โพสต์ 20 ก.พ. 57 ปรับปรุง 21 พ.ค. 57 1,628 Views

ภาวะพร่อง G 6 PD

ภาวะพร่อง G 6 PD

G 6 PD เป็นเอนไซม์ ที่ช่วยสร้างพลังงานจากน้ำตาล พบภายในเซลล์ทั่วไปของร่างกาย การขาด

เอนไซม์ G 6 PD ในเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายในหลายสภาวะ เช่น ระยะหลังคลอด

ใหม่ๆ เมื่อมีการติดเชื้อรุนแรง หลังจากการได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิด เช่น การสูดดมกลิ่นลูก

เหม็น (Moth ball) การรับประทานถั่วปากอ้า (Fava bean) เป็นต้น

 

สาเหตุ
 

เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่อยู่ในยีนส์ของโครโมโซม X ส่วนใหญ่พบในเพศชาย สำหรับ

ประเทศไทย พบได้ประมาณ 10 -16 % ของประชากรโดยเฉลี่ย

อาการ
 

เด็กที่ขาด G 6 PD จะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเช่นเดียวกับเด็กปกติแต่บางครั้งอาจมีอาการดังนี้

 • ทารกแรกเกิดที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากภาวะพร่อง G 6 PD อาจมีตัวเหลือง เมื่ออายุ 1 – 2 วัน หรือภายในสัปดาห์แรกหลังคลอด อาการตัวเหลืองจะเป็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
 •  
 • เด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่เม็ดเลือดแดงแตกมาก จะมีอาการซีด เพลีย และตัวเหลือง มีปัสสาวะสีคล้ายสีโคล่า ปัสสาวะน้อยลงหรือไม่ปัสสาวะได้ หากเป็นมากอาจเกิดภาวะไตวาย ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์

การวินิจฉัย
 

โดยการตรวจเลือดหาระดับเอนไซม์ G 6 PD ในผู้ป่วย ซึ่งหลังจากที่เม็ดเลือดแดงแตกใหม่ๆ อาจได้

ค่าเอนไซม์ปกติ ในรายที่แพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคนี้จะนัดมาเจาะซ้ำภายหลัง

 

การรักษา
 

ไม่มีการรักษาให้หายขาดเพราะเป็นสาเหตุจากทางพันธุกรรม

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่พร่องเอนไซม์ G 6 PD

 • ไม่ควรซื้อยาเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์
 •  
 • ไม่ควรใช้ลูกเหม็น
 •  
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วปากอ้า เพราะเม็ดเลือดแดงอาจแตกง่าย
 •  
 • เมื่อมีอาการซีด เหลือง หรือปัสสาวะเป็นสีโคล่า ต้องรีบปรึกษาแพทย์
 •  
 • แจ้งแพทย์ทุกครั้งว่ามีภาวะพร่อง G 6 PD พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัว (Identification Card) ที่โรงพยาบาลออกให้ ภายในบัตรจะระบุชื่อยาและสารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยงไว้

รายชื่อยาที่ห้ามใช้และควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยพร่อง G 6 PD

ยาที่ห้ามใช้ ยาและสารที่ควรหลีกเลี่ยง
ยาปฏิชีวนะ

Nitrofurans

 

Quinolones


- Ciprofloxacin
 

- Moxifloxacin
 

- Nalidixic acid
 

- Norfloxacin
 

- Ofloxacin

 

Chloramphenicol

 

Sulphonamides

ยาแก้ปวด

 

Aspirin

 

Acetanilid

 

Acetaminophen

 

Dipyrone

(Metamizole)

 

Phenacetin

 

Phenazone

 

(Antipyrine)

ยาปฏิชีวนะ Furazolidone
Antidotes Dimercaprol (BAL)

ยารักษาโรคความ

ดันโลหิตสูง

Hydralazine

Methydopa

ยารักษาโร

คมาเลเรีย

Cholroquine &

derivatives

Quinidine

 

Quinine

ยารักษาโร

คมาเลเรีย

Dapsone & other

Sulfones

Primaquine

ยาตรวจมะเร็ง Toluidine blue
ยารักษาโรคเก๊าท์ Probennecid

สารต้าน

Themoglobin

Methylene blue ฮอร์โมน Mestranol
ยารักษาเนื้องอก Rasburicase สารไนเตรท Isobutyl nitrite
ยารักษาวัณโรค

Para –

aminosalicylic acid

ไวตามิน K Menadione

ยาลดการอักเสบ

ในทางเดิน

ปัสสาวะ

Phenazopyridine

(Pyridium)

 

 

ไวตามินอื่น ๆ Vit C (พบน้อย)
    สารอื่น ๆ

Berberine


(in Coptis

chinensis)

Fava beans (ถั่วปาก

 

อ้า)

 

Naphthalene (in

 

mothballs) (ลูก

 

เหม็น)


ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตั้งครรภ์ 2 เดือน

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.933

ในเดือนที่ 2 ของการตั้งครรภ์นั้น เป็นเดือนที่สำคัญ เพราะเป็นเวลาที่ตัวอ่อนหรือทารกน้อยๆ จะมีการพัฒนา เจริญเติบโตของระบบประสาทและหลอดเลือด ขณะเดียวกันอวัยวะที่สำคัญก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทำให้ระยะเวลาดังกล่าวนี้ ทารกจะเสี่ยงต่อการเกิดความพิการ ถ้าได้รับสารพิษเข้าไป ในเดือนที่ 2 นี้ตัวทารกจะมีความยาวประมาณ 1 นิ้วฟุต ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก

ปัญหาสำคัญของผู้เป็นเบาหวาน

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.428

เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานกังวลที่สุด คือ ภาวะของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ และเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วย ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือชีวิต สิ่งสำคัญที่สุดที่จะป้องกันจากโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ก็คือ การเผชิญหน้ากับเบาหวานด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อสุขภาพยังแข็งแรง

จะกินยาตอนไหนดีนะ...

6 มิถุนายน 2556 2.906

วลาอ่านซองยา หลายท่านอาจสงสัยว่า ยาที่ระบุว่า “กินก่อนอาหาร” ควรกินก่อนอาหารกี่นาที หรือสามารถกินหลังอาหารแทนได้หรือไม่ หากลืมกิน และหากบนซองยาระบุว่า “กินหลังอาหาร” จะต้องกินหลังอาหารทันทีหรือไม่ หากกินเมื่อท้องว่าง ยาจะกัดกระเพาะอาหารหรือไม่

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ