โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 8,941 Views

ก้อนเนื้องอกในจมูก

ก้อนเนื้องอกในจมูก

หากท่านสังเกตภายในรูจมูก ท่านอาจเห็นเหมือนก้อนเนื้ออยู่ภายในซึ่งบางท่านรีบมาพบแพทย์ด้วยกลัวว่าจะเป็นมะเร็งโดยปกติแล้วช่องในจมูกของคนเรา จะมีสันทางด้านข้างของจมูกยื่นเข้ามาในโพรงจมูกจำนวน 3 อัน แต่อันที่เห็นชัดคืออันที่อยู่ล่างสุดซึ่งมีขนาดใหญ่สุด คนที่มีประวัติเป็นภูมิแพ้สันนี้อาจออกชมพูอ่อนหรือม่วงจาง ๆ กรณีที่เป็นริดสีดวงจมูกจะพบเป็นก้อนเนื้อสีขาวใสคล้าย ๆ ลูกชิด มีหลายลูก ถ้าเป็นนาน ๆก้อนนี้อาจโตเบียดทำให้ดั้งจมูกบานออก

สำหรับก้อนเนื้องอกอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่องจมูกและโพรงไซนัสพบได้แต่ไม่บ่อยนัก ได้แก่เนื้องอกของไซนัส และโพรงด้านหลังช่องจมูกมักพบในผู้ใหญ่ทีมีประวัติคัดจมูก และน้ำมูกมีเลือดปนและมักเป็นข้างเดียวอาจมีอาการหูอื้อหรือมีก้อนที่คอร่วมด้วย

ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยเรื่องก้อนภายในโพรงจมูกสามารถที่จะกระทำได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการใช้กล้องขยายส่องเข้าไปภายในและสามารถเห็นรายละเอียดได้ดีกว่าตาเปล่ามาก ทำให้เราสามารถได้หนอง หรือชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์โรคได้ถูกต้องแม่นยำประกอบกับการใช้ภาพคอมพิวเตอร์สแกน และภาพจากเครื่องเอ๊กซเรย์สนามแม่เหล็กเอ็ม อาร์ ไอ ช่วยให้แพทย์สามารถรู้ขนาดและขอบเขตของก้อนได้ชัดเจนจึงทำให้การรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันได้ผลดีมาก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้ถุงยางอนามัย (ชาย)

12 กุมภาพันธ์ 2557 5.707

การใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีคุมกำเนิด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกชนิดรวมทั้งการติดเชื้อเอดส์

ขี้หูเรื่องเล็กๆที่น่าสนใจ

8 สิงหาคม 2556 7.729

ขี้หูมีประโยชน์อะไรบ้าง? คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่หลาย ๆ คน เคยอยากทราบแต่ไม่ได้ค้นหาคำตอบและก็ปล่อยให้ผ่านไปจากความคิดของเรา บางคนคงเคยคิดว่าขี้หูมีไว้ให้แคะ ปกติแล้วขี้หูจะมีกลิ่นและลักษณะเฉพาะตัวบางคนอาจมีขี้หูแห้ง บางคนอาจมีขี้หูเป็นขี้ผึ้ง (WAX)

โคนนิ้วโป้งบิดเกและปวด

25 กันยายน 2556 3.147

ความผิดปกติที่พบได้บ่อยได้แก่ ตัวนิ้วโป้งจะค่อยๆเอียงไปชิดนิ้วชี้ และทำให้ข้อต่อโคนนิ้วโป้งนูนออกมา ทำให้เกิดอาการปวด จากการที่รองเท้าบีบรัดตรงหัวรองเท้า ซึ่งรองเท้าที่ขายทั่วไปในท้องตลาดไม่มีขนาดความกว้างต่างๆกัน มีเฉพาะบางยี่ห้อเท่านั้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ