โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 13,105 Views

ตุ่มถุงน้ำที่ริมฝีปาก

ตุ่มถุงน้ำที่ริมฝีปาก 

บริเวณช่องปากจะมีต่อมน้ำลายขนาดเล็กอยู่ ซึ่งไปทำหน้าที่สร้างน้ำลายให้ความชุ่มชื้นในปาก แต่

ถ้ามีการอุดตันของท่อน้ำลายขนาดเล็กเหล่านี้ จะทำให้มีน้ำขังอยู่ใต้เยื่อบุผิว มักพบโรคนี้บริเวณริม

ฝีปากล่าง

สาเหตุ :

เกิดจากได้รับบาดเจ็บบริเวณริมฝีปาก จากการกัดริมฝีปาก การชกต่อยทะเลาะวิวาท หรือแม้แต่

เหล็กดัดฟันในปากไปขูดกับเยื่อบุริมฝีปาก

อาการ :

พบมีตุ่มนูนที่ริมฝีปาก คล้ายถุงน้ำใต้เยื่อบุผิวริมฝีปาก มักไม่มีอาการเจ็บ ขนาดมีตั้งแต่ 2 – 3

มิลลิเมตร ถึง 1 -2 เซนติเมตร

การรักษา :

ควรได้รับการผ่าตัดออก เนื่องจากการเจาะที่ก้อนให้น้ำที่ขังออกจะทำให้ก้อนยุบตัวเองชั่วคราว

จากนั้นก้อนก็จะโตขึ้นอีกบริเวณเดิมในเวลาต่อมาซึ่งการผ่าตัดถือว่าเป็นผ่าตัดเล็ก สามารถฉีดยาชา

และผ่าตัดออกได้

การป้องกัน :

·     หลีกเลี่ยงการขบกัดริมฝีปาก

·     ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ปากแห้ง

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

4 โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา

25 พฤศจิกายน 2558 13.679

ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม และต้อเนื้อ มีอาการอย่างไร ใครบ้างที่มีความเสี่ยง

สุขภาพกายดี : สุขภาพจิตดี

15 กุมภาพันธ์ 2557 6.538

สุขภาพจิตที่ดีของคนๆ หนึ่ง จะต้องมีรากฐานมาจากการที่คนๆ นั้นมีสุขภาพกายที่ดีมาก่อน คำกล่าวเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจของมนุษย์ทุกคนให้พยายามปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายที่ดี โดยการรับประทานอาหารให้ครบหมู่ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์พอดี ออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการบริโภคสารที่มีอันตรายต่อร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเช็คร่างกายตามระยะเวลาที่เหมาะสม

iPain อาการเจ็บจนชินจากท่าทางการทำงาน

27 กรกฎาคม 2558 3.291

อาการปวด คอ ไหล่ และแขน จากท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ