โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 2,667 Views

ฟันคุด

ฟันคุด

ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาบนช่องปากได้ตามปกติ ที่พบเสมอ ๆ ก็คือ ฟันกลามซี่สุดท้าย ซึ่งจะขึ้นเมื่อประมาณ 18-20 ปี หรือฟันเคี้ยวซึ่งจะขึ้นประมาณ 11-13 ปี ฟันคุดที่เป็นฟันเคี้ยวอาจพบว่าแทงทะลุเพดานปากออกมา หรือชอนใต้รากฟันข้างเคียง หรือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรไม่โผล่เลยก็ได้

          สาเหตุที่เกิดฟันคุดเนื่องจากพื้นที่ของขากรรไกรไม่เพียงพอที่จะให้ฟันซี่นั้นขึ้นได้ตามปกติ ผลเสียของฟันคุดมีหลายอย่าง เช่น ฟันคุดที่ขึ้นได้บางส่วน มักจะเป็นที่กักเศษอาหารได้ง่ายทำความสะอาดลำบาก แปรงฟันไม่ถึง ซึ่งจะมีผลให้ฟันข้างเคียงที่ถูกชน และฟันคุดนั้นผุทั้งคู่ หรือทำให้เหงือกอักเสบ บวม กลิ่นปากเหม็น แก้มบวม อ้าปากไม่ขึ้น การมีฟันคุดอยู่ทำให้มีการละลายตัวของขากรรไกรที่ถูกชน หรือเป็นถุงน้ำ กระดูกขากรรไกรจะเปราะไปกดเส้นประสาททำให้มีอาการปวดหัวโดยไม่รู้สาเหตุ ดังนั้นท่านควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และมอบความไว้วางใจให้ทันตแพทย์ถอนฟันคุดออก

          การถอนฟันคุดในช่วงอายุ 16-20 ปีง่าย และแผลหายเร็วกว่าปล่อยไปทำเมื่อสูงอายุ ซึ่งจะเสี่ยง เพราะอาจมีโรคประจำตัว และการถอนยุ่งยากกว่า แผลหายช้า เชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากมีโอกาสใช้น้ำตาลที่สะสมได้มากขึ้น นานขึ้น กรดจะทำให้ความเป็นกรดในช่องปากสูงขึ้น สารอาหารของเนื้อฟันจึงสามารถละลายออกมาสู่ภายนอก ฟันจึงเกิดการผุขึ้นรวดเร็ว และกว้างขวาง และถ้าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อย ทำเป็นนิสัยเด็กจะมีโอกาสฟันผุลุกลามทั้งปาก ซึ่งจะพบฟันผุชนิดนี้ในกลุ่มเด็กที่พ่อแม่ให้นมขณะหลับมากกว่าเด็กที่นมเวลาอาหาร

          ข้อแนะนำในการให้นมลูกที่สำคัญ ภายหลังการให้นมลูกทุกครั้งต้องดูดน้ำตาม และทำความสะอาดช่องปากของลูกเสมอ ควรหย่านมเมื่อเด็กอายุ 8-9 เดือน แต่ไม่ควรเกิน 1 ปี เพราะเป็นช่วงอายุที่เด็กมีพัฒนาการที่อยากลองของใหม่ และช่วยตัวเองได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาหารกับโรคเรื้อรัง

5 มิถุนายน 2556 3.081

สารอาหารชนิดต่างๆที่เรากินอาหารเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ถูกนำไปใช้สร้างส่วนของเซลล์ ถูกแปลงเป็นพลังงานในการเคลื่อนไหว และยังใช้ในการแก้ไข ป้องกันโรคบางอย่าง สารบางชนิดมีผลส่งเสริม บางชนิดมีผลต่อการยับยั้งความผิดปกติหลายๆอย่างได้

แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส

1 สิงหาคม 2556 8.789

แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัส ระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่ป้องกันตัวเอง โดยพยายามขจัดสิ่งแปลกปลอม โดยทั่วไปการติดเชื้อไวรัสก็เช่นเดียวกับการติดเชื้ออื่นๆ แอนติเจนของไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายเปรียบเสมือนข้าศึกบุกเข้าโจมตีฐานที่ตั้ง

การใช้สารเคลือบฟันเพื่อป้องกันฟันผุ

27 กันยายน 2556 4.529

ในปัจจุบันนี้เราสามารถใช้สารพลาสติกปกหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุได้ เนื่องจากด้านบดเคี้ยวของฟันกรามนั้นมีหลุมร่องฟันที่ลึก แปรงสีฟันธรรมดาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดไปถึงบริเวณหลุมร่องฟันเหล่านั้น ซึ่งบริเวณหลุมร่องฟันนี้ก็จะมีการกักเก็บของเชื้อโรคและอาหาร

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ