โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,577 Views

ตกเลือดหลังคลอด

ตกเลือดหลังคลอด

สาเหตุการตาย หนึ่งในสามสาเหตุใหญ่คือการตกเลือดหลังคลอด การตกเลือดหลังคลอดเกิดจากการที่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีพอ ทำให้เส้นเลือดที่พื้นผิวรกเกาะเปิดออก เลือดจะไหลออกมาอย่างมาก ถ้าคนไข้สูญเสียเลือดฉับพลันทันที 15 เปอร์เซ็นต์หรือประมาณ 1 ลิตร ก็จะเกิดการช็อคได้ และถ้าแก้ไขไม่ทันอาจจะถึงชีวิตได้ การที่การคลอดใช้เวลานานเกินไปก็ดี การที่มดลูกครากจากการตั้งครรภ์แฝดก็ดี การตั้งครรภ์หลังจากตั้งครรภ์มาหลายครั้งแล้ว ล้วนเป็นสาเหตุของการหดรัดตัวไม่ดีของมดลูก ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นต้องได้รับการแก้ไข โดยการคลึงกระตุ้นมดลูกเป็นการแก้ปัญหาที่ดีและทำได้ง่าย หรือการใช้ยาเร่งการหดรัดตัวของมดลูก การให้เลือดทดแทน แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้ คนไข้ควรได้รับการผ่าตัดเพื่อตัดมดลูกหรือขูดหลอดเลือด ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ นอกจากนั้นการตกเลือดหลังคลอดยังอาจจะเกิดจากการฉีกขาดของช่องทางคลอดจากขบวนการคลอดธรรมดา หรือจากการใช้เครื่องมือช่วยคลอด เช่น คีม หรือเครื่องดูดสูญญากาศ การคั่งของปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะหลังคลอดก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้เกิดการตกเลือด เนื่องจากกระเพาะปัสสาวะที่ขยายเต็มที่จะขัดขวางการหดรัดตัวของมดลูกได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การส่องกล้องดูข้อต่อต่างๆ

27 สิงหาคม 2556 1.655

วิวัฒนาการทางการแพทย์ของวิชาออร์โธปิดิกส์ที่มีส่วนสำคัญมากในการให้การรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ได้แก่การใช้กล้องส่องดูข้อต่อต่างๆ ซึ่งเป็นการตรวจดูภายในข้อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟทิค ภาพที่เห็นมาขยายใหญ่ผ่านทางจอโทรทัศน์

การป้องกันโรคกระดูกพรุน

27 สิงหาคม 2556 1.561

กระดูกพรุนหรือสภาวะที่เนื้อกระดูกซึ่งมีแคลเซี่ยมเป็นองค์ประกอบหลัก ถูกละลายออกไปมากกว่าการสร้างเนื้อกระดูก ทำได้กระดูกจะมีความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง ซึ่งสาเหตุนำเนื่องจากขาดฮอร์โมนเพศ หรือเอสโตรเจน

สุรา...ผลร้ายต่อร่างกาย

7 มิถุนายน 2556 18.688

ในปัจจุบันปัญหาที่ร้ายแรง และแผ่ขยายไปทั่วในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือ ผลของการดื่มเหล้าหรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ บรั่นดี เบียร์หรือไวน์ก็ตาม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ