โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 18,005 Views

นิ่วของต่อมน้ำลายหรือท่อน้ำลาย

นิ่วของต่อมน้ำลายหรือท่อน้ำลาย

ต่อมน้ำลายขนาดใหญ่ในคนเรามีอยู่ด้วยกัน 3 คู่ แต่ต่อมน้ำลายคู่ที่มีโอกาสเกิดนิ่วมากที่สุด คือ ต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง (Submandibular Gland)

สาเหตุ

ตัวต่อมอยู่ต่ำกว่าท่อน้ำลาย ทำให้น้ำลายมีโอกาสค้างตกตะกอนในท่อได้ การดื่มน้ำน้อยทำให้น้ำลายข้นเหนียวตกตะกอนง่าย อาหารบางอย่างที่ทำให้มีแคลเซียมหรือสารก่อนิ่วอยู่ในน้ำลายมาก

อาการ

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมบริเวณต่อมน้ำลายเวลารับประทานอาหารเนื่องจากน้ำลายไม่สามารถไหลผ่านท่อน้ำลายได้สะดวกอาการปวดมักดีขึ้นหลังจากการรับประทานอาหารผ่านไประยะหนึ่งในกรณีที่มีอาการอักเสบติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมตลอดเวลาและอาจมีไข้ตัวร้อนด้วย พบร่วมกับมีหนองไหลออกมาปนกับน้ำลายแพทย์อาจคลำพบก้อนนิ่วในท่อน้ำลายถ้านิ่วในต่อมน้ำลายอยู่ไม่ลึก

การตรวจเพิ่มเติม

การ X-ray ตรวจพบนิ่วได้ 80% (อีก20% เป็นนิ่วที่ไม่เห็นจากการ X-ray) ส่วนการฉีดสีเพื่อดูท่อน้ำลายขณะ
X-ray ห้ามทำในช่วงที่มีการอักเสบติดเชื้อ

การรักษา

ในกรณีที่นิ่วยังมีขนาดเล็กและอยู่ไม่ลึกนิ่วอาจหลุดไปได้เองส่วนนิ่วที่มีขนาดใหญ่แต่อยู่ไม่ลึกสามารถฉีดยาชาและผ่าตัดออกทางปากได้โดยง่ายแต่ในรายที่นิ่วอยู่ที่ขั้วต่อมน้ำลายหรือภายในต่อมน้ำลายต้องทำการผ่าตัดเอาต่อมน้ำลายและนิ่งออก โดยมีแผลผ่าตัดบริเวณลำคอ

การป้องกัน

ควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 1.5 – 2 ลิตร (6 -8 แก้วใหญ่ / วัน)

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การออกกำลังกายในฤดูร้อน

18 กุมภาพันธ์ 2557 6.427

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพูดถึงการทำลายสิ่งแวดล้อม/ การปลูกป่า/ การใช้ชีวิตประจำวันที่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา/ มีการกล่าวถึงอุณหภูมิของโลกที่นับวันแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

กาฬโรคปอด

2 สิงหาคม 2556 3.619

กาฬโรคปอด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกเอกสารชี้แจงให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับโรคกาฬโรคปอด (pneumonic plague) ที่มีการระบาดอยู่ที่มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน ขณะนี้ โดยชี้แจงว่าประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก

12 ข้อที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ยา

6 มิถุนายน 2556 1.621

12 ข้อที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ยา บางคนมองว่าการกินยาเป็นเรื่องเล็ก กินออกจะบ่อย แล้วการกินนั้นคุณแน่ใจหรือเปล่าคะว่า กินได้ถูกต้องแล้ว และรู้ไหมว่าหากคุณกินยาผิดวิธี ผิดขนาด อาจทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ