สมองแจ่มใส ทำงานได้ดีตามปกติ ไม่ง่วงหวาวหาวนอน มีการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี ถือว่าได้นอนเพียงพอแล้ว ซึ่งบางคนอาจจะนอนเพียง 5-6 ชม. เท่านั้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ