โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,505 Views

ตุ่มถุงน้ำที่ริมฝีปาก

ตุ่มถุงน้ำที่ริมฝีปาก 

บริเวณช่องปากจะมีต่อมน้ำลายขนาดเล็กอยู่ ซึ่งไปทำหน้าที่สร้างน้ำลายให้ความชุ่มชื้นในปาก แต่

ถ้ามีการอุดตันของท่อน้ำลายขนาดเล็กเหล่านี้ จะทำให้มีน้ำขังอยู่ใต้เยื่อบุผิว มักพบโรคนี้บริเวณริม

ฝีปากล่าง

สาเหตุ :

เกิดจากได้รับบาดเจ็บบริเวณริมฝีปาก จากการกัดริมฝีปาก การชกต่อยทะเลาะวิวาท หรือแม้แต่

เหล็กดัดฟันในปากไปขูดกับเยื่อบุริมฝีปาก

อาการ :

พบมีตุ่มนูนที่ริมฝีปาก คล้ายถุงน้ำใต้เยื่อบุผิวริมฝีปาก มักไม่มีอาการเจ็บ ขนาดมีตั้งแต่ 2 – 3

มิลลิเมตร ถึง 1 -2 เซนติเมตร

การรักษา :

ควรได้รับการผ่าตัดออก เนื่องจากการเจาะที่ก้อนให้น้ำที่ขังออกจะทำให้ก้อนยุบตัวเองชั่วคราว

จากนั้นก้อนก็จะโตขึ้นอีกบริเวณเดิมในเวลาต่อมาซึ่งการผ่าตัดถือว่าเป็นผ่าตัดเล็ก สามารถฉีดยาชา

และผ่าตัดออกได้

การป้องกัน :

·     หลีกเลี่ยงการขบกัดริมฝีปาก

·     ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ปากแห้ง

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวดเข่า

27 สิงหาคม 2556 7.501

อาการปวดเข่า (knee pain) เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยปกติข้อเข่าต้องรับน้ำหนักตัวเกือบตลอดเวลารวมทั้งอุปนิสัยของคนไทยที่ใช้เข่าในท่าพับงอ เช่น นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ หรือการนั่งยองๆ

สิ่งที่ควรรู้เมื่อน้ำท่วม (ตอนที่ 1)

7 มิถุนายน 2556 3.177

ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2554 มีฝนตกหนักเกือบทุกวัน ทำให้ในหลายพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง อีกทั้งน้ำที่เอ่อท่วมจากลำน้ำ น้ำป่าไหลหลาก จนเขื่อนกั้นน้ำหลายแห่งต้องพังทลาย จนเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่

อุปนิสัยในการขับถ่ายที่ดี

22 สิงหาคม 2556 3.234

เพราะ เหตุว่าอุปนิสัย หรือความเคยชินในการขับถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติ จะนำไปสู่การสูญเสียสมรรถภาพในการควบคุมระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ ทำให้การเก็บ และขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติไปด้วย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ