โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,063 Views

นอนไม่หลับ : (อาการ)

นอนไม่หลับ : (อาการ)

อาการนอนไม่หลับ พบได้บ่อยๆ แม้ในคนปกติก็ตาม ถ้าหากท่านเข้านอนแล้ว 30 - 60 นาที ถ้ายังนอนไม่หลับ แสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่

การเปลี่ยนเวลาหรือสถานที่ เช่น เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ที่นอนเปลี่ยนไปจาก เดิม อากาศเปลี่ยนไป คนบางคนจะไวต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้จิตใจและร่างกายตื่นตัวอยู่จนนอนไม่หลับ
อาจจะเป็นเพราะนอนตอนกลางวันมากเกินไป ร่างกายพักผ่อนได้พอเพียงแล้ว พอถึงเวลานอนจะทำให้นอนไม่หลับได้
อดนอนติดต่อกันหลายๆ คืน ร่างกายและระบบประสาทจะตื่นตัวในเวลากลางคืนจนหลับได้ยาก
ได้รับยาหรือสารกระตุ้น เช่น กาแฟ,ยากระตุ้นประสาท,หรือยาลดความอ้วน จะกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวทำให้นอนไม่หลับได้
เครียดตื่นเต้นหรือวิตกกังวล เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป ระบบประสาท จะตื่นตัวง่ายทำให้นอนไม่หลับ
โรคทางร่างกายบางอย่างทำให้นอนไม่หลับได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง,โรคปอด,โรคหัวใจ และโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดเรื้อรัง เป็นต้น
โรคทางจิตประสาท โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า จะทำให้นอนไม่หลับได้อย่างรุนแรง หรืออาจจะ หลับได้ตอนหัวค่ำ แต่ไปตื่นดึกๆ ตี1-2 แล้วนอนหลับต่อไม่ได้
ท่านพอที่จะทราบหรือยังคะว่า ท่านนอนไม่หลับเพราะสาเหตุอะไร?

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอฟิดรีน Ephedrine (EPH)

6 มิถุนายน 2556 4.733

เป็นสารออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทซิมพาเธติกโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับแอมเฟตามีน และเมธแอมเฟตามีน ในธรรมชาติจัดเป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดจากพืชหลายชนิดใน genus Ephedra (family Ephedraceae) ในกระบวนการผลิตปัจจุบัน

การผ่าตัดแบบไม่เจ็บเป็นอย่างไร

3 สิงหาคม 2556 2.353

การผ่าตัดชนิดนี้ผู้ป่วยจะได้รับการทำผ่าตัดโดยลักษณะของการทำผ่าตัดที่ระยะเวลาของการทำผ่าตัดสั้นบาดแผลจากการผ่าตัดมีการชอกช้ำน้อยการดูแลหลังการผ่าตัดโดยการได้รับยาแก้ปวดอย่างดีผลลัพธ์ของการผ่าตัดชนิดนี้ คือ ผู้ป่วยจะสามารถลุก นั่งและกลับมาสู่อิริยาบถใกล้เคียงปกติในระยะเวลาอันสั้นปัจจุบันการผ่าตัดเจาะหมอนรองกระดูกสันหลัง ไม่ว่าด้วยกล้อง microscope หรือด้วย endoscope

โรคไซนัสอักเสบ

28 สิงหาคม 2556 2.915

โรคไซนัสอักเสบมักพบเป็นภาวะแทรกซ้อนตามหลังโรคหวัด และโรคภูมิแพ้พบได้ในเด็กทุกวัย อาการที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค คือ มีน้ำมูกสีเหลืองหรือเขียวเป็นเวลานาน ๆ ปวดศีรษะบริเวณหน้าผาก หรือข้างจมูกลมหายใจมีกลิ่นเหม็น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ