โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 15,804 Views

นิ่วของต่อมน้ำลายหรือท่อน้ำลาย

นิ่วของต่อมน้ำลายหรือท่อน้ำลาย

ต่อมน้ำลายขนาดใหญ่ในคนเรามีอยู่ด้วยกัน 3 คู่ แต่ต่อมน้ำลายคู่ที่มีโอกาสเกิดนิ่วมากที่สุด คือ ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง (Submandibular Gland)

สาเหตุ

ตัวต่อมอยู่ต่ำกว่าท่อน้ำลาย ทำให้น้ำลายมีโอกาสค้างตกตะกอนในท่อได้ การดื่มน้ำน้อยทำให้น้ำลายข้นเหนียวตกตะกอนง่าย อาหารบางอย่างที่ทำให้มีแคลเซียมหรือสารก่อนิ่วอยู่ในน้ำลายมาก

อาการ

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมบริเวณต่อมน้ำลายเวลารับประทานอาหารเนื่องจากน้ำลายไม่สามารถไหลผ่านท่อน้ำลายได้สะดวกอาการปวดมักดีขึ้นหลังจากการรับประทานอาหารผ่านไประยะหนึ่งในกรณีที่มีอาการอักเสบติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมตลอดเวลาและอาจมีไข้ตัวร้อนด้วย พบร่วมกับมีหนองไหลออกมาปนกับน้ำลายแพทย์อาจคลำพบก้อนนิ่วในท่อน้ำลายถ้านิ่วในต่อมน้ำลายอยู่ไม่ลึก

การตรวจเพิ่มเติม

การ X-ray ตรวจพบนิ่วได้ 80% (อีก20% เป็นนิ่วที่ไม่เห็นจากการ X-ray) ส่วนการฉีดสีเพื่อดูท่อน้ำลายขณะ
X-ray ห้ามทำในช่วงที่มีการอักเสบติดเชื้อ

การรักษา

ในกรณีที่นิ่วยังมีขนาดเล็กและอยู่ไม่ลึกนิ่วอาจหลุดไปได้เองส่วนนิ่วที่มีขนาดใหญ่แต่อยู่ไม่ลึกสามารถฉีดยาชาและผ่าตัดออกทางปากได้โดยง่ายแต่ในรายที่นิ่วอยู่ที่ขั้วต่อมน้ำลายหรือภายในต่อมน้ำลายต้องทำการผ่าตัดเอาต่อมน้ำลายและนิ่งออก โดยมีแผลผ่าตัดบริเวณลำคอ

การป้องกัน

ควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 1.5 – 2 ลิตร (6 -8 แก้วใหญ่ / วัน)

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอาการผื่นตามมือ เท้า และแผลในปาก (Hand Foot Mouth Disease)

20 กุมภาพันธ์ 2557 4.850

ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมักก่ออาการไม่รุนแรง มีเพียงส่วนน้อยมากที่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ (จึงไม่ต้องกังวลมากนะครับ) พบมีการระบาดได้บ่อยที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม

กัญชา

7 มิถุนายน 2556 39.116

กัญชา (cannabis)เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน พบหลักฐานว่ามีการปลูกกัญชากันมานานกว่า 10,000 ปี

การทำครอบฟัน

27 กันยายน 2556 6.548

การทำครอบฟัน เป็นการบูรณะ และปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือได้ผ่านการรักษารากฟัน โดยทันตแพทย์จะทำการครอบฟันซี่นั้นด้วยวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีดังเดิม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ