โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,164 Views

ภาวะกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกพรุนเป็นภาวะที่ร่างกาย มี Calcium น้อยกว่าปกติ หรือร่างกายมีการดูดซึม Calcium ได้น้อยกว่าปกติ การที่จะหลีกเลี่ยงภาวะกระดูกพรุนนี้ มีวิธีต่าง ๆ ดังนี้
1. เน้นการรับประทานอาหารประเภทผัก และผลไม้เพื่อให้ได้ Vitamin และเกลือแร่ที่เพียงพอในการป้องกันภาวะกระดูกพรุน
2. ออกกำลังกายให้เหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก และยังมีความสำคัญต่อความแข็งแร่งของกล้ามเนื้อ รวมถึงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออีกด้วย
3. ลดปริมาณบุหรี่ กาแฟ และความเครียด หรือสิ่งที่มาให้เกิดภาวะวิตกกังวล เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหลั่ง Adrenaline ซึ่งจะไปมีผลทำให้เกิด การย่อยสลายกระดูกในร่างกายมากขึ้น อีกทั้งความเครียดยังมีผลทำห่างกายต้องการแมกนีเซียม และวิตามินซีเพิ่ม เพื่อนำไปใช้สร้างมวลกระดูก
4. พยายามหลีกเลี่ยงอาหารประเภท fast-food หรือยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ในร่างกาย รวมถึงอาหารที่ผานขบวนการผลิต เช่น กาแฟ น้ำตาลทรายขาว เกลือ รวมถึงเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะความเป็นกรดในกระเพาะมากขึ้น ทำให้ร่างกายดูดซึม Calcium ได้น้อยลง
5. อย่างพยายามลดความอ้วนมากเกินไป เนื่องจากพบว่า Estrogen มักจะเก็บสะสมในไขมัน ดังนั้นแม้ว่าจะอยู่ในวัยทองแล้วก็ตาม คนอ้วนจึงยังคงมี Estrogen มากกว่า ภาวะกระดูกพรุนจึงเกิดได้ช้ากว่า
6. พยายามรับประทานอาหารที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่ง Calcitonin ซึ่งเป็นฮอร์โมนช่วยในการสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้น เช่น Salmon

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดไต

22 สิงหาคม 2556 18.901

การผ่าตัดไต หรือที่เรียกว่า nephrectomy เป็นการผ่าตัดที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ อาจเป็นการผ่าตัดเพียงบางส่วนของเนื้อไต เรียกว่า partial nephrectomy หรืออาจเป็นการผ่าตัดไตข้างใดข้างหนึ่งออกทั้งหมด เรียกว่า total nephrectomy หรือเป็นการผ่าตัดไตหนึ่งข้าง

เรียนรู้...ยูโร 2012 (ภาค 2): ผลของการอดนอน

4 สิงหาคม 2556 3.703

พบกันอีกครั้งสำหรับเรื่องราวที่ยังคงเป็นควันหลงจากการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 สุดท้ายเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าทีมใดได้ครองแชมป์ฟุตบอลยูโร 2012 ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรืออาจพลิกความคาดหมายของอีกหลายท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอีก 4 ปีข้างหน้าทีมที่พ่ายไปในครั้งนี้จะได้กลับแก้ตัวกันใหม่ และแน่นอนว่าคนไทยก็จะยังรอเชียร์อย่างใจจดใจจ่อต่อไป

มะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ

21 สิงหาคม 2556 4.641

ปวดหลัง ปวดท้อง คลำก้อนได้ในท้อง ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะติดขัด ถ้ามีอาการดังกล่าว แสดงว่ามะเร็งลุกลามไปมากพอสมควรแล้ว ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ