โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,061 Views

ภาวะกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกพรุนเป็นภาวะที่ร่างกาย มี Calcium น้อยกว่าปกติ หรือร่างกายมีการดูดซึม Calcium ได้น้อยกว่าปกติ การที่จะหลีกเลี่ยงภาวะกระดูกพรุนนี้ มีวิธีต่าง ๆ ดังนี้
1. เน้นการรับประทานอาหารประเภทผัก และผลไม้เพื่อให้ได้ Vitamin และเกลือแร่ที่เพียงพอในการป้องกันภาวะกระดูกพรุน
2. ออกกำลังกายให้เหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก และยังมีความสำคัญต่อความแข็งแร่งของกล้ามเนื้อ รวมถึงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออีกด้วย
3. ลดปริมาณบุหรี่ กาแฟ และความเครียด หรือสิ่งที่มาให้เกิดภาวะวิตกกังวล เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหลั่ง Adrenaline ซึ่งจะไปมีผลทำให้เกิด การย่อยสลายกระดูกในร่างกายมากขึ้น อีกทั้งความเครียดยังมีผลทำห่างกายต้องการแมกนีเซียม และวิตามินซีเพิ่ม เพื่อนำไปใช้สร้างมวลกระดูก
4. พยายามหลีกเลี่ยงอาหารประเภท fast-food หรือยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ในร่างกาย รวมถึงอาหารที่ผานขบวนการผลิต เช่น กาแฟ น้ำตาลทรายขาว เกลือ รวมถึงเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะมากขึ้น ทำให้ร่างกายดูดซึม Calcium ได้น้อยลง
5. อย่างพยายามลดความอ้วนมากเกินไป เนื่องจากพบว่า Estrogen มักจะเก็บสะสมในไขมัน ดังนั้นแม้ว่าจะอยู่ในวัยทองแล้วก็ตาม คนอ้วนจึงยังคงมี Estrogen มากกว่า ภาวะกระดูกพรุนจึงเกิดได้ช้ากว่า
6. พยายามรับประทานอาหารที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่ง Calcitonin ซึ่งเป็นฮอร์โมนช่วยในการสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้น เช่น Salmon

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อันตรายจากยาลดความอ้วน

5 มิถุนายน 2556 2.224

ยาที่ใช้ลดความอ้วนส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยลดความอยากอาหาร และกระตุ้นประสาทส่วนกลางให้กระฉับกระเฉง

หมอนรองกระดูกเทียม

3 สิงหาคม 2556 2.411

ในภาวะปกติหมอนรองกระดูกสันหลังของคนเราจะทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อกระดูกสันหลังในกรณีที่หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมจะทำให้เกิดอาการปวดตามแนวของกระดูกสันหลัง

Cystic fibrosis (CF)

15 กุมภาพันธ์ 2557 9.792

ystic fibrosis (CF) เป็นโรคพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดโรคที่ปอดและระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตับอ่อน ในสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยโรค cystic fibrosis ประมาณ 30,000 ราย โรคนี้ก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุที่เรียกว่า epithelial cells

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ