โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 25 พ.ค. 57 2,729 Views

ปัญหาในการขับรถ

ปัญหาในการขับรถ

การดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์หรือเครื่องดื่มใดก็ตามที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่แม้แต่นิดเดียว อาจทำให้การขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้เสมอ ๆ แอลกอฮอล์จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องช้าลง การประสานงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นมือ แขน หรือขา จะไม่ประสานกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงถือว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ผสมอยู่แม้เพียงเล็กน้อย ถือว่ามีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์ ขับขี่จักรยานยนต์ การขับรถรับ-ส่งนักเรียน การขับเครื่องบิน ขับเรือ และการควบคุมเครื่องจักรยนต์ทั้งหลาย
 
ถ้าหากท่านจะต้องไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่มีการดื่มสุรา เบียร์ หรือไวน์ในงานนั้น ๆ วิธีที่ปลอดภัยที่สุด ถ้าท่านเป็นผู้ที่ดื่มด้วยก็คือ การอาศัยกลับบ้านกับเพื่อนที่ไม่ดื่ม หรืออาจจะกลับโดยรถแท็กซี่ก็ได้ เพราะจากสถิติของอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือจักรยานยนต์ พบว่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วยเสมอ ๆ ทำให้เกิดโศกนาฎกรรมบ่อย ๆ การเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร และบางคนอาจพิการตลอดชีวิตตั้งแต่อายุได้ไม่มาก
 
ถ้าหากท่านมีบุตรหลานอยู่ในวัยที่เริ่มขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ขอให้ท่านได้พูดคุยผลเสียของการดื่ม ถ้าการขับขี่ยานพาหนะไม่ว่าจะผู้ขับขี่เองหรือเป็นผู้โดยสาร ท่านต้องสอนให้บุตรหลานของท่านไม่ควรที่จะเสี่ยงนั่งไปในรถที่ผู้ขับขี่เมาเหล้า หรือตามหลักการแล้ว ผู้ขับขี่ดื่มแม้แต่เพียงน้อยนิด โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุก็มีได้สูงกว่าปกติอยู่แล้ว

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 วิธีง่าย ๆ ในการลดความอ้วน

5 มิถุนายน 2556 2.284

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่พยามยามลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน

โรคอ้วน

5 มิถุนายน 2556 2.625

โรคอ้วนเป็นความผิดปกติของร่างกายอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกมากมาย ความหมายของโรคอ้วน ได้แก่ ผู้ที่มีน้ำหนักมากขึ้น จากการที่ร่างกายมีการสะสมไขมันไว้ในร่างกายเกินกว่าที่ควรจะเป็น สำหรับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของส่วนอื่นๆ

รู้ทัน ตับอักเสบ C

4 สิงหาคม 2558 5.643

พบในประชากรทั่วไปประมาณร้อยละ 2 ติดต่อได้โดยทางเลือดและน้ำเหลือง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ