โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,142 Views

ปากแหว่ง /เพดานโหว่

ปากแหว่งเพดานโหว่

เป็นความพิการที่พบได้ตั้งแต่กำเนิด ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนัก แต่เชื่อว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก

เราพบว่าโรคนี้มีความเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์อยู่บ้าง เช่น โอกาสพบในครอบครัวที่มีประวัติเครือญาติเป็นได้สูงกว่าคนปกติ แต่ไม่ใช่ว่าบิดามารดาปากแหว่ง แล้วลูกจะต้องปากแหว่งเสมอไป

การผ่าตัดรักษาโรคนี้สามารถรักษาให้หายหรือดูใกล้เคียงกับปกติได้มาก การพูดอาจใกล้เคียงปกติได้ ถ้าทำตามขั้นตอนการรักษาของแพทย์โดยเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วย

การผ่าตัดเย็บริมฝีปาก เมื่ออายุประมาณ 2-4 เดือน
การเย็บปิดเพดานปาก ทุก 1 ปี
การตกแต่งบริเวณจมูกที่บิดเบี้ยวไป ซึ่งต้องทำทีละน้อย และมีขั้นตอนในการแก้ไข
การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน
การฝึกพูด
ขั้นตอนและเวลาในการรักษาอาจแตกต่างกันไปบ้างแล้วแต่แพทย์แต่ละท่าน ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดูแลบุตรหลานที่มีความผิดปกติอันนี้จะเป็นผู้ชี้แจงและวางแนวการรักษาให้ ปัญหาคือผู้ปกครองต้องนำเด็กมารักษาตามระยะเวลา และขั้นตอนที่วางไว้ ส่วนใหญ่หลังจากเย็บริมฝีปากและเพดานแล้วมักไม่มารับการบำบัดอื่นๆ เช่น ฝึกพูด หรือผ่าตัดแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เด็กโตขึ้นมีใบหน้าที่เป็นปกติและพูดชัดตามที่ต้องการ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตุ่มถุงน้ำที่ริมฝีปาก

8 สิงหาคม 2556 2.937

บริเวณช่องปากจะมีต่อมน้ำลายขนาดเล็กอยู่ ซึ่งไปทำหน้าที่สร้างน้ำลายให้ความชุ่มชื้นในปาก แต่ถ้ามีการอุดตันของท่อน้ำลายขนาดเล็กเหล่านี้ จะทำให้มีน้ำขังอยู่ใต้เยื่อบุผิว มักพบโรคนี้บริเวณริมฝีปากล่าง

นอนไม่หลับ : (การรักษา)

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.366

นอนไม่หลับ ความต้องการในการนอนหลับพักผ่อนของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ อายุ สภาพร่างกาย และสุขภาพโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น คนที่มีอายุน้อยจะต้องการนอนหลับพักผ่อนมากกว่าผู้สูงอายุ

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 8

18 กุมภาพันธ์ 2557 8.131

เนื่อง จากเป็นการเขียนบทความให้ความรู้กึ่งวิชาการติดต่อกันเป็นตอนๆ ผมเกรงว่าบางท่านเพิ่งอ่านคอลัมน์นี้เป็นครั้งแรก อาจจะไม่เข้าใจว่าพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ เป็นความลำบากใจของผมในฐานะผู้เขียนที่จะพยายามให้คนอ่านเฉพาะวันเสาร์ครั้ง เดียวก็ควรได้ประโยชน์ไปด้วย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ