โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 1,099 Views

ภาวะกัดฟันขณะหลับ

ภาวะกัดฟันขณะหลับ 

คนบางคนนอนกัดฟันเสียงดังมาก ซึ่งจะไม่สามารถทำให้เกิดเสียงนั้นได้เมื่อตื่นนอน ผู้ที่นอนกัดฟันเวลากลางคืนมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ จิตใจเครียด และ การสบฟันผิดปกติ ในกรณีที่เกิดจากจิตใจเครียด ทันแพทย์จะส่งตัวท่านไปปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อค้นหาสาเหตุ และให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุงการดำเนินชีวิตประจำวัน ในกรณีที่เกิดจากการสบฟันผิดปกติ หมายถึง ฟันบนและล่างสบกันไม่ดี ทันตแพทย์จะส่งตัวท่านไปพบทันตแพทย์จัดฟัน ผู้มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขฟันที่อยู่ผิดตำแหน่งและจะต้องบูรณะฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ผู้ป่วยที่นอนกัดฟันทั้งสองสาเหตุ ทันตแพทย์จะทำ "ยางกันฟัน" ให้ผู้ป่วยใส่นอน เพื่อป้องกันฟันสึก และตัดวงจรการสัมผัสของฟันบนและล่าง ซึ่งจะลดอาการนอนกัดฟันได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคอุจจาระร่วงในเด็ก

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.454

โดยทั่วไป ถ้าถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง หรือมากกว่า ถ่ายเป็นน้ำ, มูกเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่า/วัน ถือว่าเป็นอุจจาระร่วง แต่เด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่ ถ่ายสีเหลืองทอง เหลวนิ่มวันละ 5-6 ครั้ง บางครั้งมีกลิ่นเปรี้ยว น้ำหนักตัวของเด็กเพิ่มขึ้นดี ไม่ใช่อุจจาระร่วง

รู้ทัน ตับอักเสบ B

4 สิงหาคม 2558 3.884

อาการ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน จุกแน่นชายโครงขวา ปัสสาวะเข้ม ตาเหลือง

ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติและกายภาพบำบัดทางการกีฬา

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.962

ในเดือนเมษายนปีนี้ จะมีเหตุการณ์ที่น่ายินดีและเป็นประโยชน์เกิดขึ้นสำหรับวงการฟุตบอลของประเทศไทยอยู่ 2 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การเปิดศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติและการประชุมวิชาการด้านกายภาพบำบัดทางการกีฬา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ