โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 1,585 Views

ภาวะกัดฟันขณะหลับ

ภาวะกัดฟันขณะหลับ 

คนบางคนนอนกัดฟันเสียงดังมาก ซึ่งจะไม่สามารถทำให้เกิดเสียงนั้นได้เมื่อตื่นนอน ผู้ที่นอนกัดฟันเวลากลางคืนมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ จิตใจเครียด และ การสบฟันผิดปกติ ในกรณีที่เกิดจากจิตใจเครียด ทันแพทย์จะส่งตัวท่านไปปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อค้นหาสาเหตุ และให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุงการดำเนินชีวิตประจำวัน ในกรณีที่เกิดจากการสบฟันผิดปกติ หมายถึง ฟันบนและล่างสบกันไม่ดี ทันตแพทย์จะส่งตัวท่านไปพบทันตแพทย์จัดฟัน ผู้มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขฟันที่อยู่ผิดตำแหน่งและจะต้องบูรณะฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ผู้ป่วยที่นอนกัดฟันทั้งสองสาเหตุ ทันตแพทย์จะทำ "ยางกันฟัน" ให้ผู้ป่วยใส่นอน เพื่อป้องกันฟันสึก และตัดวงจรการสัมผัสของฟันบนและล่าง ซึ่งจะลดอาการนอนกัดฟันได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยาเอดส์รุ่นใหม่

6 มิถุนายน 2556 2.473

ขณะนี้กำลังมีการพัฒนายา antiretroviral drug ชนิดใหม่ การวิจัยยาเหล่านี้เกือบทั้งหมดอาศัยหลักการหยุดยั้งไวรัสไม่ให้เข้าไปภายในเซลล์ ร่วมกับกลไกออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นซัยม์ HIV-1 integrase เป็นหลัก

ไวรัสตับอักเสบเอ

2 สิงหาคม 2556 9.868

ถึงแม้ว่าโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ จะไม่ใช่โรคที่รุนแรงหรือโรคเรื้อรัง แต่ก็เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย จากการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป

ระบบทางเดินปัสสาวะปกติ

21 สิงหาคม 2556 5.131

ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนโรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งที่มีเครื่องจักรทำ งานอยู่มากมาย เครื่องจักรแต่ละเครื่องก็ได้รับพลังงานจากสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ต่อมาจะมีของเสียที่เกิดขึ้นที่เป็นส่วนเกินจากการทำงานของเซลทั่วร่างกาย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ