โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 1,364 Views

ภาวะกัดฟันขณะหลับ

ภาวะกัดฟันขณะหลับ 

คนบางคนนอนกัดฟันเสียงดังมาก ซึ่งจะไม่สามารถทำให้เกิดเสียงนั้นได้เมื่อตื่นนอน ผู้ที่นอนกัดฟันเวลากลางคืนมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ จิตใจเครียด และ การสบฟันผิดปกติ ในกรณีที่เกิดจากจิตใจเครียด ทันแพทย์จะส่งตัวท่านไปปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อค้นหาสาเหตุ และให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุงการดำเนินชีวิตประจำวัน ในกรณีที่เกิดจากการสบฟันผิดปกติ หมายถึง ฟันบนและล่างสบกันไม่ดี ทันตแพทย์จะส่งตัวท่านไปพบทันตแพทย์จัดฟัน ผู้มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขฟันที่อยู่ผิดตำแหน่งและจะต้องบูรณะฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ผู้ป่วยที่นอนกัดฟันทั้งสองสาเหตุ ทันตแพทย์จะทำ "ยางกันฟัน" ให้ผู้ป่วยใส่นอน เพื่อป้องกันฟันสึก และตัดวงจรการสัมผัสของฟันบนและล่าง ซึ่งจะลดอาการนอนกัดฟันได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตัดต่อมทอนซิล

28 สิงหาคม 2556 3.201

ทอนซิลเป็นอวัยวะที่กักกันเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางช่องปาก และจมูกการอักเสบอาจเกิดจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ส่วนใหญ่รักษาตามอาการและใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยในบางราย

การป้องกันโศกนาฏกรรมในสนามกีฬา

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.430

สัปดาห์นี้ผมขอนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะ เรื่องฟุตบอล ในด้านความปลอดภัยของทุกๆ คนที่อยู่ในสนามกีฬาที่มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และคนดูตั้งแต่ 2-3 หมื่นคนจนถึงหลักแสนคน

คุณเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมเเล้วหรือยังตอน 3

27 สิงหาคม 2556 3.677

ระยะที่สาม คือ อาการงอเข่าไม่ค่อยสุด เเละอาจจะเหยียดไม่สุดด้วย ในปลายระยะนี้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม จะสังเกตตัวเอง ว่าเวลานั่งยองๆ มักจะเริ่มนั่งไม่ค่อยไหวครับ จะมีอาการปวดมากทุกครั้งที่เริ่มงอเข่ามากเกิน 90 องศา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ