โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 1,202 Views

ภาวะกัดฟันขณะหลับ

ภาวะกัดฟันขณะหลับ 

คนบางคนนอนกัดฟันเสียงดังมาก ซึ่งจะไม่สามารถทำให้เกิดเสียงนั้นได้เมื่อตื่นนอน ผู้ที่นอนกัดฟันเวลากลางคืนมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ จิตใจเครียด และ การสบฟันผิดปกติ ในกรณีที่เกิดจากจิตใจเครียด ทันแพทย์จะส่งตัวท่านไปปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อค้นหาสาเหตุ และให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุงการดำเนินชีวิตประจำวัน ในกรณีที่เกิดจากการสบฟันผิดปกติ หมายถึง ฟันบนและล่างสบกันไม่ดี ทันตแพทย์จะส่งตัวท่านไปพบทันตแพทย์จัดฟัน ผู้มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขฟันที่อยู่ผิดตำแหน่งและจะต้องบูรณะฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ผู้ป่วยที่นอนกัดฟันทั้งสองสาเหตุ ทันตแพทย์จะทำ "ยางกันฟัน" ให้ผู้ป่วยใส่นอน เพื่อป้องกันฟันสึก และตัดวงจรการสัมผัสของฟันบนและล่าง ซึ่งจะลดอาการนอนกัดฟันได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตัดต่อมทอนซิล

28 สิงหาคม 2556 2.856

ทอนซิลเป็นอวัยวะที่กักกันเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางช่องปาก และจมูกการอักเสบอาจเกิดจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ส่วนใหญ่รักษาตามอาการและใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยในบางราย

นอนอย่างไรให้สดชื่น

17 กันยายน 2558 94.732

หลายๆคนคงคิดว่าคนเราต้องนอนให้ได้ 8ชั่วโมงถึงจะเพียงพอ แต่จริงๆแล้วตัวเลข 8ชั่วโมง เป็นแค่ค่าเฉลี่ยเท่านั้น การนอนให้เพียงพอคือการนอนจนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเอง และสามารถอยู่ได้จนไม่เพลียตลอดทั้งวัน

ภาวะกระดูกพรุน

27 สิงหาคม 2556 2.582

ภาวะกระดูกพรุนเป็นภาวะที่ร่างกาย มี Calcium น้อยกว่าปกติ หรือร่างกายมีการดูดซึม Calcium ได้น้อยกว่าปกติ การที่จะหลีกเลี่ยงภาวะกระดูกพรุนนี้ มีวิธีต่าง ๆ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ