โพสต์ 21 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,607 Views

ปัสสาวะบ่อย

ปัสสาวะบ่อย

คนเราแต่ละคนจะถ่ายปัสสาวะมาก น้อย หรือบ่อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนิสัยในการฝึกปัสสาวะ รวมทั้งปริมาณน้ำที่ดื่มไปแต่ละวัน กับน้ำที่เสียไปทางเหงื่อ และทางอุจจาระ ถ้าเหงื่อออกมากหรือปัสสาวะเป็นน้ำ ก็จะทำให้ปัสสาวะน้อยลงได้ การที่มีปัสสาวะบ่อยกว่าที่เคยเป็นอยู่ ในระยะแรกอาจจะสังเกตไม่ค่อยเห็น อาการที่ต้องนึกถึงว่าเราปัสสาวะบ่อยผิดปกติหรือเปล่า คือ เราตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ในคนปกติจะไม่ตื่นมาปัสสาวะในตอนกลางคืนมากกว่าคืนละครั้ง อาการปัสสาวะบ่อยเป็นอาการของโรคไตบางชนิด แต่ความจริงผู้ป่วยที่ปัสสาวะบ่อยอาจจะไม่ใช่โรคไตก็ได้ ส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุอื่นมากกว่า ที่พบบ่อยที่สุดคือ โรคเบาหวาน นอกจากนี้ก็มีโรคเบาจืด โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือว่าดื่มน้ำมากเกินไป ดังนั้นถ้าหากว่าท่านมีอาการปัสสาวะบ่อย หรือว่ามีปริมาณมากกว่าวันละ 3 ลิตร หรือว่าตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนหลายๆ ครั้ง ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียดเพื่อรักษาต่อไป

 

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการปวดแบบ None radicular symptom จากกล้ามเนื้อและข้อ

3 สิงหาคม 2556 3.866

อาการปวดแบบ None radicular symptom จากกล้ามเนื้อและข้อ เป็นอาการปวดที่มีลักษณะการปวดตามแนวของเส้นประสาทแต่สาเหตุของการปวดนั้นไม่ใช่ปัญหาของเส้นประสาท เป็นอาการปวดแบบ Remote กล่าวคือ มีพยาธิภาพอยู่บริเวณหลังแต่ส่งผลให้เกิดอาการปวดที่บริเวณขาเป็นต้น

โรคปวดข้อและการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

27 สิงหาคม 2556 3.464

โรคข้อเกิดได้จากลายสาเหตุ ซึ่งมีมากกว่า 100 โรค ทำให้เกิดการบวม, ปวด และลดการเคลื่อนไหวของข้อและเนื้อเยื่อรอบๆ ข้อต่างๆ ของร่างกาย สำหรับโรคข้ออักเสบชนิดที่เรื้อรัง จำเป็นต้องรักษาไปตลอดชีวิต สาเหตุที่แท้จริงของโรคข้ออักเสบหลายๆ ชนิด ยังไม่เป็นที่ทราบ

หลากหลายคำถามกับความรู้เรื่องมะเร็งตับอ่อน

27 สิงหาคม 2558 5.692

โรคมะเร็งตับอ่อนคืออะไร มีอาการอย่างไร ความชุกของโรคเป็นเช่นใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ