โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 5,758 Views

พัฒนาการของทารกในครรภ์

พัฒนาการของทารกในครรภ์

 1. ไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่จะถูกปล่อยออกมาจากรังไข่ประมาณทุกๆ วันที่ ของรอบเดือน ไขที่หลุดออกจาก
  รังไข่นั้นจะถูกขนอ่อนตรงส่วนปลายของท่อนำไข่ ซึ่งมีลักษณะเป็นปากแตร โบกพัดให้ไข่นั้นเคลื่อนเข้าสู่ท่อนำไข่ จากนั้นท่อนำไข่จะบีบตัวเป็นคลื่นให้ไข่เคลื่อนมาสู่ตัวมดลูก
 2. ระหว่างที่ไข่เดินทาง หากได้เจอกับเชื้ออสุจิของฝ่ายชายจะเกิดการผสมกัน เรียกว่า การปฏิสนธิ
  ซึ่งการปฏิสนธินั้นมักจะเกิดบริเวณท่อนำไข่
 3. ไข่ที่ได้รับการผสม หรือปฏิสนธิ จะเริ่มแบ่งตัวจาก 1 เซล เป็น 2 เซล ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
 4. ไข่ที่ได้รับการผสมจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆ จนเซลมีลักษณะเป็นก้อนกลมเหมือนลูกบอล
 5. ในระหว่างที่มีการแบ่งตัว ก้อนเซลนี้จะเคลื่อนที่ไปตาท่อนำไขเข้าสู่โพรงมดลูก
 6. ก้อนเซลนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเกิดมีโพรงขึ้นภายใน
 7. ก้อนเซลดังกล่าว จะเคลื่อนตัวเข้าสูงโพรงมดลูก
 8. เริ่มมีการฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งเป็นเวลา 7 วันแล้ว การฝังตัวมักจะเกิดที่ส่วนบนของเยื่อบุโพรงมดลูก อาจเป็นข้างซ้าย หรือขวาก็ได้ หลังจากปฏิสนธิแล้ว 10 วัน ตัวอ่อนจะฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูก
  อย่างสมบูรณ์ และจะค่อยๆ เจริญเติบโตกลายเป็นทารก

เดือนที่ 1 ระยะนี้สามารถมองเห็นทารก (ตัวอ่อน) ได้ด้วยตาเปล่า ส่วนของสมอง และไขสันหลังจะมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด เริ่มมีการสร้างส่วนที่เป็นกระดูกสันหลัง ความยาวทารกประมาณ 0.5 ซ.ม.

เดือนที่ 2 เป็นระยะที่อวัยวะภายในถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ สามารถมองเห็นข้อต่อภายในร่างกาย เช่น ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อสะโพก และข้อเข่าได้ชัดเจน กระดูกสันหลังสามารถบิดเพื่อเคลื่อนไหวไปมาได้ เริ่มมีการสร้างอวัยวะเพศ รูปร่างของทารกจะดูไม่เหมือนเด็ก แต่จะมีลักษณะคล้ายๆ ลูกน้ำ ความยาวทารกประมาณ 2.5 ซ.ม.

เดือนที่ 3 โครงสร้างของใบหน้าเริ่มสมบูรณ์ แต่เปลือกตายังปิดอยู่ กล้ามเนื้อต่างๆ มีการเจริญเติบโต แขนขาเริ่มยืดออก และเคลื่อนไหวได้ การทำงานของระบบสมอง และกล้ามเนื้อเริ่มมีความสัมพันธ์กัน ข้อต่างๆ เริ่มเชื่อมต่อกัน นิ้วมือนิ้วเท้าสมบูรณ์ และเริ่มงอได้ ปลายนิ้วมีเล็บ ทารกจะหัดดูดนิ้ว และเริ่มกลืนน้ำคร่ำได้ ความยาวของทารกประมาณ 8 ซ.ม. น้ำหนักของทารกประมาณ 17.5 กรัม

 

เดือนที่ 4 แขน และข้อต่อต่างๆ พัฒนาอย่างสมบูรณ์ กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงขึ้น ทารกสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างกระฉับกระเฉง แต่คุณแม่อาจจะยังไม่รู้สึกว่าลูกเคลื่อนไหว เริ่มมีขนอ่อนปกคลุมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีการสร้างขนคิ้ว และขนตา ความยาวของทารกประมาณ 15 ซ.ม. น้ำหนักของทารกประมาณ 135 กรัม

เดือนที่ 5 ช่วยนี้ทากรในครรภ์จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ฟันจะถูกสร้างขึ้นมาแต่จะอยู่ใต้ขากรรไกร เริ่มมีผมบนศีรษะ กล้ามเนื้อต่างๆ มีความแข็งแรงมากขึ้น ทารกเคลื่อนไหวมากขึ้น ระยะนี้คุณแม่จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าลูกดิ้น หรือมีการเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ ความยาวของทารกประมาณ 25 ซ.ม. น้ำหนักของทารกประมาณ 340 กรัม

 

เดือนที่ 6 ทารกในครรภ์จะมีการดูดนิ้วมือเป็นพักๆ บางครั้งอาจจะไอ หรือมีอาการสะอึกได้ ทารกจะดูผอมบาง เนื่องจากมีไขมันสะสมอยู่ใต้ผิวหนังน้อย ความยาวของทารกประมาณ 33 ซ.ม. น้ำหนักของทารกประมาณ 0.5 ก.ก.

เดือนที่ 7 สัดส่วนของศีรษะจะดูใหญ่กว่าลำตัว ช่วงนี้จะเริ่มมีการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังมากขึ้น มีการสร้างไขมาปกคลุมผิวหนัง และลำตัว เพื่อให้ความอบอุ่น และป้องกันผิวหนังจากน้ำปอดของทารกจะมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะทำงานเมื่อทารกคลอดออกมา ความยาวของทารกประมาณ 37 ซ.ม. น้ำหนักของทารกประมาณ 1 ก.ก.

เดือนที่ 8 ทารกจะมีขนาด และสัดส่วนใกล้เคียงกับเด็กแรกเกิด มีความแข็งแรงมากขึ้น ในช่วงนี้ทารกจะเริ่มกลับหัวเข้าสู่อุ้งเชิงกราน การดิ้นของทารกจะสามารถสังเกตเห็นได้จากหน้าทองของแม่ ความยาวของทารกประมาณ 40 ซ.ม. น้ำหนักของทารกประมาณ 1.5 ก.ก.

 

เดือนที่ 9 ระยะนี้ทารกจะโตเร็วมากจนเต็มพื้นที่ในมดลูก การเคลื่อนไหวจะน้อยลง เพราะเนื้อที่ในมดลูกมีจำกัด ทารกจะอยู่ในท่าที่พร้อมจะคลอด เล็บมีการเจริญเติบโต และยาวครอบคลุมปลายนิ้ว ผมบนศีรษะมีความยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ถ้าเป็นครรภ์แรกศีรษะของทารกจะเคลื่อนเข้าไปอยู่ในอุ้งเชิงกราน ความยาวของทารกประมาณ 50 ซ.ม. น้ำหนักของทารกประมาณ 2.5 ก.ก.

 

ที่มา : แผ่นพับแอนมัม

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผงซักฟอก

16 กุมภาพันธ์ 2557 19.681

ทุกวันนี้การซักผ้าไม่ว่าจะซักด้วยมือ หรือซักด้วยเครื่อง สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ "ผงซักฟอก" ปัจจุบันมีผงซักฟอกมากมายหลายยี่ห้อ หลายรูปแบบ ในความเป็นจริงแล้ว ส่วนประกอบหลักในผงซักฟอกแต่ละยี่ห้อแทบจะไม่แตกต่างกันเลย ผงซักฟอกเป็นเกลือของกรดซัลโฟนิก

โรคไซนัสอักเสบ

28 สิงหาคม 2556 1.906

โรคไซนัสอักเสบมักพบเป็นภาวะแทรกซ้อนตามหลังโรคหวัด และโรคภูมิแพ้พบได้ในเด็กทุกวัย อาการที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค คือ มีน้ำมูกสีเหลืองหรือเขียวเป็นเวลานาน ๆ ปวดศีรษะบริเวณหน้าผาก หรือข้างจมูกลมหายใจมีกลิ่นเหม็น

เฝือก

27 สิงหาคม 2556 4.023

เฝือก คือ อุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูกและข้อ เพื่อต้องการให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่ง ๆ ในปัจจุบันนี้นอกจากเฝือกที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ ยังมีเฝือกสังเคราะห์ทำจากไฟเบอร์กลาสเรซินที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน มีสีสันสวยงาม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ