โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,652 Views

ข้อเข่าเทียม

ข้อเข่าเทียม

อาการปวดเข่าเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหนักเกินไปจึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญรักษาหัวเข่าให้ดีพอโดยเมื่อเกิดอาการปวดเข่าควรจะพักผ่อนและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้เจ็บปวดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ต้องแบกน้ำหนักมากๆควรใช้น้ำแข็งประคบบริเวณที่เจ็บปวดก่อนทันทีแล้วค่อยประคบน้ำแข็งทุกชั่วโมง ครั้งหนึ่งสัก 15 นาทีหลังจากผ่านวันแรกไปแล้วค่อยใช้น้ำแข็งประคบอย่างน้อยวันละ 4 ครั้งให้ผู้ป่วยยกเข่าสูงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้ลดอาการปวดบวมและสวมใส่สนับเข่าหรือใช้ผ้ายางรัดบริเวณเข่าเพื่อลดอาการเข่าบวมและช่วยประคองเข่าให้พอดี การรับประทานยาช่วยบรรเทาอาการปวดและบวมได้ที่สำคัญเวลานอนควรใช้หมอนรองใต้เข่า

การทำงานของข้อต่อปกติเพื่อการเคลื่อนไหว จะต้องไม่มีอาการเจ็บปวด หรือติดขัดต้องเคลื่อนไปได้ในทิศทางหรือมุมที่ควรจะไปได้กว้างที่สุดเท่าที่ข้อต่อนั้นๆ ในคนธรรมดาไปได้ การเปลี่ยนแปลงของข้อต่อที่มีผลทำให้เกิดการเจ็บปวดติดขัดหรือสะดุดมักมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุต่อข้อต่อหรือเกิดจากการเสื่อมของข้อต่อตามวัยหรือตามการใช้งานหนักมากน้อยของแต่ละบุคคลผลของอุบัติเหตุหรือการเสื่อมจะทำให้กระดูกอ่อนที่เป็นผิวข้อต่อเปลี่ยนแปลงถูกทำลาย ผิวที่เคยเรียบก็จะขรุขระเวลาเคลื่อนไหวหรือข้อต่อที่รับน้ำหนักก็จะมีอาการเจ็บปวดบางครั้งเกิดข้อต่ออักเสบ บวมมีน้ำในข้อจะยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อนั้นๆติดขัดไปได้น้อยลงเรื่อยๆ

การรักษาข้อต่อที่ไม่เรียบ อักเสบบ่อยๆ ปวดบ่อยๆ ส่วนใหญ่จะรักษาโดยใช้ยารับประทาน การทำกายภาพบำบัด การใช้ผ้าพันหรืออุปกรณ์ยึดประคองข้อต่อนั้นรวมทั้งการฉีดยาเข้าข้อหรือการส่องกล้องผ่าตัดทำให้ผิวข้อเรียบอาการก็จะดีขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยที่มีการรุนแรงอาจต้องใช้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

การเปลี่ยนข้อเทียม หมายถึง การทำผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของผิวข้อที่ขรุขระไม่เรียบหรือบางครั้งข้อต่อถูกทำลายมากๆ ก็จะทำให้ข้อต่อเอียงได้การเปลี่ยนข้อเทียมจะช่วยแก้ไขสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปพร้อมกันโดยข้อที่ใส่เข้าไปใหม่มีมากมายหลายชนิด แล้วแต่ว่าเป็นตำแหน่งใดหรือแล้วแต่แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมส่วนใหญ่ข้อเทียมจะประกอบไปด้วยโลหะผสมและพลาสติกที่ทำด้วยโพลีเอทซีลีนบางชนิดทำด้วยเซรามิค การยึดติดกับกระดูกเดิม บางชนิดใช้ซีเมนต์กระดูกบางชนิดไม่จำเป็นต้องใช้ ข้อที่ทำผ่าตัดเปลี่ยนกันมากที่สุดได้แก่ ข้อเข่า
และข้อสะโพก

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดด้านเดียว คนไข้จะถูกพาไปที่ห้องผ่าตัดและวางยาสลบ หลังจากยาสลบออกฤทธิ์ผิวบริเวณรอบๆเข่าจะถูกทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยน้ำยาฆ่าเชื้อเข่าของคนไข้จะถูกจัดให้อยู่ในท่าที่งอเข่าประมาณ 90 องศาและส่วนขาหน้าแข้งรวมไปถึงเท้าจะถูกจัดวางให้ปลอดภัยตลอดการทำการผ่าตัดสายรัดห้ามเลือดจะถูกรัดไว้ที่ส่วนต้นขาเพื่อช่วยห้ามเลือดในระหว่างทำการผ่าตัดการเปิดแผลจะทำตรงพื้นผิวของข้อเข่าลึกไปจนถึงกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆจนถึงกระดูกข้อซึ่งวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ทั้งเครื่องมือและเทคนิคการแพทย์แบบใหม่ทำให้แพทย์สามารถผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดด้านเดียวโดยเปิดแผลที่เล็กมากกว่าสมัยก่อน ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็ก ข้อเทียมจะถูกใส่เข้าทั้ง 2 ส่วนกระดูก โดยใช้ซีเมนต์พิเศษเป็นตัวยึดซึ่งใช้สำหรับกระดูกโดยเฉพาะซึ่งข้อเทียมนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับข้อเข่าจริงเมื่อข้อเข่าเทียมมีการเคลื่อนไหวจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่คล้ายกับข้อเข่าจริงปกติ

ข้อเทียมที่ใส่เข้ากับกระดูกด้านบนทำด้วยโลหะซึ่งจะมีลักษณะพื้นผิวที่เรียบและลื่นส่วนข้อเทียมที่ใส่เข้ากับกระดูกด้านบนของหน้าแข้งจะมี 2 ชนิด ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นโลหะติดกับพื้นผิวที่เรียบหลังจากตัดกระดูกที่เสื่อมออกแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพลาสติกติดบนโลหะของส่วนกระดูกหน้าแข้งอีกทีหนึ่งทำหน้าที่คล้ายกระดูกอ่อนอยู่ระหว่างข้อเทียมของกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้ง

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

174 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคกระดูกพรุน

17 สิงหาคม 2556 1.797

โรคกระดูกพรุน กระดูก พรุน คือ ภาวะที่มีเนื้อกระดูกบางตัวลง เนื่องจากมีการสร้างกระดูกน้อยกว่าการทำลายกระดูก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหัก หรือยุบตัวได้โดยง่าย จุดที่มีการหักบ่อย ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือ ก่อให้เกิดปัญหาในผู้สูงอายุ

ต้อหิน

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.601

คือ ภาวะความดันลูกตาสูง ทำให้ขั้วประสาทตาเสื่อม เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง มักพบในคนอายุ 40-60 ปี ต้อหินอันตรายกว่าต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อที่ประสาทตาจะเสื่อมไปเรื่อย ๆ ส่วนที่เสียไปแล้วไม่สามารถทำการรักษาให้ดีเหมือนเดิมได้ ถ้าไม่รักษาทำให้ตาบอดได้

Next-generation DNA sequencing of HEXA: a step in the right direction for carrier screening.

1 มกราคม 2513 3.598

Next-generation DNA sequencing of HEXA: a step in the right direction for carrier screening. Mol Genet Genomic Med. 2013 Nov;1(4):260-8. doi: 10.1002/mgg3.37. Epub 2013 Sep 16.

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ