โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 1,085 Views

ต่อมลูกหมากโต : การวินิจฉัยโรค

ต่อมลูกหมากโต : การวินิจฉัยโรค

ต่อมลูกหมากโต นอกจากอาการที่บ่งบอกถึงสาเหตุแล้ว เวลาที่ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่เรียกว่า ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกายโดยการคลำต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก ซึ่งมีต่อมลูกหมากอยู่ด้านหน้า การคลำโดยผู้ชำนาญจะพอบอกได้ว่า ต่อมลูกหมากโตกว่าปกติหรือไม่ มีแนวโน้มว่าเป็นเนื้องอกธรรมดา หรือเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมาก ซึ่งมีลักษณะต่างกันจากการคลำ

นอกจากนี้ การตรวจด้วยอัลตราซาวด์ จะช่วยบอกรายละเอียดมากขึ้น ทำให้ทราบขนาดของต่อมที่โตขึ้นว่ามากน้อยเพียงใด การตรวจเลือดหาสารโปรตีน พี.เอส.เอ. ในกรณีที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโรคได้

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องทำการตรวจสอบสายปัสสาวะ เพื่อดูลักษณะการไหลของปัสสาวะ จะทำให้ทราบว่าปัสสาวะขัดมากน้อยเพียงใด

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การบริหารกล้ามเนื้อ พี.ซี.

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.583

การบริหารกล้ามเนื้อของช่องเชิงกราน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกรานให้ตึงตัว มีความแข็งแรง ซึ่งกล้ามเนื้อเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผนัง ยึดตรึงอวัยวะในช่องเชิงกรานมดลูก กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ตรง ไม่ให้หย่อนยานเลื่อนลงมาต่ำ

ความสำคัญของป่าไม้

17 กุมภาพันธ์ 2557 6.598

หลาย ๆ ท่านอาจจะได้มีโอกาสไปสัมผัสความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เขียวชอุ่มชุ่มชื้นอยู่เกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะตามเขตหรือพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นต้น ตรงกันข้ามกับบางพื้นที่ที่มีแต่ความแห้งแล้ง ต้นไม้ใหญ่น้อยมาก ขาดความชุ่มชื้นและดูรู้สึกหดหู่อย่างบอกไม่ถูก ซึ่งถ้าหากพวกเรามองลงไปให้ลึกซึ้งกว่านี้อีก ก็จะยิ่งมีความรู้สึกหวงแหนความเขียวชอุ่มของต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายในป่าไม้ เพราะทราบดีว่าประโยชน์อันใหญ่หลวงของป่าไม้มีมากมาย และล้วนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราต่อไปในภายภาคหน้า เพื่อให้พวกเราได้ทราบประโยชน์ของป่าไม้ว่ามีมากมาย ซึ่งอาจแยกเป็นประเภทกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้ คือ

วิทยาศาสตร์การกีฬา ช่วย วีเจ ซิงห์ ได้อย่างไร

18 กุมภาพันธ์ 2557 1.008

ข้อเขียนในวันนี้ สำหรับท่านนักกอล์ฟและผู้ที่สนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือแฟนๆ คอลัมน์นี้ เพราะอ่านจบแล้ว ท่านจะทราบว่าเบื่องหลังความสำเร็จของนักกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่ง มีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับอาชีพนักกอล์ฟมืออาชีพอย่างไร?

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ