โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 25 พ.ค. 57 6,053 Views

ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์

ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์

ปัญหาของวัยรุ่นในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ไม่ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ ไวน์ มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกประเทศ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบทดสอบสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะวัยรุ่นในครอบครัวที่มีปัญหา และในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้น ในวัยที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ จากสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกา อายุเฉลี่ยที่เด็กวัยรุ่นเริ่มดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์คืออายุ 12 ปี และในแต่ละปี จะมีวัยรุ่นจำนวน 4 ล้าน 6 แสนคน อายุระหว่าง 14-17 ปี มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม เช่น การเรียนตกต่ำลง มีปัญหากับผู้ปกครอง และมีความประพฤติส่อไปในทางการเกิดอาชญากรรม จนบางคนถึงขนาดถูกจับกุมดำเนินคดี
 
ผู้ที่ยิ่งเริ่มดื่มตั้งแต่อายุน้อยๆ เท่าใด ผู้นั้นมีโอกาสมีปัญหามากเท่านั้น และมีแนวโน้มที่จะติดยาเสพติดร่วมด้วยเสมอ โดยเฉพาะเด็กในวัยนี้ จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นการยากที่จะหยุดได้ ถ้าหากยังอยู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อมเดิม นอกจากนี้ตามสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดในหมู่วัยรุ่นพบว่า มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ วัยรุ่นเหล่านั้นมีประวัติการดื่มสุราก่อนเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งวัยรุ่นที่ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูง จมน้ำตาย ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ทั้งสิ้น
 
ท่านที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของหมู่วัยรุ่น ไม่ควรปล่อยให้วัยรุ่นทดลองดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ ตามใจ โดยหวังว่าสักวันหนึ่งวัยรุ่นคงจะเบื่อและเลิกไปเอง พ่อแม่และผู้ปกครองควรให้ความรู้ความเข้าใจกับบุตรหลานของตนเอง เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเหล้า เบียร์ และไวน์ ว่ามีผลอย่างไรต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มสุรากับการขับขี่รถยนต์ที่มีสถิติอุบัติเหตุค่อนข้างสูง รวมทั้งการหันเหไปเสพยาเสพติดอีกด้วย นอกจากนี้หากวัยรุ่นของท่านต้องนั่งรถไปกับคนขับที่เมาสุรา ท่านควรสอนให้บุตรหลานของท่านหัดปฏิเสธที่จะนั่งรถยนต์ไปด้วย เพราะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

นักกีฬาวอลเล่ย์บอล (จีน) คอหักเป็นอัมพาต (ตอนที่ 1)

1 กรกฎาคม 2556 3.014

ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชั้นนำของจีนประสพอุบัติเหตุแล้วคอหักเป็นอัมพาต อาการหนักมาก เหตุเกิดในประเทศจีน แต่เป็นข่าวไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย ทำให้ผมคิดว่าควรให้ความรู้เรื่องการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังและไขสันหลังจนทำให้เกิดแขนขาอ่อนแรง (อัมพาต) ต่อท่านทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา และการใช้ชีวิตปกติของทุกคนในแต่ละวัน

โรคลมแดด

7 มิถุนายน 2556 2.178

โรคลมแดด นับวันอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้สภาพอากาศในประเทศไทยร้อนจัดกว่าทุกปี ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหลายโรค

ไขมัน : มีในอาหารประเภทใด

6 มิถุนายน 2556 1.418

ไขมันเป็นสารอาหารที่ถือว่าเป็นจอมพลังงาน เพราะไขมัน 1 กรัม ให้พลังงานถึง 9 แคลอรี่ ขณะที่โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตให้เพียง 4 แคลอรี่เท่านั้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ