โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 1,732 Views

ขั้นตอนของการคลอด

ขั้นตอนของการคลอด

3 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ และความสมหวังที่จะได้สมาชิกใหม่ของครอบครัว เปรียบเสมือนบันได 3 ขั้น แบ่งคร่าว ๆ เริ่มตั้งแต่เมื่อปากมดลูกเริ่มบางตัว และเริ่มขยาย จนปากมดลูกกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ช่วงระยะเวลานี้แปรผันแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน อาจจะเป็นวัน หรือเป็นสัปดาห์ การหดรัดตัวของมดลูกระยะนี้ยังไม่รุนแรงมาก เมื่อปากมดลูกขยายเลยผ่าน 4 เซนติเมตร ไปแล้ว ถือเป็นบันไดขั้นที่ 2 เป็นช่วงที่เรียกว่า การคลอดช่วงเข้มข้น เพราะการหดรัดตัวของมดลูกจะรุนแรง และการขยายของปากมดลูกจะเพิ่มได้มากจนถึง 7 เซนติเมตร เป็นช่วงที่คุณแม่จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดมากกว่าที่ผ่านมา แต่จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้นการขยายของปาดมดลูกจะเริ่มช้าลงจนปากมดลูกเปิดเต็มที่ประมาณ 10 เซนติเมตร ก็จะถึงเวลาที่สำคัญอันหนึ่ง คือเป็นการรวมพลังที่จะเบ่งเพื่อให้เคลื่อนเอาทารกออกจากช่องคลอด แล้วก็จะเข้าสู่บันไดขั้นที่ 3 คือการคลอดของทารก ซึ่งจะเกิดหลังทารกคลอดแล้วภายใน 30 นาที ขบวนการขั้นสองซึ่งเป็นขั้นตอนที่คนไข้ต้องได้รับการติดตามดูอย่างใกล้ชิด เพราะทารกในครรภ์อาจจะเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน สำหรับในขั้นตอนทุกขั้นตอนนั้น ในคุณแม่ที่เคยมีบุตรมาก่อน จะมีระยะเวลาสั้นกว่าผู้ที่ตั้งครรภ์แรก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกลัอง full endoscope

3 สิงหาคม 2556 2.637

ในปัจจุบันเทคนิคเทคโนโลยีในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องที่เล็กที่สุด ได้แก่การผ่าตัดผ่านกล้อง Full endoscope ซึ่งมีลักษณะเป็นกล้องแบบสอดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 ซม. และมีช่องเพื่อที่จะให้เครื่องมือในการผ่าตัดสอดเข้าไปทำงานได้อย่างสะดวก

ยาเม็ดคุมกำเนิด

6 มิถุนายน 2556 19.541

เป็นยาที่กินเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ คือ โปรเจสโตเจนหรือโปรเจสติน ที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนโปรเจสโตโรนตามธรรมชาติ กับฮอร์โมนสังเคราะห์เอสโตรเจน

การให้ยาสลบ/ระงับความรู้สึก

6 มิถุนายน 2556 26.196

การให้ยาสลบ/ระงับความรู้สึก ผู้ที่รับผิดชอบหรือมีความชำนาญในเรื่องให้ยาสลบ หรือยาระงับความรู้สึกเราเรียกกันว่า วิสัญญีแพทย์ หรือหมอดมยา หลายท่านอาจจะเคยได้ยิน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ