โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 6 มี.ค. 57 1,436 Views

ผลของบุหรี่ต่อเด็กเล็ก

ผลของบุหรี่ต่อเด็กเล็ก

หวังว่าท่านคงจะตระหนักดีแล้วจากการฟังในหัวข้อเรื่องผลของบุหรี่ต่อทารกในครรภ์ สำหรับผลต่อเด็กเล็กก็ร้ายแรงเช่นเดียวกัน เพราะหากคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือใครก็ตามที่สูบบุหรี่อยู่ในบ้านเดียวกันจะมีผลต่อเด็กเล็ก โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอด เด็ก ๆ แรกคลอดที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ จากการศึกษาวิจัยเชื่อว่าอาจมีผลมาจากสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่ สำหรับเด็กที่เจริญเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่พบว่ามีการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจด้อยกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพบนิโคตินในน้ำลายและปัสสาวะของเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ และยังมีสถิติในต่างประเทศพบว่าเด็กช่วงอายุ 2 ขวบแรก หากใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่พบว่า เด็กจะมีโอกาสเป็นไข้หวัด เจ็บคอ ไอ หลอดลมอักเสบ ปวดบวม ได้บ่อยกว่าเด็ก ๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีบุหรี่มากถึง 2 เท่าหากท่านผู้ที่กำลังอ่านหัวข้อเรื่องนี้อยู่เป็นผู้สูบบุหรี่ เราขอใช้สิทธิ์แทนหนูน้อยทั้งหลายในบ้านของท่าน เรียกร้องให้ท่านได้โปรดเลิกสูบบุหรี่เสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หนูน้อยทั้งหลายไม่มีทางเลือกใด ๆ เลย เพราะยังไม่รู้เรื่องราวใด ๆ ทั้งสิ้นว่า ควันบุหรี่มีพิษมีภัยอย่างไร และหากท่านสามารถงดบุหรี่ได้ท่านจะได้รับผลตอบแทนทันที 2 ประการ คือ ท่านรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายน้อยลงไป และท่านจะได้บุญกุศลจากการไม่ทำร้ายผู้ที่ไม่มีทางต่อสู้อย่างเช่น เด็กเล็ก ๆ ที่ต้องทรมานต่อควันบุหรี่ที่ได้รับอยู่ตลอดเวลา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเอ๊กซเรย์ฟัน

6 มิถุนายน 2556 3.759

ในกรณีที่ทันตแพทย์ ไม่อาจมองเห็นพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟัน หรือรอยผุบริเวณด้านประชิดของฟัน หรือกระดูกรองรับฟันและขากรรไกร ทันตแพทย์จำเป็นต้องใช้ภาพรังสี หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าภาพเอ๊กซเรย์

การเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.643

การออกกำลังกายที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับตัวเราควรจะเป็น การออกกำลังกายที่เรามีความพอใจที่จะทำ และสามารถที่จะทำได้อย่างสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจ

มะเร็งปากมดลูก

8 มีนาคม 2556 5.210

มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ภัยร้ายแอบแฝง ฝันร้ายของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ คุณทราบหรือไม่ มะเร็งร้ายกำลังคุกคามคุณอยู่ ฝันร้ายที่กลายเป็นจริง มะเร็งร้าย ภัยแอบแฝง กำลังคุกคามชีวิตคุณ?

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ