โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 25 พ.ค. 57 2,511 Views

ปัญหาในการขับรถ

ปัญหาในการขับรถ

การดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์หรือเครื่องดื่มใดก็ตามที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่แม้แต่นิดเดียว อาจทำให้การขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้เสมอ ๆ แอลกอฮอล์จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องช้าลง การประสานงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นมือ แขน หรือขา จะไม่ประสานกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงถือว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ผสมอยู่แม้เพียงเล็กน้อย ถือว่ามีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์ ขับขี่จักรยานยนต์ การขับรถรับ-ส่งนักเรียน การขับเครื่องบิน ขับเรือ และการควบคุมเครื่องจักรยนต์ทั้งหลาย
 
ถ้าหากท่านจะต้องไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่มีการดื่มสุรา เบียร์ หรือไวน์ในงานนั้น ๆ วิธีที่ปลอดภัยที่สุด ถ้าท่านเป็นผู้ที่ดื่มด้วยก็คือ การอาศัยกลับบ้านกับเพื่อนที่ไม่ดื่ม หรืออาจจะกลับโดยรถแท็กซี่ก็ได้ เพราะจากสถิติของอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือจักรยานยนต์ พบว่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วยเสมอ ๆ ทำให้เกิดโศกนาฎกรรมบ่อย ๆ การเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร และบางคนอาจพิการตลอดชีวิตตั้งแต่อายุได้ไม่มาก
 
ถ้าหากท่านมีบุตรหลานอยู่ในวัยที่เริ่มขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ขอให้ท่านได้พูดคุยผลเสียของการดื่ม ถ้าการขับขี่ยานพาหนะไม่ว่าจะผู้ขับขี่เองหรือเป็นผู้โดยสาร ท่านต้องสอนให้บุตรหลานของท่านไม่ควรที่จะเสี่ยงนั่งไปในรถที่ผู้ขับขี่เมาเหล้า หรือตามหลักการแล้ว ผู้ขับขี่ดื่มแม้แต่เพียงน้อยนิด โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุก็มีได้สูงกว่าปกติอยู่แล้ว

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เชื้อไวรัสในค้างคาว

1 สิงหาคม 2556 18.408

เชื้อไวรัสในค้างคาว พบไวรัสมากกว่า 60 ชนิดจากค้างคาวซึ่งก่อให้เกิดโรคในคน เช่น ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies), ไวรัสอีโบล่า (Ebola),ไวรัสซาร์ส (SARS), ไวรัสนิปาห์ เอ่ยชื่อ"นกมีหู หนูมีปีก" คนไทยตั้งแต่เด็กจนถึงคนเฒ่าคนแก่รู้ดีว่าเป็นสมญานามของ"ค้างคาว"

โรคอุจจาระร่วงติดเชื้ออีโคไล O157:H7 เป็นอย่างไร

7 มิถุนายน 2556 1.581

การวินิจฉัยโรคติดเชื้ออีโคไล O157:H7 ใช้วิธีตรวจอุจจาระเป็นสำคัญ การตรวจอุจจาระต้องส่งเพาะเชื้อโดยใช้อาหารวุ้นสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดพิเศษ

เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)

17 สิงหาคม 2558 35.035

เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถย้ายไปเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการรอเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ