โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 28 ก.พ. 57 2,527 Views

ฟันปลอม : ชนิดรากฟันเทียม

ฟันปลอม : ชนิดรากฟันเทียม

 เมื่อไม่นานมานี้ ถ้าใครสักคนได้สูญเสียฟันธรรมชาติไปทางเลือกเดียวก็คือ การใส่ฟันปลอม แต่ปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว รากฟันเทียมมีประสิทธิภาพดีมาก ข้อดีของมันคือ คุณจะมีฟันปลอมที่ดูเหมือน และมีความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุด และรากฟันเทียมก็ไม่ได้มีราคาแพงกว่าฟันปลอมอย่างมากมายนัก แต่กระบวนการการใส่รากฟันเทียมก็ใช้เวลานานกว่าการใส่ปลอมมาก คือ อาจใช้เวลานานถึง 9 เดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ทีนี้เรามาดูว่าจะใส่รากฟันเทียมอย่างไร อันดับแรก เราก็จะฟังรากฟันเทียมลงในกระดูกขากรรไกรเพื่อเป็นหลักในเดือยฟันยึดอยู่ จากนั้นภายในเวลาไม่กี่เดือน ตัวฟันปลอมก็จะถูกยึดติดกับตัวเดือยฟัน

 

ถ้าความคิดเกี่ยวกับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมจะทำให้คุณกังวล คุณก็ต้องรู้สึกสนใจที่จะรู้ว่าผู้ซึ่งได้รับการใส่รากฟันเทียมได้รายงานว่าไม่มีข้อเสียมากไปกว่าการถูกดึงฟันและทุกคนรู้สึกพอใจในผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

Computer vision syndrome สายตาพังจากการใช้คอมพิวเตอร์

4 กันยายน 2558 12.064

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยประสบปัญหากับหนึ่งในอาการเหล่านี้ เช่น ปวดเมื่อยตา ตาแห้ง แสบตา เคืองตา ตาพร่ามัว โฟกัสได้ช้าลง ตาสู้แสงไม่ได้ ปวดกระบอกตา ปวดศีรษะ หรือบางครั้งอาจมีอาการปวดหลัง ไหล่หรือต้นคอร่วมด้วย

ความผิดปกติของการดมกลิ่น

8 สิงหาคม 2556 9.519

อาการผิดปกติของการดมกลิ่น มีอาการได้ตั้งแต่ การได้กลิ่นลดลง การไม่ได้กลิ่นการได้กลิ่นที่แปลกไปจากกลิ่นที่ควรจะเป็น เช่นดมกลิ่นที่มีกลิ่นหอมแต่รู้สึกเหม็น

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร

2 สิงหาคม 2556 5.225

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร เชื้อ แบคทีเรีย "เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร" (Helicobacter pylori) เข้าสู่กระเพาะได้โดยการกลืนเข้าไป หรือขย้อนเชื้อจากลำไส้มาอยู่ในกระเพาะอาหาร

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ