โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 989 Views

ถุงน้ำรังไข่

ถุงน้ำรังไข่

ถุงน้ำรังไข่ เป็นสภาวะที่มีของเหลวไปคั่งค้างในรังไข่มาก จนเกิดเป็นถุงน้ำมีขนาดต่างๆ กัน สภาวะถุงน้ำรังไข่ เป็นสภาวะที่ยากต่อการตรวจวินิจฉัย แยกโรคจากเนื้องอกรังไข่ ถุงน้ำรังไข่มีสาเหตุการเกิดหลายสาเหตุ อาจจะเกิดจากการอักเสบ หรือเกิดจากการผิดปกติของฮอร์โมนเพศ จากเนื้องอก หรือมะเร็ง การตรวจแยกโรคว่าเป็นมะเร็งหรือเนื้องอก จะต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยหลายวิธี อาจจะใช้การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง การฉายภาพรังสีการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็ก การตรวจระดับฮอร์โมน และการตรวจด้วยการส่องกล้องเข้าไปในช่องท้อง เพื่อตรวจดูลักษณะก้อนทูม อาการของก้อนถุงน้ำรังไข่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ที่พบมักจะปวดหน่วงท้องน้อย อาการเบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย ปัสสาวะผิดปกติ ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบมาปรึกษาแพทย์นะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อเข่าเสื่อม

27 สิงหาคม 2556 2.232

ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคข้อกระดูกเสื่อม ที่พบได้บ่อยมาก ในบรรดาข้อกระดูกเสื่อมทั้งหลาย ข้อเข่าจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุทุกคนก็ว่าได้ เพราะการใช้งานตั้งแต่คนเราเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เดิน วิ่ง กระโดดโลดเต้น ล้วนแล้วแต่มีแรงไปกระทำที่ข้อเข่าทั้งสิ้น

หมอใกล้ตัวที่ดีที่สุด...ของลูก

20 กุมภาพันธ์ 2557 997

พ่อแม่เปรียบเสมือน หมอใกล้ตัวของลูก เพราะเป็นบุคคลใกล้ชิดที่จะสัมผัส และดูแลลูกเมื่อยามเจ็บป่วย การเป็นหมอใกล้ตัวที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร มีการรับรู้ที่ไวต่ออาการผิดปกติของลูก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถบอกอาการด้วยตนเองได้ หรือเด็กโตบางคน ก็ไม่บอกอาการผิดปกติแก่พ่อแม่

สิ่งที่พึงต้องระวัง สำหรับการออกกำลังกาย

18 กุมภาพันธ์ 2557 1.301

การออกกำลังกายในที่นี้ หมายถึง การที่คนใดคนหนึ่งจะมีกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกาย (กล้ามเนื้อแขน /กล้ามเนื้อขา /กล้ามเนื้อหน้าท้อง /กล้ามเนื้อหลัง) ส่วนต่างๆ ทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ