โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,067 Views

ประสาทหูชั้นในอักเสบ

ประสาทหูชั้นในอักเสบ

สาเหตุที่พบได้บ่อยอีกโรคหนึ่งของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และเมื่อมีอาการเกิดขึ้นก็มักจะมีอาการค่อนข้างรุนแรง คือ ภาวะประสาทหูชั้นในอักเสบซึ่งแยกได้เป็น 2 โรคคือ ประสาทการทรงตัวอักเสบ (Vestibular Neuronitis) กับประสาทหูชั้นในอักเสบ (Labyringthitis) ซึ่งรอยโรค (pathology) ของโรคทั้งสองจะเกิดขึ้นบริเวณหูชั้นในเหมือนกันแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ประสาทการทรงตัวอักเสบจะมีปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณของ Cochlear เท่านั้นแต่ประสาทหู ชั้นในอักเสบ รอยโรคจะเกิดทั้งบริเวณ Simicircular Canal และ Cochlear

โดยที่อาการแสดงของโรคทั้งสองจะคล้ายคลึงกันมาก คือ มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอย่างรุนแรง คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะมากอาการเป็นต่อเนื่องอาจจะเป็นวันๆ ทำให้คนไข้ไม่สามารถลุกจากที่นอนได้แต่จะมีความแตกต่างกันโดยที่ถ้าประสาทการทรงตัวอักเสบ (Vestibular Neuronitis) จะไม่มีปัญหาความผิดปกติของการได้ยินร่วมด้วยแต่ประสาทหูชั้นในอักเสบ (Labyringthitis) จะมีการสูญเสียการได้ยินในหูข้างที่เป็นร่วมด้วย

สาเหตุของการเกิดประสาทหูชั้นในอักเสบอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณหูชั้นใน การติดเชื้อหรือภาวะ Autoimmune บางชนิด

ถ้ามีอาการผิดปกติดังกล่าวควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบการทรงตัวเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องแลสามารถให้การรักษาได้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเอง

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุของการนอนกรน

10 สิงหาคม 2556 2.798

การนอนกรน คือ การนอนหลับที่มีเสียงดังขณะหายใจเข้าหรือออก โดยที่เสียงนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือน (Vibrate) ของอวัยวะส่วนต่างๆในช่องปากและลำคอซึ่งได้แก่ ลิ้นไก่ เพดานอ่อน โคนลิ้น ต่อมทอนซิล และ กล่องเสียง

การติดตามการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

10 สิงหาคม 2556 5.897

หลังจากที่แพทย์ให้การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวหรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการให้ไอโอดีนเคลือบสารรังสีสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการติดตามการรักษา

ออกกำลังกาย ง่ายนิดเดียว

17 กุมภาพันธ์ 2557 3.212

ผมได้เขียนบทความเชิญชวนให้แฟนๆ เดลินิวส์ทุกท่านรักที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รักของท่านมาโดยตลอด และท่านผู้อ่านคงจะจำกันได้ว่า ผมได้แนะนำปฏิบัติการ 8 อ. ที่เพียงพอในการที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างแน่นอน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ