โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 1,166 Views

จิตใจ และพฤติกรรม

จิตใจ และพฤติกรรม

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่สูงขึ้น การมีประจำเดือนและมีหน้าอกในเด็กผู้หญิง ขนตามร่างกายส่วนต่างๆ ต่อมเหงื่อที่รักแร้และขาหนีบ เสียงที่แตกและเห็นลูกกระเดือกได้ชัดเจนในเด็กผู้ชาย ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในช่วงก่อนจะเริ่มเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดพร้อมกันในช่วงนี้ ที่มีความสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจและพฤติกรรม

วัยรุ่นจะมีสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่เสมอๆ ได้แก่ สังคมเพื่อนฝูงที่เปลี่ยนไป การสนใจและการคบเพื่อนเพศตรงข้าม ความสนใจและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นี่เอง ที่บางครั้งถ้าเพื่อนฝูงไม่ดี หรืออยู่ในครอบครัวและสังคมที่มีปัญหา ก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ แม้ว่าจะไม่มีคำแนะนำหรือคำตอบที่ชัดเจนสำหรับวัยรุ่นทั้งหลายในการเผชิญปัญหาเหล่านี้ การปรึกษาหารือตลอดจนความใกล้ชิด การเปิดใจซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาระหว่างพ่อแม่ หรือผู้ปกครองกับตัววัยรุ่นเอง จะช่วยทำให้ปัญหาต่างๆ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ผ่านพ้นไปได้

ปัญหาทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของวัยรุ่นที่พบได้บ่อยๆ คือ

ปัญหาของวัยรุ่นที่ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ไม่เชื่อฟังและมักจะปฏิเสธในทุกๆ เรื่อง ที่พ่อแม่ผู้ปกครองแนะนำสั่งสอนด้วยความหวังดี
ปัญหาเรื่องการคบเพื่อนที่มีนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดี
ปัญหาการติดยาเสพติด บุหรี่ และสุรา
ปัญหาเรื่องเพศ
ปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
หวังว่าปัญหาดังกล่าวคงมีไม่มากในครอบครัวของท่านนะค๊ะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยาสลายลิ่มเลือดรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

6 มิถุนายน 2556 2.025

โรคหลอดเลือดในสมองตีบตันพบมากในคนสูงอายุ เนื่องจากหลอดเลือดแดงมีการแข็งตัวหรือเสื่อม ทำให้มีโอกาสตีบตันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ภาวะไขมันในเลือดสูง, คนที่สูบบุหรี่จัด หรือดื่มเหล้าจัด หรือคนอ้วน

ความผิดปกติของการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ

28 สิงหาคม 2556 19.386

คนเราถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องมีการหายใจ คนเราต้องหายใจตลอดเวลาทั้งในขณะตื่นและหลับ วันหนึ่ง ๆ เราต้องการนอนหลับโดยเฉลี่ย 7 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละบุคคล ในขณะที่เราหลับนี้อาจมีความผิดปกติทางการหายใจเกิดขึ้นได้ โดยอาจเป็นภาวะหรือโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีการนอนหลับ หรือเป็นการแสดงอาการที่มากขึ้น ของโรคระบบหายใจที่เป็นอยู่แล้วขณะตื่น

เสียง…สิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

7 สิงหาคม 2556 1.373

เสียงเป็นสิ่งที่ร่างกายสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ อวัยวะที่ใช้ในการรับเสียงของเราจะพัฒนาเต็มที่ตอนอายุครรภ์ได้ 6 เดือนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการกระตุ้นด้วยเสียงเพลงให้เด็กทารกในครรภ์ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจะช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ